hlavička popisu funkčností

 

Aktuální verze 8.1.0.4


Zde je uveden seznam funkcionalit, které jsou implementovány v současné verzi aplikace Eterprise Architect Information Portal.