Uživatelský manuál

Uživatelský manuál EA Infoport Team Po, 05/18/2020 - 16:34

Uživatelský manuál

Tento manuál slouží pro popis jednotlivých funkcionalit portálu, z pohledu uživatele. Jednotlivé screenshoty obrazovek se mohou mírně lišit, v závislosti na konkrétní verzi EA InfoportT3.

eainfoport logo

Přihlášení do aplikace

Přihlášení do aplikace EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 10:53

Přihlášení do aplikace

Tato kapitola popisuje možnosti přihlášení do aplikace EaInfoportT3. Portál podporuje několik způsobů přihlášení, které jsou popsány v následujících kapitolách.

Přihlášení může být manuální (například pomocí uživatelského účtu, nebo pomocí účtu návštěvník), nebo automatické (na pozadí), pomocí Active Directory.

Uživatel se může přihlásit do aplikace s použitím přihlašovacích údajů, nebo jako návštěvník (funkce „návštěvník“ bude popsána dále v tomto manuálu).

Vítejte v EA

Přihlášení pomocí uživatelského účtu

Přihlášení pomocí uživatelského účtu EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 10:59

Přihlášení pomocí uživatelského účtu

Aby se uživatel mohl přihlásit pomocí uživatelského účtu (tj. pomocí uživatelského jména a hesla), musí mu být tento účet nejprve zřízen administrátorem portálu, popřípadě správcem jednotlivých repozitářů.

Pozor, uživatelské účty portálu jsou oddělené od uživatelských účtů samotné repository Enterprise Architect.
Jinak řečeno, uživatel portálu nemusí mít zároveň účet v repository nástroje Enterprise Architect a naopak.

Pokud se uživatel chce přihlásit pomocí svého účtu, použije jméno a heslo, které mu bylo přiděleno administrátorem.
Vyplní tyto údaje do odpovídajících polí a stiskne tlačítko přihlásit.

Pokud se uživateli podaří přihlásit, zobrazí se úvodní stránka aplikace s hlavním menu.

vítejte

Podoba hlavního uživatelského rozhraní se může lišit podle oprávnění, které má uživatel nastavené.
Vždy však bude mít k dispozici minimálně následující položky: 

 • Nastavení vlastního účtu uživatele
 • Odhlášení uživatele

nastavení

Význam těchto položek bude vysvětlen dále v tomto manuálu.

Přihlášení pomocí Active Directory

Přihlášení pomocí Active Directory EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 11:07

Přihlášení pomocí Active Directory

Aplikace EaInfoportT3 podporuje kromě přihlášení jménem a heslem, rovněž přihlášení prostřednictvím AD/LDAP.

 • Pokud je aplikace EaInfoportT3 zkonfigurována prostřednictvím AD/LDAP, uživatel nezadává jméno a heslo, ale je přihlášen na pozadí. Přihlašovací formulář (s políčky na zadání jména a hesla) se mu tedy vůbec nezobrazí. Namísto toho se mu zobrazí úvodní stránka s hlavním menu (obdobně jako je tomu po přihlášení pomocí jména a hesla viz příslušná kapitola).
 • Aby došlo k úspěšnému přihlášení do EaInfoportT3, tak uživatel musí být založen v EaInfoportT3 ve správě uživatelů se stejným uživatelským jménem, jako má do Windows.

Pozor: V případě, že se uživatel přihlásí několikrát špatně (v závislosti na nastavení doménové politiky), tak si může zablokovat přístup do Windows.

Přihlášení pomocí účtu návštěvník

Přihlášení pomocí účtu návštěvník EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 11:19

Přihlášení pomocí účtu návštěvník  

Správci jednotlivých repozitářů, mohou povolit přístup ke svým repozitářům, pomocí tzv. Účtu návštěvníka.
Tento technický účet nevyžaduje pro přihlášení jeho prostřednictvím jméno a heslo.
Správce repozitáře může nastavit, která data může uživatel přihlášený pod tímto účtem v repository vidět a jaké funkcionality používat. Také může tento účet zcela vypnout.

Účet návštěvníka je vlastně sdílený technický účet a jako takový má některá omezení:

 • Uživatel, přihlášený pod tímto účtem nemůže měnit osobní údaje v uživatelském nastavení, tudíž uživatelské jméno, email, jméno a oddělení. 
 • Nelze měnit u tohoto účtu jazyk aplikace.
 • Nelze měnit u tohoto účtu heslo.
 • Nelze nastavit tento účet jako vlastník.
   

Prvotní přihlášení administrátorem

Prvotní přihlášení administrátorem EA Infoport Team Po, 12/14/2020 - 15:21

Prvotní přihlášení administrátorem

Administrátor se poprvé přihlásí pomocí přihlašovacích údajů: 

Uživatelské jméno: admin
Heslo: P@ssw0rd

Po prvním přihlášení doporučujeme změnit heslo!

