Fulltextové vyhledávání

Informační portál podporuje fulltextové vyhledávání přes celou repository modelu. Vyhledané elementy / diagramy se zobrazí v seznamu, který lze filtrovat nebo třídit. U vyhledaných elementů lze zobrazit jejich detail, nebo si je najít ve stromečku.

Fultextové vyhledávání

Rozšířené fultextové vyhledávání

Uživatel si může zvolit, zda použije základní fultextové vyhledávání, nebo rozšířené. Při základním vyhledávání se prohledávají pouze elementy a to jen některá jejich pole (typicky název, note, alias, keywords apod.).

Pokud uživatel zvolí extended (rozšířené) vyhledávání, prohledávají se objekty, package, diagramy a další prvky a rovněž i podřízené elementy (porty, exposed interface, atributy, operace atd.). Prohledávají se všechna jejich pole.

Uživatel si rovněž může zvolit, zda chce vyhledat přesnou shodu výrazu, nebo stačí že je daný výraz obsažen (contain vs exact match).

Vyhledávání v portálu je obdobné vyhledávání v samotném EA.

Postupem času budou přibývat další, specializované sestavy (vyhledávání podle EA path atd.).

Vyhledávání 2