hlavička popisu funkčností

 

Aktuální verze 8.2.1.2


Zde je uveden seznam funkcionalit, které jsou implementovány v současné verzi aplikace Eterprise Architect Information Portal.