Základní popis uživatelského rozhraní

Základní popis uživatelského rozhraní EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 11:23

Základní popis uživatelského rozhraní

Základní koncept uživatelského rozhraní se sestává z několika základních prvků, které budou v této kapitole popsány.
Jakmile se uživatel úspěšně přihlásí, zobrazí se mu následující obrazovka:

základní podoba ui

Tato obrazovka se skládá z několika sekcí:

 1. Základní menu – tento pruh, v horní části obrazovky, obsahuje přístup k základním funkcionalitám. Je zpravidla vždy zobrazena a její podoba se může měnit v závislosti na oprávnění daného uživatele (jak obecná oprávnění, tak i oprávnění k aktuálně vybranému repozitáři (viz dále v tomto dokumentu)).
 2. Hlavní menu – pracovní část. Tato sekce hlavního menu obsahuje příkazy, které se typicky používají pro běžnou práci uživatele. Tedy například: změna repository, zobrazení obsahu aktuálně vybrané repository, zobrazení publikačního modulu atd.
 3. Hlavní menu – nastavení a správa. V této sekci hlavního menu jsou dostupné funkcionality, které se typicky týkají uživatelských nastavení, správy portálu (dle oprávnění), odhlášení uživatele z portálu atd.
 4. Hlavní plocha – v tomto prostoru – se zobrazují informace, diagramy a další data, v závislosti na tom, který příkaz z hlavního menu byl uživatelem použit (a tedy jaká funkcionalita byla spuštěna).
 5. Patička – obsahuje různá data, jako jsou například verze portálu, typ licence, majitel licence, odkaz na výrobce portálu atd.

Jednotlivé prvky základní uživatelské obrazovky, budou dále popsány v tomto dokumentu, v rámci souvisejících funkcionalit.

Odhlášení z aplikace

Odhlášení z aplikace EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 11:28

Odhlášení z aplikace

Uživatel se může z aplikace odhlásit manuálně, nebo může být odhlášen automaticky z důvodu nečinnosti.

Manuální odhlášení

Manuální odhlášení EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 11:39

Manuální odhlášení 

Uživatel se může odhlásit klikem na tlačítko „Odhlášení“ (V závislosti na nastavení jazyka aplikace).
Toto tlačítko uživatel nalezne v pravé části hlavního menu.

manuální odhlášení

Po odhlášení je přesměrován zpět na přihlašovací obrazovku.

Automatické odhlášení

Automatické odhlášení EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 11:42

Automatické odhlášení

Automatické odhlášení proběhne, pokud je uživatel určitou dobu v portálu nečinný.
Tato doba závisí na konkrétním nastavení portálu.

Po automatickém odhlášení je uživatel (po dalším kliku) přesměrován na úvodní stránku Infoportu.

automatické odhlášení

Správa vlastního uživatelského účtu

Správa vlastního uživatelského účtu EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 11:52

Správa vlastního uživatelského účtu

Uživatel portálu, si může upravit detaily svého účtu, nastavení jazyka, ve kterém chce mít zobrazeno uživatelské rozhraní portálu a další detaily.
K tomuto účelu slouží funkce „Uživatelské nastavení.“

Pro otevření uživatelského nastavení je nutné kliknout na záložku s uživatelským jménem.

přístup

Po kliknutí na záložku s uživatelským jménem se zobrazí formulář pro úpravu profilu.

Uživatelské nastavení

Uživatelské nastavení EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 12:03

Uživatelské nastavení 

Uživateli se po kliknutí na záložku zobrazí uživatelské nastavení.
Po kliknutí na záložku „Profil“ může uživatel změnit jazyk aplikace, uživatelské jméno, email, křestní jméno, příjmení a oddělení.


Změny se uloží po vyplnění formuláře a následného kliknutí na tlačítko „Uložit

uživatelské nastavení

Výběr preferovaného jazyka

Výběr preferovaného jazyka EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 12:07

Výběr preferovaného jazyka

Pod záložkou „Profil“ si uživatel může (kliknutím na příslušnou vlaječku) zvolit jazyk aplikace.
Je možnost vybrat si ze 3 jazyků aplikace kliknutím na ikonku vlaječky (pozor, ne všechny jazyky mohou být aktuálně dostupné):

 • Český jazyk
 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk (překlad není momentálně připraven)

výběr preferovaného jazyka

Po kliknutí na příslušnou ikonku se změny okamžitě uloží.

Změna hesla

Změna hesla EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 12:10

Změna hesla

Uživatel má možnost změnit si své heslo.
V tuto chvíli nejsou pro změnu hesla vynucována žádná pravidla, ani pro sílu hesla, ani pro jeho expiraci.

Pro změnu hesla uživatel klikne na záložku „Heslo“, vyplní staré heslo a následně nové a klikne na tlačítko „Změnit heslo“.

změna heslaPo kliknutí na tlačítko „Změnit heslo“ se heslo úspěšně uloží.

Napojení na EA účet

Napojení na EA účet EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 12:13

Napojení na EA účet

Pokud má uživatel účet v portálu i repository Enterprise Architect, může tyto dva účty propojit.
Podmínkou je, aby měl v obou aplikacích stejné uživatelské jméno.

Pokud uživatel propojí své účty v portálu a v repository EA, pak portál bude respektovat nastavení zámků, check-in / check-out verzování (funkčnost nástroje Enterprise Architect) atd.

