Lokalizace modelů

EA Infoport bude podporovat vícejazyčnost modelů a to včetně přepínání jazyků na diagramech, jedná se tedy o implementaci a zásadní vylepšení stávající EA funkcionality pro multijazyčnost