Správa uživatelů v portálu

Uživatel, s právy administrátora portálu, si může zobrazit seznam uživatelů celého portálu, kde může změnit uživateli heslo, nastavit základní oprávnění k portálu (k repository, publikačního modulu a nebo jej nastavit jako administrátora).

Infoport má svou repository uživatelů, která je nezávislá na repository Enterprise Architect. V praxi to znamená, že uživatelé portálu (na rozdíl od předchozích verzí) nemusí mít účet zároveň v repository EA. Nicméně účet lze v portálu a v EA propojit kvůli správnému zobrazení zámků pro editaci a podobně. Seznam uživatelů je filtrovatelný, lze v něm vyhledávat a je optimalizován na velké množství (tisíce) uživatelů.

1. 

uživatelé 1

2.

uživatelé 2


Uživatelé se evidují na úrovni celého portálu, nikoliv na úrovni jednotlivých repozitářů. Je to proto, aby se uživatel, pokud má přístup k více repozitářům, mohl mezi nimi rychle přepínat.
Uživatelům se pak přiděluje přístup k jednotlivých repozitářům. Zároveň je zajištěno, aby správci jednotlivých repozitářů neviděli seznam všech uživatelů – aby například správce repository jednoho dodavatele neviděl uživatele jiného dodavatele.

správa uživatelů