Příklad: pokud si uživatel zamkne pro editaci například package v nástroji Enterprise Architect (tedy tento uživatel může editovat, ostatní nikoliv) a má propojený účet v EA a portálu, pak mu portál dovolí editovat stejně, jako samotný nástroj Enterprise Architect. Pokud účty propojené nemá, pak portál nerozpozná, že se jedná o toho samého uživatele a editaci nepovolí (protože respektuje zámky vytvořené v EA).

Propojení provádí administrátor a je to popsáno v části tohoto manuálu, která se zabývá administrací portálu.

 

Repozitář (repository browser)

Repozitář (repository browser) EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 12:18

Repozitář (repository browser)

Repozitář zobrazuje fyzickou strukturu repository tak, tedy hierarchii (stromeček) balíčků (packages), elementů, diagramů a dalších prvků.
Svou funkcionalitou se jedná o obdobu browseru (či repository browseru) v nástroji Enterprise Architect a zobrazuje data ve stejné struktuře s možností dodatečného filtrování – viz dále v tomto dokumentu.

Každý prvek repozitory může být přítomen ve stromečku pouze jednou.

Zobrazení repozitáře

Zobrazení repozitáře EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 12:20

Zobrazení repozitáře

Uživatel si může zobrazit obsah, aktuálně zvoleného repozitáře, kliknutím na příkaz „Repozitář“.

umístění příkazu

Po kliknutí na příkaz „Repozitář“ se zobrazí příslušný formulář, v jehož levé půlce je zobrazen stromeček repository, s obsahem uspořádaným tak, jak jej zobrazuje samotný Enterprise Architect.

formulář repozitáře

Stromeček se zobrazí rozbalený do stejné podoby, v jaké byl naposledy uživatelem otevřen.

Základní popis uživatelského rozhraní repozitáře

Základní popis uživatelského rozhraní repozitáře EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 12:25

Základní popis uživatelského rozhraní repozitáře

Formulář (obrazovka) repozitáře obsahuje několik základních prvků, které jsou popsány podrobně v dalších kapitolách tohoto dokumentu.
Zde se uvádí jejich přehled a stručný popis.

základní obrazovka

Stromeček repository (1)

Stromeček repository (1) EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 12:28

Stromeček repository (1)

Stromeček repository má obdobnou funkcionalitu, jako browser (repository browser) nástroje Enterprise Architect.
Obsahuje fyzickou strukturu repository ve formě rozklikávacího stromečku.

Tento prvek se nachází v levé části obrazovky (pod číslem 1) – viz screenshot výše.

Detail elementu / package / diagramu (2)

Detail elementu / package / diagramu (2) EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 12:31

Detail elementu / package / diagramu (2)

Tato největší část obrazovky, obsahuje detail prvku (diagramu, elementu, package a dalších), který je aktuálně vybrán ve stromečku. Přesné informace se liší podle toho, jaký prvek je ve stromečku zvolen.

Pokud je zvolen diagram, pak se v horní části zobrazí samotný diagram a pod ním (na screenshotu je uveden pod číslem 4) detaily diagramu.

Pokud je vybrán element (package a další), pak se zobrazí přímo informace o zvoleném elementu.
Podrobný popis detailu diagramu / elementu je uveden dále.

Kontextové menu (3)

Kontextové menu (3) EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 12:35

Kontextové menu (3)

Pod číslem 3 se nachází kontextové menu s dalšími příkazy, které lze aplikovat na prvek repository, jehož detail je aktuálně zobrazen.
Prvky tohoto kontextového menu, se mohou lišit podle typu prvku, který je zobrazen. Tedy jiné příkazy mohou být dostupné, pokud je zobrazen detail diagramu a jiné, pokud detail elementu.
Některé příkazy jsou společné pro všechny typy a zobrazují se tedy vždy.

Jednotlivé příkazy kontextového menu jsou popsány na této stránce.

Informace o prvku repository

Informace o prvku repository EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 12:38

Informace o prvku repository

Pokud je v detailu zobrazen package, element a prvky elementu (jako je například atribut třídy, operace třídy, parametr aktivity a další), vypadá obrazovka detailu poněkud jinak.
Nezobrazuje se samozřejmě obrázek diagramu. Zato však množství „textových“ informací, je oproti diagramu mnohem větší.

příklad elementu

Výše uvedený screenshot je pouze příklad – v závislosti na konfiguraci portálu (či nastavení konkrétního uživatele) se může lišit v počtu nebo rozmístění konkrétních informací.
Konfigurace detailu, prvku repository, bude vysvětlena dále v tomto dokumentu.

V tomto konkrétním případě nalezneme:

 • Bod 1 je název prvku repository, jehož detail je aktuálně zobrazen.
 • Pod bodem 2 je oblast s detaily.
   

Posuvník mezi stromečkem repozitáře a detailem

Posuvník mezi stromečkem repozitáře a detailem EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 12:42

Posuvník mezi stromečkem repozitáře a detailem

Posuvník umožňuje rozšiřovat šířku stromečku repozitáře. 

posuvník

Po kliku klik se stromeček repozitáře skryje a diagram dostane více prostoru na obrazovce.

