Provozní informace

Základní informace o podporovaných technologiích


Enterprise Architect Information Portal lze zkonfigurovat pro provoz pod HTTPS.

https supported

 

 


Podporovaná platforma Windows / Windows Server(.NET, Kestrel – IIS není vyžadováno)

logo windows


Podporované databáze - EA Infoport podporuje široké spektrum relačních databází, prakticky kopíruje podporované databáze samotného EA

podporované db