hlavička popisu funkčností

 

Aktuální verze 7.7.2


Zde je uveden seznam funkcionalit, které jsou implementovány v současné verzi aplikace Eterprise Architect Information Portal.