Skrývání stromečku repozitáře

Skrývání stromečku repozitáře EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 12:46

Skrývání stromečku repozitáře

skrývání stromečku

Zobrazení diagramu po skrytí stromečku repozotáře.

příklad skrývání stromečku

Skrývání textových informací v detailu prvku

Skrývání textových informací v detailu prvku EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 12:53

Skrývání textových informací v detailu prvku

Tlačítko okoslouží ke skrytí informací pod diagramem.

skrývání text

Zde vidíte stejný diagram se skrytím detailu a diskuzí.

příklad funkce skrývání informací

Popis příkazů v kontextovém menu

Popis příkazů v kontextovém menu EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 12:59

Popis příkazů v kontextovém menu

Pomocí šipkasi zobrazíte kontextové menu.

kontextové menu

Pro otevření rozbalovacího menu s možnostmi vztahujícími se k artefaktu, uživatel klikne levým tlačítkem myši na ikonku šipky v pravém horním rohu detailu artefaktu.

příklad kontextové menu

Menu je rozbaleno.

Seznam příkazů kontextového menu:

Celá obrazovka

Celá obrazovka EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 13:04

Celá obrazovka

Funkcionalita je dostupná v kontextovém menu pod symbolem obrazovka

Celá obrazovka nám umožní vidět detail artefaktu bez rušivých prvků.

režim celá obrazovka

Po kliknutí na ikonku „Celá obrazovka“ dojde k vypnutí rušivých elementů. 

příklad celá obrazovka

Zůstal tu jen samotný detail artefaktu. Pro opětovné vyvolání ostatních prvků stačí znova kliknout na ikonku „Celá obrazovka“. 

 

Najít v repozitory browseru

Najít v repozitory browseru EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 13:09

Najít v repozitory browseru

Pokud si uživatel například vyhledá jakýkoliv artefakt skrz „Vyhledávání“, tak se mu zobrazí jeho detail, ale neuvidí jeho pozici v repozitory tree.
Díky možnosti „Najít v repozitory browseru“ má uživatel možnost, aby se mu rozbalil repozitory tree až k příslušnému artefaktu. 

Funkcionalita je dostupná v kontextovém menu pod symbolem stromečkustromeček

brow

Po kliknutí na ikonku „Najít v repozitory browseru“ se rozbalí repozitory tree až na pozici dotyčného artefaktu.

příklad browseru

Repozitory tree se nám úspěšně rozbalil a nalezl hledaný artefakt.

Kopírovat URL adresu

Kopírovat URL adresu EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 13:14

Kopírovat URL adresu

Uživatel si může zkopírovat URL adresu a poslat kolegovi.
Kolega si tuto URL bude moci zobrazit pouze v případě, že je přihlášený, jinak bude odkázán na přihlašovací obrazovku.

Tato funkcionalita je dostupná v kontextovém menu pod symbolemkopírovat

kopírovat url

Po kliknutí na ikonku „Kopírovat URL adresu“ se objeví vyskakovací tabulka, kde uživatel může získat URL adresu příslušného artefaktu.

příklad kopírování url

Uživatel po kliknutí na tlačítko „Kopírovat“, uloží URL do schránky.
Stejný způsob je označit celý řádek pomocí CTRL+A, zkopírovat pomocí CTRL+C do schránky.
Následně stačí vložit URL na příslušné místo.

Kopírovat EA adresu

Kopírovat EA adresu EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 13:20

Kopírovat EA adresu

V EaInfoportT3 je možnost nechat si zkopírovat cestu skrz repozitory tree až k příslušnému artefaktu. 

Funkcionalita je dostupná v kontextovém menu pod symbolemea adresa

kopírování ea adresy

Po kliknutí na ikonku „Kopírovat EA adresu“ se objeví vyskakovací tabulka, kde uživatel může získat EA cestu k příslušného artefaktu.

příklad ea adresy

Uživatel po kliknutí na tlačítko „Kopírovat“, uloží EA cestu do schránky.
Stejný způsob je označit celý řádek pomocí CTRL+A, zkopírovat pomocí CTRL+C do schránky.
Následně stačí vložit EA cestu na příslušné místo pro vyhledávání podle EA cesty.

URL pro přímý přístup

URL pro přímý přístup EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 13:25

URL pro přímý přístup

Uživatel si může zkopírovat URL pro přímý přístup a poslat kolegovi.
Kolega si tuto URL bude moci zobrazit i v případě, že je nepřihlášený, ovšem uvidí pouze příslušný artefakt – nemůže jít například nikam jinam v repozitáři či do publikace atd.…

Funkcionalita je dostupná v kontextovém menu pod symbolemurl

url1

Po kliknutí na ikonku „URL pro přímý přístup“ se objeví vyskakovací tabulka, kde uživatel může získat přímou URL adresu příslušného artefaktu.

příklad url

Uživatel po kliknutí na tlačítko „Kopírovat“, uloží URL do schránky.
Stejný způsob je označit celý řádek pomocí CTRL+A, zkopírovat pomocí CTRL+C do schránky.
Následně stačí vložit URL na příslušné místo.

