Publikovaná diskuze o diagramech

U publikovaných diagramů (a později i jiných artefaktů) je implementována separátní diskuse. Na rozdíl od diskuse u elementů v repository není propojena do nástroje Enterprise Architect (protože EA nic jako publikovaný diagram, ve smyslu publikačního modulu, nezná. A samozřejmě, ve chvíli, kdy uživatel komentuje publikovaný diagram, tento již ani nemusí v repository Enterprise Architect existovat (je jen v publikačním modulu) nebo může být významně změněn a komentáře již nemusí být relevantní.

Navíc, pokud je jeden diagram publikovaný pro různé skupiny uživatelů (například dodavatelů) a tyto skupiny se navzájem nemají vidět (své modely), je výhodnější, pokud je diskuse oddělená.

Diskuse u publikace