Správa uživatelů

Infoport má svou repository uživatelů, která je nezávislá na repository Enterprise Architect. V praxi to znamená, že uživatelé portálu (na rozdíl od předchozích verzí) nemusí mít účet zároveň v repository EA. Nicméně, lze účet v portálu a v EA propojit (kvůli správnému zobrazení zámků, v budoucnu pro editaci a podobně). Seznam uživatelů je filtrovatelný, lze v něm vyhledávat a je optimalizován na velké množství (tisíce) uživatelů.

seznam uživatelů

Uživatelé se evidují na úrovni celého portálu, nikoliv na úrovni jednotlivých repozitářů. Je to proto, aby se uživatel, pokud má přístup k více repozitářům, mohl mezi nimi rychle přepínat. Uživatelům se pak přiděluje přístup k jednotlivých repozitářům. Zároveň je zajištěno, aby správci jednotlivých repozitářů neviděli seznam všech uživatelů – aby například správce repository jednoho dodavatele neviděl uživatele jiného dodavatele.

Správa uživatelů - přepínání

Uživatel s právy administrátora portálu si může zobrazit seznam uživatelů celého portálu. Správce jednotlivých EA repozitářů vidé pouze uživatele přiřazené ke svému repozitáři. Uživatele může zakládat jak správce portálu, tak správce repository. Systém (podle emailu, který je celosvětově unikátní) rozpozná, zda uživatel již v portálu existuje (a pak je pouze přiřazen), nebo se vytvoří na úrovni portálu a přiřadí k repository. Za žádných okolností se nemůže stát, aby uživatel dostal přístup k jakýmkoliv datům, pokud mu přístup nepřiřadí jejich vlastník.


Administrátor si může zobrazit detail uživatele – správce portálu všech, správce repository je u těch, které jsou přiřazené k jeho repozitory.

detail uživatele

Správce repository / portálu může změnit uživateli heslo, nastavit základní oprávnění k portálu (k repository, publikačního modulu a nebo jej nastavit jako admina.

Oprávnění uživatelů

Dále může admin (pouze správce repository) přiřadit uživatele do skupiny, pouze však na úrovni repository.

přiřazení uživatelů do skupin