Speciální pohled „single document view“

Tento pohled vezme obsah package (elementy, diagramy, podřízené package, diskusní příspěvky atd.) a vyrenderuje všechny informace do jednoho scrollovatelného pohledu.
Bude možné některé informace, či artefakty, odfiltrovat a jednotlivé sekce manuálně skrývat.

Použití: místo proklikávání jednotlivých diagramů a elementů, si uživatel bude moci informace zobrazit na jedné stránce a prohlížet si je odshora dolů tak, jakoby například četl wordový dokument.