Získání cesty k artefaktu pomocí tečkované notace

Uživatel může, pomocí příkazu v kontextovém menu, získat cestu (v tzv. tečkované notaci) artefaktu ve struktuře repository a tu poté vložit do dokumentu nebo, například, poslat emailem. Je to obdoba stávající funkčnosti v nástroji Enterprise Architect.
Nicméně, je vhodné, pokud má příjemce přístup k portálu, posílat spíše URL, jak je popsáno v jiné kapitole.
 

tečkovaná notace