Verze x.x.x - bez data release

Verze x.x.x - bez data release EA Infoport Team Po, 05/18/2020 - 12:16

Verze x.x.x - bez data release

V tomto seznamu jsou obsažené funkčnosti, s jejichž implementací se počítá, ale které zatím nejsou zařazeny do konkrétní verze a nemají stanovené datum vydání.

Customizace přihlašovací obrazovky

Customizace přihlašovací obrazovky EA Infoport Team Po, 05/18/2020 - 21:01

Customizace přihlašovací obrazovky

Správce portálu bude moci upravit přihlašovací obrazovku a to buď úpravou custom css souborů nebo pomocí změny barvy obrazovky, přidáním vlastního loga, textu atd. atd. Tato obrazovka je sdílená na úrovni portálu a je pro všechny repozitáře stejná.

Text lze využít i pro oznámení výpadku portálu či repository, jako uvítací zprávu, informace o způsobu získání účtu atd.
 

Customizace úvodní strany

Customizace úvodní strany EA Infoport Team Po, 05/18/2020 - 21:22

Customizace úvodní strany

Administrátor repository bude moci upravit stránku, kterou uživatel vidí ve chvíli, kdy se přihlásí do příslušné repository, nebo se na ní přepne.

Bude si moci vybrat z následujících možností:

Bloky (zapnout / vypnout + umístění do matice 3x3 s výběrem počtu pozic)

  • Nejnovější diagramy
  • Nejnovější elementy / package
  • Poslední diskuse / odpovědi
  • Nejlépe hodnocené diagramy / artefakty
  • Blok hyperlinků na cokoliv (element, diagram, externí site)

Fulscreen diagram

  • Jeden vybraný diagram per repository
  • Nezávislý na EA
  • Admin nastavuje defaultní pro repository, každý uživatel si může zvolit svůj
  • Nelze kombinovat s bloky

Dopadové analýzy prováděné nad EA modelem

Dopadové analýzy prováděné nad EA modelem EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 15:03

Dopadové analýzy prováděné nad EA modelem

EA Infoport bude podporovat konfigurovatelné dopadové analýzy, obdobné EA funkcionalitě Relationship Matrix. Na rozdíl o dní však bude schopen detekovat závislosti přes více úrovní vazeb (například vazby busines process -> aktivita -> aplikační služba ->aplikační funkce -> aplikace  -> node na technologické vrstvě) a bude také schopen vyhodnocovat i jiné vztahy, než jen propojení pomocí vazeb (například nesting, umístnění ve stromečku pod jiným elementem, umístění na diagramu, vazba prostřednictvím reference v TGV, jmenná konvence, hyperlink atd.).

Výstupy půjde ukládat, definice dopadových analýz opětovně používat.

Editační workflow

Editační workflow EA Infoport Team Po, 05/18/2020 - 22:48

Editační workflow

EA Infoport bude podporovat editační workflow, kdy administrátor repository (či vlastník příslušné větve stromečku repository) bude moci stanovit, který uživatel / skupina bude moci editovat přímo (s přímým propisem změny do repository) a který bude moci pouze vytvářet návrhy změn a do repository se propíšou až v okamžiku jejich schválení (vlastníkem nebo adminem).

Dále bude viditelná historie změn.
 

Hodnocení artefaktů

Hodnocení artefaktů EA Infoport Team Po, 05/18/2020 - 21:30

Hodnocení artefaktů

Uživatel bude moci ohodnotit kvalitu (i vizuální) diagramu, elementu, package atd. hvězdičkami a to na bodové škále 0-5. Administrátor bude moci jednotlivá hodnocení změnit. Nejlépe hodnocené artefakty budou moci být zobrazeny na uvítací obrazovce.

Integrace informačních zdrojů

Integrace informačních zdrojů EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 20:10

Integrace informačních zdrojů

EAInfoport bude podporovat integraci jiných datových zdrojů, než jsou EA repozitáře. Může se jednat třeba import měřících bodů k business procesům, kdy se pak budou například zobrazovat statistiky počtu instancí atd.


Důležité je, že tyto informační zdroje půjde integrovat s modelem a zobrazovat data v souvislosti s jeho artefakty.


Může se jednat i o repozitáře jiných nástrojů (Power Designer, Aris, Adonis, Archi…).

Správa uživatelů EA prostřednictvím portálu

Správa uživatelů EA prostřednictvím portálu EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 20:05

Správa uživatelů EA prostřednictvím portálu

Prostřednictvím EAInfoportu půjdou spravovat skupiny a uživatelé v samotných repozitářích EA a to v uživatelsky přívětivém prostředí. Je to z toho důvodu, že současná implementace těchto formulářů, v nástroji EA, je poněkud nepohodlná.

Zobrazení auditního logu

Zobrazení auditního logu EA Infoport Team Po, 05/18/2020 - 20:35

Zobrazení auditního logu

EA Infoport bude schopen zobrazit auditní log nástroje Enterprise Architect a to v lepším formátu (včetně vyhledávání, filtrace přes uživatele, artefakt, čas atd.), než v samotném nástroji Enterprise Architect.

Export jednotlivých elementů a elementů na diagramu do xmi

Export jednotlivých elementů a elementů na diagramu do xmi EA Infoport Team Po, 05/03/2021 - 14:03

Export jednotlivých elementů a elementů na diagramu do xmi

Uživatel bude moci vyexportovat do xmi element, který má označen ve stromečku, podobně jako to může udělat nyní s celým package (import / export XMI). Obdobně to bude moci udělat i s diagramem, v takovém případě se vyexportuje diagram a všechny elementy na něm umístěné. Protože však v EA tato funkcionalita funguje jen na úrovni pacage, bude rovněž přidán nový package do kterého budou elementy, během importu, umístněny.

 

export elementu do xmi

 

Generované ArchiMate diagramy (na základě derivovaných vazeb)

Generované ArchiMate diagramy (na základě derivovaných vazeb) EA Infoport Team St, 10/28/2020 - 21:59

Generované ArchiMate diagramy (na základě derivovaných vazeb)

Jedná se o specifickou funkcionalitu pro jazyk ArchiMate 7.x. Portál bude schopen vygenerovat diagramy (aniž by je uživatel musel skutečně kreslit) na základě pravidel derivace vazeb. Výstup může mít podobu diagramu, matice atd.

 

Derivace vazeb

 

Ikonky na elementech na diagramu

Ikonky na elementech na diagramu EA Infoport Team Po, 05/03/2021 - 18:30

Ikonky na elementech na diagramu

Portál bude umět (pokud si to uživatel nastaví) zobrazovat na elementech na diagramu ikonky, které budou odpovídat definovaným pravidlům. Například to, že se na element váže jiný element odpovídající specifickým pravidlům, že má něco v keywords apod.

Rozšíření publikačního modulu o další artefakty

Rozšíření publikačního modulu o další artefakty EA Infoport Team Po, 05/03/2021 - 18:24

Rozšíření publikačního modulu o další artefakty

Stávající publikační modul bude rozšířen o další artefakty, například package nebo elementy.

Publication Module Extension

 

Zalamování vazeb na diagramu

Zalamování vazeb na diagramu EA Infoport Team Po, 10/26/2020 - 22:19

Zalamování vazeb na diagramu

Uživatel bude moci zalamovat vazby na diagramu, tedy přidávat a odstraňovat zalamovací body. Je to obdoba zalamování vazeb na diagramu v samotném EA. Tato funkce nenahrazuje plně zakreslování vazeb v EA, pro okamžité úpravy je to však postačující.

Zalamování vazeb na diagramu