Publikační modul

Jde o zcela jiný pohled na repository EA - publikace vybraných diagramů v libovolně definované struktuře. Při použití této funkce mohou být byznys uživatelé odstínění od (často košaté) struktury modelů v EA a prohlížet modely ve struktuře, která je jim blízká. Tato struktura může být libovolně definována (podle oddělení, projektů, zákazníků či jakkoliv jinak.

 

oublikační modul přehled

Systém oprávnění

Aby bylo možné část uživatelů odstínit od stromečku repository, tak lze definovat, kteří uživatelé (či skupiny) mají vidět standardní strukturu, kteří jen publikační modul a kdo může vidět oboje.

 

publikační modul oprávnění

Struktura publikačního modulu

Publikační modul se skládá z takzvaných sekcí a má hierarchickou strukturu – její kořen (root) je Publication.
Do sekce mohou být zařazeny (publikovány) diagramy. Publikování diagramů se řídí workflow, viz dále
Sekce může být rozdělena na další subsekce.
Každá sekce může mít barvu, název, popis a další náležitosti (viz dále).
Každá sekce má název, popis, datum a čas vytvoření a rovněž nastavitelnou barvu.

Struktura sekcí publikačního modulu

Atributy sekce

Sekci lze nastavit, zda je přístup pro čtení defaultně povolen (a pak lze explicitně vybrat uživatele či skupiny, kteří číst nemohou) nebo je defaultně přístup zakázán a pak se naopak uživatelům a skupinám přístup explicitně povoluje. Další nastavitelnou vlastností sekce je, zda se budou publikované diagramy okamžitě v sekci zobrazovat, nebo zda je potřeba schválení (před zveřejněním).

atributy sekce publikačního modulu

Vlastnictví sekce

Každá sekce má vlastníka, nebo skupinu vlastníků a vlastník může vybrat schvalovatele (uživatele nebo skupinu).
Vlastník schvaluje publikované diagramy, mění název, popis, barvu sekce a další parametry, vytváří podsekce, přidává (a odebírá) další vlastníky a schvalovatele.
Schvalovatelé mohou pouze schválit (či zamítnout) diagram, který má být publikován.


Publikování diagramu

Publikování diagramu se provádí z repozitory. Publikaci může provést jakýkoliv uživatel s právem přístupu do repository.

Publikace diagramu

 

Uživatel vyplní povinné a nepovinné údaje:

  • Název diagramu (nepovinný) – jedná se o alternativní název diagramu 
  • (srozumitelný byznysovým uživatelům), ten se pak zobrazuje v Publikačním modulu.
  • Poznámka - doplňující popis diagramu (nepovinný).
  • Verze (povinný).
  • Sekce, do které má být diagram publikován (povinný).
atributy publikovaného diagramu


Jakmile uživatel pošle diagram k publikaci, zobrazí se příslušné sekci. V okamžiku publikace se vytváří kopie diagramu a to včetně elementů a jejich detailů (do nastavitelné úrovně). Uživatel tedy může původní diagram dále editovat (nebo jej smazat), aniž by ovlivnil publikovaný (či právě schvalovaný) diagram. Kopie se nevytváří do repository EA, ale do metadat Infoportu, repository tedy není touto funkčností nijak ovlivněna.

Diagram může být publikován ve více sekcích s více verzemi.


Schvalování diagramů

Pokud je v sekci vyžadováno schválení diagramů, pak se diagram zobrazí v sekci pouze vlastníkům a schvalovatelům – do doby než je schválen či zamítnut.

Vlastník nebo schvalovatel sekce si může prohlédnou příslušný diagram včetně metadat (kdo a kdy diagram chce publikovat), verzi, alternativní název atd.

Sekce s diagramy


Poté publikování diagramu ve své sekci buď schválí nebo zamítne (přitom může zapsat důvod svého rozhodnutí – zpravidla se zadává například důvod odmítnutí publikování (například nalezl chybu v business procesu atd.)
Může také zadat od jakého data do jakého data má být diagram publikován. Například nastaví, že verze 1 konkrétního business procesu platí do 31.1.2018 a nová verze téhož procesu (2) platí od 1.1.2019.

Detail schvalovaného diqagramu

Schválení či zamítnutí diagramu se provede změnou stavu.

Schválení publikovaného diagramu

 


Logování změn v publikaci

Veškeré změny publikovaného diagramu (publikace, schválení, zamítnutí, přidání do jiné sekce a další činnosti v publikačním modulu) se logují. Log může být zobrazen v UI.

Logování změn

Historizace publikovaných diagramů

Diagram může být vlastníkem sekce vyřazen z publikace (historizován). Nicméně, stále je zachováván v metadatech Infoportu. 

změna stavu v publikačním modulu

Uživatel si může zobrazit seznam historizovaných diagramů a rovněž si historizované diagramy prohlížet (včetně detailu elementů). Je to tedy velmi efektivní způsob verzování.

publikační moful - historizace

Použití publikačního modulu

Vhodné například pro procesní knihy, IS architekturu společnosti, publikaci organizační struktury – všude, kde je potřeba publikovat informace v odlišné struktuře, než je v repository EA.