Pevné URL na detail

Ke každému diagramu, package či elementu, lze získat URL adresu do portálu. Tu lze například poslat emailem, vložit do dokumentu, vložit na jiný diagram atd. Po kliku se zobrazí přímo příslušný detail elementu, diagramu či package (pokud je uživatel přihlášen, nebo je použito Active Directory). V opačném případě portál přinutí uživatele přihlásit a pak detail zobrazí. Výhodou je, že příjemce nemusí nic hledat v EA, jednoduše klikne na odkaz a vidí referovaný diagram / element / package.

Pevná url adresa