Příjemce URL pro přímý přístup po zadání v prohlížeči dostane stejný detail jako uživatel, který URL vytvořil.

příklad url není oprávnění

Uživatel nemá žádné oprávnění. Může prohlížet jen diagram.

Vynucené obnovení

Vynucené obnovení EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 13:33

Vynucené obnovení

Vynucené obnovení je prakticky „Refresh“ a využije se v případě, že byla na artefaktu udělána změna a nepropsala se do EaInfoportuT3.

Například v případě, že uživatel má otevřený v EaInfoportuT3 diagram a v Enterprise Architect ho změní nějakým způsobem. Tak po kliknutí na ikonku vynuceného obnovení se mu tyto změny okamžitě propíšou do EaInfoportuT3.

Funkcionalita je dostupná v kontextovém menu pod symbolemobnovení

vynucené obnovení

Po kliknutí na ikonku „Vynucené obnovení“ se propíšou změny artefaktu v EaInfoportT3 oproti Enterprise Architect.

příklad vynucené obnovení

Na diagramu jde vidět, že byla odebrána poznámka.

Zoom

Zoom EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 13:38

Zoom

EaInfoportT3 obsahuje několik možností přibližování. 

 • Přiblížit
 • Oddálit
 • Resetovat zoom diagramu
 • Resetovat pozici diagramu

Funkcionalita je dostupná v kontextovém menu pod symbolem lupa

zoom

Nabídku možností přibližování najdeme pod ikonkou „Zoom“.

Přiblížení

Přiblížení EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 14:14

Přiblížení

Funkcionalita je dostupná v kontextovém menu pod symbolempřiblížení

příklad přiblížení

Máme 2 možnosti přiblížení diagramu: 

 • Držením klávesy CTRL + rollováním kolečkem myši.
 • Kliknutím na ikonku „Přiblížit
   

Oddálení

Oddálení EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 14:22

Oddálení

Funkcionalita je dostupná v kontextovém menu pod symbolemoddálení

příklad oddálení

Máme 2 možnosti oddálení diagramu: 

 • Držením klávesy CTRL + rollováním kolečkem myši
 • Kliknutím na ikonku „Oddálit
   

Resetování zoomu diagramu

Resetování zoomu diagramu EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 14:26

Resetování zoomu diagramu

Funkcionalita je dostupná v kontextovém menu pod symbolemštěteček

resetování zoomu

V případě, že se uživatel chce vrátit k defaultnímu přiblížení (100%), tak klikne na ikonku „Resetovat zoom diagramu“. 

příklad resetování zoomu

Diagram se oddálil na původních 100%.

Resetování pozice diagramu

Resetování pozice diagramu EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 14:30

Resetování pozice diagramu

Funkcionalita je dostupná v kontextovém menu pod symbolemreset

resetování

V případě, že se uživatel chce vrátit k defaultnímu přiblížení (100%), tak klikne na ikonku „Resetovat pozici diagramu“. 

příklad

Diagram se vrátil na původní místo.

Elementy na diagramu

Elementy na diagramu EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 14:36

Elementy na diagramu

Funkcionalita je dostupná v kontextovém menu pod symbolemelementy 

funkce elementy

•   Když se uživatel nachází na detailu diagramu, tak má možnost, po kliknutí na ikonku „Elementy na diagramu“ zobrazit si seznam všech prvků, které se na tomto diagramu nachází. 

•   Po kliknutí na plusse zobrazí detail určeného elementu.

•   Po kliknutí naicon ve sloupci ICON se prokliknete na určený element. 

Dostali jsme se na element „Account“ a vybrali na něm „Vyhledat diagramy s tímto elementem

příklad funkce elementy

•   Zobrazí se seznam diagramů, na kterých se tento element nachází i s náhledem a zvýrazněním, kde se na nich vyskytuje. 

•   Když dvakrát poklepete na diagram, dostanete se do detailu diagramu.

Zobrazitelný detail elementu

Zobrazitelný detail elementu EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 14:46

Zobrazitelný detail elementu

Po kliknutí ve stromečku na element „Account“ se zobrazí detail.

příklad elementu se záložkami

 • V detailu můžete vidět název a informace o elementu s editovatelným statusem.
 • Element může obsahovat vlastnosti a diskuze, které jsou k rozkliknutí v modře označených záložkách. Šedivé záložky jsou prázdné a oranžově označená záložka označuje právě zvolenou.
 • V obsahu záložky můžete vidět, že element „Account“ obsahuje sedm atributů. 
 • Po kliknutí naplus si můžete otevřít detail zvoleného atributu.

Package properties

Package properties EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 14:52

Package properties

Po kliknutí ve stromečku na package „UML Modeling“ se zobrazí detail.

příklad detailu pack

 • V detailu můžete vidět název a informace o balíčku s editovatelným statusem.
 • Balíček může obsahovat vlastnosti, diskuze a oprávnění, které jsou k rozkliknutí v modře označených záložkách. Šedivé záložky jsou prázdné a oranžově označená záložka označuje právě zvolenou.
 • Záložka „Oprávnění“  je unikátní pro balíček. Můžeme přes ní nastavovat oprávnění na zvoleném balíčku.
   

