Dopadové analýzy prováděné nad EA modelem

EA Infoport bude podporovat konfigurovatelné dopadové analýzy, obdobné EA funkcionalitě Relationship Matrix. Na rozdíl o dní však bude schopen detekovat závislosti přes více úrovní vazeb (například vazby busines process -> aktivita -> aplikační služba ->aplikační funkce -> aplikace  -> node na technologické vrstvě) a bude také schopen vyhodnocovat i jiné vztahy, než jen propojení pomocí vazeb (například nesting, umístnění ve stromečku pod jiným elementem, umístění na diagramu, vazba prostřednictvím reference v TGV, jmenná konvence, hyperlink atd.).

Výstupy půjde ukládat, definice dopadových analýz opětovně používat.