Podpora formulářů (správa požadavků, rizik atd.)

EA Infoport bude podporovat specializované pohledy, které budou ulehčovat a automatizovat běžné činnosti. Příkladem může být:

  • Sběr a správa požadavků
  • Pohledy na aplikační architekturu
  • CMDB informace
  • Správa rizik
  • A další…

Jedná se o rozšíření mechanismu pohledů (views). Jednak půjde o vlastní editační formuláře artefaktů a pak také o jejich seznamy.