Diskuze (komentáře) u package, diagrams, elements

Diskuze (komentáře) u package, diagrams, elements EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 14:57

Diskuze (komentáře) u package, diagrams, elements

U balíčků, diagramů a elementů jsou vidět komentáře z EA a také je můžeme upravovat a přidávat.

záložka

 • K vytvoření nového komentáře je potřeba kliknout na „Přidat vlákno“.
 • Pokud existuje uzavřené vlákno, můžeme si zaškrtnout filtr „Zobrazit zavřené vlákna“.

přidání vlákna

Na obrázku můžeme vidět, že uživatel admin kliknul na „Přidat vlákno“. Vyskočilo mu okno, kde stačí vyplnit text komentáře a po kliknutí na „Přidat“ se komentář vytvoří.

V označeném okně můžeme vidět tabulku se čtyřmi položkami. Tabulku vyvoláme kliknutím pravým tlačítkem na zvolený komentář.
Na obrázku můžeme vidět, že uživatel admin kliknul na „Přidat vlákno“.
Vyskočilo mu okno, kde stačí vyplnit text komentáře a po kliknutí na „Přidat“ se komentář vytvoří.

možnosti na komentáři

 • Možnost „Přidat vlákno“ má stejnou funkci jako výše zmíněné tlačítko.
 • Možnost „Odpovědět“ vyvolá okno k vytvoření komentáře. Po přidání komentáře se zařadí pod komentář, který byl zvolen. Příklad můžeme vidět nad vyznačeným komentářem.
 • Možnost „Editovat“ vyvolá okno, kde můžeme nastavovat Status, Prioritu nebo text komentáře.
 • Možnost „Smazat“ smaže komentář.


Uživatel zvolil možnost „Editovat“.

editování komentáře

Máme možnost si vybrat mezi třemi statusy. Otevřeno, Čeká na kontrolu a Uzavřeno
Další možnost k výběru je nastavení priority. Můžeme zvolit Neuvedeno, Malá, Střední a Vysoká.
Nebo můžeme změnit jednoduše text komentáře v textovém okně.
 

 

Nastavení dynamického detailu

Nastavení dynamického detailu EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 15:23

Nastavení dynamického detailu

Dynamický detail uživateli umožňuje přizpůsobit si viditelnost různých prvků v různých detailech.

nastavení dynamického detailu

Filtr stromečku repozitory

Filtr stromečku repozitory EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 15:40

Filtr stromečku repozitory

Filtr stromečku repository uživateli umožňuje skrýt/zobrazit elementy a stereotypy ve stromečku.

záložka filtr

Pro zobrazení filtrů repozitory tree uživatel klikne na šipečku u záložky „Repozitář“ a dále na záložku „Filtr stromečku repozitáře“.

možnost filtrování

Aktuálně jsou k dispozici 3 filtry:

 • Skrýt elementy ve stromečku
 • Zobrazit stereotypy ve stromečku
 • AsInEa

Po zaškrtnutí či odškrtnutí filtru je nutno kliknout na tlačítko „Uložit“.
 

Seznam přístupových klíčů

Seznam přístupových klíčů EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 15:45

Seznam přístupových klíčů

Kdykoli uživatel použije možnost „URL pro přímý přístup“, tak se klíč této URL uloží do seznamu přístupových klíčů.
V případě, že již uživatel nechce, aby skrz tento klíč bylo možné vstoupit na příslušnou adresu bez hesla, tak má možnost ho zde smazat.

ikonka

Seznam aktivních přístupových klíčů je k dispozici po kliknutí na šipku u záložky „Repozitář“ a v následně rozbalené podnabídce na záložku „Seznam přístupových klíčů“.

seznam přístupových klůčů

Na seznamu přístupových klíčů uživatel vidí aktivní klíče.
Pro vyhledání příslušného klíče může použít filtr a v případě, že ho chce odebrat, tak tento klíč označí levým tlačítkem myši a následně klikne na tlačítko „Odebrat klíče“.

přístupový klíč

Pro přidání přístupového klíče si uživatel najde v repozitory nějaký artefakt a spustí si detail – následně klikne na šipku vpravo pro rozbalení menu a zvolí ikonku „URL pro přímý přístup“ – poté klikne na kopírovat a v tomto momentě se klíč přidá do seznamu přístupových klíčů.

příklad

Klíč byl přidán do seznamu přístupových klíčů.

Vynucené obnovení kořenů repozitory

Vynucené obnovení kořenů repozitory EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 15:52

Vynucené obnovení kořenů repozitory

vynucené

Vynucené obnovení kořenů repozitory je k dispozici po kliknutí na šipku u záložky „Repozitory“ a v následně rozbalené podnabídce na záložku „Vynucené obnovení kořenů repozitáře“.

přidán root

Nový root byl přidán.

