Publikace

Publikace slouží k publikování diagramů do jednotlivých oddělení firmy (sekce) a jejich následnému prohlížení, schvalování, zamítání, historizaci a obnovení.
Pro tyto akce existují v publikaci různé role a s nimi spojená práva.

publikace vítejte

Pro vstup do publikace uživatel klikne na záložku „Publikace

popis publikace