Inteligentní cachování dat

EA Infoport cachuje obsah repository – stromeček, detaily elementů, diagramy a další informace. Tím dokáže zajistit rychlý přístup uživatelů, k tomuto obsahu.
Aby zajistil, že je obsah v cache stále aktuální, má, EAInfoport, implementován detekční mechanismus provedených změn (ať již prostřednictvím portálu, tak i prostřednictvím samotného nástroje EA.


Pokud si uživatel zobrazí diagram a EA Infoport zjistí, že je diagram v datech změněn, zobrazí jeho verzi z cache (aby uživatel nemusel čekat), na pozadí diagram přerenderuje a následně jej zobrazí místo cachovaného. Uživatel je o každé této akci informován pomocí systémové zprávy.


Pokud si uživatel přeje, může si vždy vynutit obnovení načtení stromečku (či jeho části), diagramu či detailu elementu přímo z dat. 

přerenderování diagramu