Živý náhled na repository Enterprise Architect

EA Infoport zobrazí repository browser tak, jak jej má Enterprise Architect a to v reálném čase, bez nutnosti cokoliv generovat. Lze však zapnout filtr, který zobrazí pouze package a diagramy (skryje elementy).
Diagramy lze posouvat, zoomovat atd.

Náhled na repository 1

 


Repository browser podporuje i možnost skrývání / zobrazování stereotypu ve stromečku (před názvem elementu) obdobně, jako to má samotný Enterprise Architect.

Náhled na repository 2

Elementy na diagramu jsou aktivní (proklikávací) a chovají se obdobně jako v samotném EA. Informace, zobrazované k diagramu nebo elementu jsou konfigurovatelné na úrovni systému i uživatele (může si sám zvolit, co chce vidět).
 

Náhled na repository 3

Kromě diagramu lze zobrazit i detail elementu, metody, portu, partu atributu apod. Veškeré zobrazované informace lze konfigurovat.

Náhled na repository 4

K zobrazenému detailu diagramu nebo elementu lze získat cestu v tečkované notaci (jak je tomu v samotném EA).
 

Náhled na repository 5

Ve stromečku lze rovněž zapnout (a vypnout) zobrazování stererotypů, podobně, jako to má samotný Enterprise Architect. Je to užitečné zejména, pokud uživatel modeluje, například, v BPMN, nebo ArchiMate a nechce, aby mu stereotypy zbytečně rozšiřovaly stromeček.

Stereotypes