Seznam změn ve verzích aplikace.

Verze: 7.5.12.1

Verze: 7.5.12.1

Datum: 12.10.2020

Novinky: 

 • Během synchronizace AD se během update metody nyní synchronizuje i e-mail z AD
 • Možnost pomocí nastavení změnit posloupnost přihlašování LDAP x Databáze

Opravy
Známé chyby:

Verze: 7.5.11.1

Verze: 7.5.11.1

Datum: 07.10.2020

Novinky: 

 • Z LDAPu se během synchronizace Create bere jméno a příjmení z AD, v předchozí verzi se rozdělovalo USERNAME
 • Během synchronizace se obnovují ti uživatelé, kteří byli smazáni v Infoportu, ale stále jsou v LDAPu

Opravy
Známé chyby:

Verze: 7.5.10.1

Verze: 7.5.10.1

Datum: 02.10.2020

Novinky: 

 • Během synchornizace odebíráme uživatele ze skupiny, která je navázaná na AD skupinu, tak ho také mažeme v Infoportu, jestli nemá jiné vazby

Opravy

 • Opravená chyba se synchronizací s více AD skupin do Infoport skupiny

Známé chyby:

Verze: 7.5.8.1

Verze: 7.5.8.1

Datum: 29.09.2020

Novinky: 

Opravy

 • Pokud je v diskové cache poškozený soubor s obrázkem diagramu, je smazán a přegenerován

Známé chyby:

Verze: 7.5.7.2

Verze: 7.5.7.2

Datum: 22.09.2020

Novinky: 

 • Vytvoření nového artefaktu
 • Pokud nějaká instance DCOMu vyvolá výjimku, není již nadále využívána

Opravy

Známé chyby:

Verze: 7.5.5.2

Verze: 7.5.5.2

Datum: 28.08.2020

Novinky: 

 • Vyhledávání Atributů v Extend vyhledávání, také pomocí initial value(default) a style(alias)
 • Při opětovném zobrazení detailu artefaktu se v repozitáři vyhledá daný artefakt

Opravy

Verze: 7.5.4.3

Verze: 7.5.4.3

Datum: 24.08.2020

Novinky: 
Opravy

 • Seznam přístupových klíčů zobrazuje jen diagramy
 • Nefunkční přihlášení pomocí Host účtu

Známé chyby:

Verze: 7.5.3.1

Verze: 7.5.3.1

Datum: 14.08.2020

Novinky: 

 • Configuration Manager si správně donačítá položku Úroveň logování
 • Nevypublikovatelný diagram, pokud měl zachovanou vazbu na neexistující element
 • Po smazaní jednoho objektu určitého typu není možná pozdější editace ostatních objektů tohoto typu

Opravy

Známé chyby:

 • Seznam přístupových klíčů zobrazuje jen diagramy