Zalamování vazeb na diagramu

Uživatel bude moci zalamovat vazby na diagramu, tedy přidávat a odstraňovat zalamovací body. Je to obdoba zalamování vazeb na diagramu v samotném EA. Tato funkce nenahrazuje plně zakreslování vazeb v EA, pro okamžité úpravy je to však postačující.

Zalamování vazeb na diagramu