Podpora Confluence a MS Sharepoint

EA Informační Portál podporuje propojení s nástroji Confluence a Sharepoint (a dalších, kde lze vkládat IFramy).


Na každý detail diagramu, package či elementu lze vygenerovat jeden, či více unikátních odkazů. Tyto odkazy je možno vložit do Confluence (html makro) apod. – EA Infoport v takovém případě negeneruje celou stránku, ale pouze IFrame, který pak zobrazuje živý (neustale aktualizovaný) pohled do repository EA.

Odkaz může obsahovat speciálně vygenerovaný token, který stránku v Confluence zobrazí, aniž by uživatel musel být přihlášen v portálu (nebo v něm měl vůbec založen účet). Pokud odkaz token neobsahuje, EA Infoport nejprve ověří, zda je uživatel přihlášen. Pokud ano, data mu zobrazí. Pokud ne, uživatel se musí přihlásit (popřípadě je přihlášen pomocí Active Directory) a teprve poté jsou mu data zobrazena.

confluence logo


Seznam vygenerovaných (existujících) odkazů lze zobrazit v UI EA Infoportu a případně zrušit.

Seznam klíčů