Pokud si chcete vyzkoušet aplikaci Enterprise Architect Information Portal, tak nás prosím kontaktujte na emailu support@dataprojekt.cz. Dále můžete zažádat o přístup na demonstrační prostřední pomocí ticketu na helpdesku, či s využitím jakéhokoliv jiného kontaktu.

Nejdéle do jednoho pracovního dne (většinou to však stihneme do hodiny) vytvoříme pro Vás vyhrazené demonstrační prostředí, ke kterému Vám následně zašleme přihlašovací údaje a postup připojení pomocí Enterprise Architect Information Portal i postup připojení prostřednictvím apliace Enterprise Architect (pro případné vyzkoušení reakce portálu na změny prováděné v EA).

Toto prostředí Vám bude k dispozici po dobu, kterou budete potřebovat pro vyzkoušení funkčností naší aplikace, nemá předem omezenou dobu životnosti.

Dále je možné získat měsíční (nebo lze dobu dohodnout) zkušební licenci a vyzkoušet is aplikaci přímo na Vašich datech. Po skončení zkušebního období si můžete zakoupit komerční licenci, nebo aplikaci EA Infoport jednoduše smazat.

 

Demo Environment