Správa repozitáře

Správa repozitáře EA Infoport Team Čt, 01/07/2021 - 10:44

Správa repozitáře

V každém repozitáři existují tři základní oprávnění, které se dají přiřadit uživateli a skupině

 • Přístup ke stromečku repozitáře
  • Pokud uživatel nebo skupina vlastní tohle oprávnění, může přistupovat do stromečku a vidět defaultně povolené větve stromečku
 • Přístup k publikaci
  • Pokud uživatel nebo skupina vlastní tohle oprávnění, může přistupovat do publikace a vidět defaultně povolené sekce
 • Správce repozitáře
  • Pokud uživatel nebo skupina vlastní tohle oprávnění může přistupovat do správy repozitáře a spravovat uživatele repozitáře, skupiny repozitáře, přiřazovat a odebírat oprávnění repozitáře a editovat detail repozitáře
  • un
  • V pravé části záhlaví Infoportu můžeme vidět Dropdown menu s názvem Správa repozitáře (Jen přihlášený uživatel s oprávněním Správce repozitáře)

správa repozitáře

 

 

Správa uživatelů

Správa uživatelů EA Infoport Team Čt, 01/07/2021 - 11:16

Správa uživatelů

Pokud jsme si zvolili správu uživatelů, dostaneme se na "Seznam uživatelů" v repozitáři.

seznam uzivatelu

Zde můžeme tvořit nové uživatele, přiřazovat skupiny stávajícím uživatelům, přiřazovat oprávnění stávajícím uživatelům, editovat stávající uživatele nebo odebírat stávající uživatele z repozitáře.

Tvorba nového uživatele

Tvorba nového uživatele EA Infoport Team Čt, 01/07/2021 - 11:28

Tvorba nového uživatele

vytvořit


 

Zvolili jsme zelené tlačítko "Vytvořit" v Seznamu uživatelů.
K vytvoření uživatele jsou pole "Přihlašovací jméno" a "Email" povinné.
(
Infoport na pozadí synchronizuje Infoport uživatele s EA uživateli podle přihlašovacího jména v Infoportu a loginu v EA)
Heslo vyplněné být nemusí, pokud využíváte Active Directory, jinak se uživatel bez hesla nepřihlásí.

editace

Po správném vyplnění a kliknutím na tlačítko "Vytvořit" se dostaneme do "Editace" uživatele.

Přiřazování skupin uživateli

Přiřazování skupin uživateli EA Infoport Team Čt, 01/07/2021 - 11:50

Přiřazování skupin uživateli

skupiny

Zvolili jsme modré tlačítko "Skupiny"
Dostali jsme se do Seznamu přiřazených skupin na určitém uživateli, u kterého bylo tlačítko zvoleno.
Zde můžeme přidávat uživatele do různých skupin v repozitáři nebo odebírat z různých skupin v repozitáři pomocí tlačítek "Přidat" nebo "Odebrat" a vidět přehled, v kterých skupinách se zvolený uživatel nachází.

sk

 

Přidat
Tlačítko "Přidatnám otevřelo seznam nepřiřazených skupin, kde si můžeme u každé skupiny, kterou chceme zvolit zaškrtnout checkbox a po dalším kliku na tlačítko "Přidat" se přiřadí uživatel do zaškrtnutých skupin.

přidat

 

Odebrat
Tlačítko "Odebratnám otevřelo seznam přiřazených skupin, kde si můžeme u každé skupiny, kterou chceme zvolit zaškrtnout checkbox a po dalším kliku na tlačítko "Odebrat" se odebere uživatel do zaškrtnutých skupin.

odebrat

Přiřazování oprávnění uživateli

Přiřazování oprávnění uživateli EA Infoport Team Čt, 01/07/2021 - 12:57

Přiřazování oprávnění uživateli

oprávnění

Zvolili jsme modré tlačítko "Oprávnění"
Dostali jsme se do Seznamu přiřazených oprávnění na určitém uživateli,u kterého bylo tlačítko zvoleno.
Zde můžeme přiřazovat oprávnění k různým uživatelům v repozitáři nebo odebírat oprávnění různým uživatelům v repozitáři pomocí tlačítek "Přidat" nebo "Odebrat"
Též můžeme vidět přehled jaké oprávnění uživatel vlastní a jestli ho vlastní jako svoje osobní oprávnění nebo ho zdědil ze skupiny, v které je přiřazen.

Přidat
Tlačítko "Přidat" nám otevřelo seznam nepřiřazených oprávnění, kde si můžeme u každého oprávnění,které chceme zvolit zaškrtnout checkbox a po dalším kliku na tlačítko "Přidat" se přiřadí oprávnění k uživateli.

přidat oprávnění

 

Odebrat 
Tlačítko "Odebrat" nám otevřelo seznam přiřazených oprávnění, kde si můžeme u každého oprávnění, které chceme zvolit zaškrtnout checkbox a po dalším kliku na tlačítko "Odebrat" se odebere oprávnění zvolenému uživateli. 

odebrat oprávnění

Editovat uživatele

Editovat uživatele EA Infoport Team Čt, 01/07/2021 - 14:37

Editovat uživatele

edit

Zvolili jsme žluté tlačítko "Editovat" v Seznamu uživatelů
Získali jsme možnost editovat zvoleného uživatele a také se prokliknout do "přiřazování skupin" uživateli, "přiřazování oprávnění" uživateli a "odebrání uživatele" z repozitáře.

ditace

Po správném vyplnění a kliknutí na tlačítko "Uložit" se údaje o uživateli uloží.

