Export / Import XMI prostřednictvím portálu

EA Infoport podporuje export XMI vybraného package (a podřízených) do formátu XMI, který je možné naimportovat do nástroje Enterprise Architect, tam jej upravit a naimportovat zpět.


Uživatel musí mít k exportovanému package přístup (na čtení + export a v případě zpětného importu i na import).
Při exportu a zpětném importu budou zachované všechny vazby mezi elementy a to i v případě, že elementy, na jednom konci vazby, nejsou umístněné v exportovaném package.


Tato funkcionalita je speciálně užitečná v případě, že existuje několik uživatelů / skupin, které nesmí vidět navzájem své části modelu (umístěné v jedné repository) a je potřeba aby je mohli editovat v nástroji Enterprise Architect. Tento problém nelze vyřešit pomocí samotného nástroje Enterprise Architect, protože pokud se uživatel připojí k repository, vidí vše (editaci lze zabránit, prohlížení nikoliv a to ani za pomoci funkcionality RLS, která je přístupna, pro některé DB, v Ultimate Edition EA).


Postup: uživatel označí ve stromečku portálu package, ke kterému má přístup a klikne na příkaz „Stáhnout XMI“. Toto XMI naimportuje do své repository a tam jej dle potřeby upraví (v nástroji EA). Po této úpravě znovu vyexportuje z EA XMI a toto, prostřednictvím EA Infoportu, do původního umístnění.

Výměna XMI

 

Import a export xmi