Stažení automatického instalátoru

InfoportLauncher slouží pro automatickou instalaci a aktualizaci aplikace EA Infoport. Pokud bude spuštěn a bude mít možnost přístupu k internetu, automaticky si ověří aktuálně dostupnou verzi EA Infoportu, stáhne si instalaci, updaty a aplikaci nainstaluje. Další kroky instalace (připojení na databázi apod.) se již provádějí v uživatelském prostředí portálu.

Pokud InfoportLauncher přístup k internetu nemá, je potřeba ještě stáhnout instalační balíčky portálu a předat je aplikaci InfoportLauncheru formou parametru příkazové řádky.

Popis práce s aplikací InfoportLauncher najdete v manuálu InfoportLauncher nebo příručce "Rychlá instalace".

Pravost souboru lze ověřit pomocí MD5 hashe (hash je počítán na exe souboru, nikoliv zipu).

Datum vydání Odkaz ke stažení MD5 Hash
04.01.2020 infoportlauncher.zip d6c81d2db22d4bed881b94664a157830