Záložky - favorites

Uživatel má k dispozici své záložky (jedná se vlastně o obdobu favorites) a může si do něj zařadit, z hlavního stromečku, vybrané package, elementy a diagramy. Je to použitelné například v případě, že uživatel pracuje pouze na jednom projektu a nechce se stále proklikávat celou strukturou repository.

favorites