Správa skupin uživatelů

Skupiny uživatelů se definují na úrovni jednotlivých připojených EA repozitářů, nikoliv na úrovni portálu. V různých repozitářích mohou být stejně pojmenované skupiny. Skupinám lze přiřadit stejná práva jako jednotlivým uživatelům a to v rámci struktury repository tak i publikačního modulu.

seznam skupin uživatelů