Zobrazení seznamu elementů na diagramu


Uživatel si může zobrazit, na jakémkoliv diagramu, seznam elementů, které se na tomto diagramu nacházejí a to včetně jejich vlastností, note atd.
Seznam je plně filtrovatelný a lze jej setřídit (sortovat) dle jednolivých vlastností.

Typické použití:

  • Uživatel si otevře diagram, na kterém se (například) nacházejí funkční požadavky. Zobrazí si jejich seznam, včetně popisu s může si je plynule přečíst, aniž by musel každý element na diagramu rozklikávat zvlášť (obdoba "list view" v nástroji Enterprise Architect).
  • Pokud je diagram velmi velký a uživatel chce rychle najít jeden jeho element (poklikem se dá přejít na detail příslušného elementu).
  • Při používání portálu na tabletu, je to nejrychlejší způsob, jak se dosta na detail elementu.
Sesznam elementů na diagramu