Odebrání uživatele

Odebrání uživatele EA Infoport Team Čt, 01/07/2021 - 14:46

Odebrání uživatele

odeb

Zvolili jsme červené tlačítko "Odebrat", získali jsme možnost odebrat zvoleného uživatele.
Po dalším kliknutí na tlačítko "Odebrat" se uživatel odebere z repozitáře.

odebrt 1

Uživatel bude stále existovat v Infoportu a k jeho obnovení stačí vytvořit uživatele se stejným jménem a e-mailem.

 

Správa skupin

Správa skupin EA Infoport Team Čt, 01/07/2021 - 14:52

Správa skupin

Pokud jsme si zvolili správu skupin, dostaneme se na "Seznam skupin" v repozitáři.

správa skupin

Zde můžeme tvořit nové skupiny, přiřazovat uživatele stávajícím skupinám, přiřazovat oprávnění stávajícím skupinám, editovat stávající skupiny nebo smazat skupiny z repozitáře.

Tvorba nové skupiny

Tvorba nové skupiny EA Infoport Team Čt, 01/07/2021 - 15:06

Tvorba nové skupiny

1

Zvolili jsme zelené tlačítko "Vytvořit" v seznamu skupin, získali jsme možnost vytvořit novou skupinu.
Během tvoření je pole "
Název skupiny" povinné.

vytvořit skupinu

Po správném vyplnění a kliknutí na tlačítko "Vytvořit" se dostaneme do editace skupiny.

Přiřazování uživatelů skupině

Přiřazování uživatelů skupině EA Infoport Team Čt, 01/07/2021 - 15:26

Přiřazování uživatelů skupině

uživatele

Zvolili jsme modré tlačítko "Uživatelé"
Dostali jsme se do Seznamu přiřazených uživatelů na určité skupině, u kterého bylo tlačítko zvoleno.
Zde můžeme přidávat uživatele v repozitáři do zvolené skupiny v repozitáři nebo odebírat uživatele v repozitáři ze zvolené skupiny pomocí tlačítek "Přidat" nebo "Odebrat" a vidět přehled uživatelů ve zvolené skupině.

skupina seznam uživatelu

Přidat
Tlačítko "Přidat" nám otevřelo seznam nepřiřazených uživatelů, kde si můžeme u každého uživatele, kterého chceme zvolit zaškrtnout checkbox a po dalším kliku na tlačítko "Přidat" se přiřadí označení uživatelé do skupiny.

skupina přidat

Odebrat
Tlačítko "Odebrat" nám otevřelo seznam přiřazených uživatelů, kde si můžeme u každého uživatele, kterého chceme zvolit zaškrtnout checkbox a po dalším kliku na tlačítko "Odebrat" se odeberou označení uživatelé ze skupiny.

Přiřazování oprávnění skupině

Přiřazování oprávnění skupině EA Infoport Team Čt, 01/07/2021 - 16:08

Přiřazování oprávnění skupině

2

Zvolili jsme modré tlačítko "Oprávnění"
Dostali jsme se do Seznamu přiřazených oprávnění na určité skupině u kterého bylo tlačítko zvoleno.
Zde můžeme přiřazovat oprávnění k různým skupinám v repozitáři nebo odebírat oprávnění různým skupinám v repozitáři pomocí tlačítek "Přidat" nebo "Odebrat" a vidět přehled jaké oprávnění skupina vlastní.

 

Přidat
Tlačítko "Přidat" nám otevřelo seznam nepřiřazených oprávnění, kde si můžeme u každého oprávnění, které chceme zvolit, zaškrtnout checkbox a po dalším kliku na tlačítko "Přidat" se přiřadí oprávněn ke skupině.

přídat oprávnění

Odebrat
Tlačítko "Odebrat" nám otevřelo seznam přiřazených oprávnění, kde si můžeme u každého oprávnění, které chceme zvolit, zaškrtnout checkbox a po dalším kliku na tlačítko "Odebrat" se odebere oprávnění zvolené skupiny.

odebrat oprávnění

Editovat skupinu

Editovat skupinu EA Infoport Team Čt, 01/07/2021 - 16:18

Editovat skupinu

ed

Zvolili jsme žluté tlačítko "Editovat" v Seznamu uživatelů
Získali jsme možnost editovat zvolenou skupinu a také se prokliknout do "přiřazování uživatelů " skupině, "přiřazování oprávnění" skupině a "smazání skupiny" z repozitáře.

upravit skupinu

Po správném vyplnění a kliknutí na tlačítko uložit se údaje o skupině uloží.

Smazání skupiny

Smazání skupiny EA Infoport Team Čt, 01/07/2021 - 16:26

Smazání skupiny

"Smazat"

Zvolili jsme červené tlačítko "Smazat", získali jsme možnost smazat zvolenou skupinu.
Po dalším kliknutí na tlačítko "Smazat" se skupina smaže z repozitáře.

smazat skupinu

Smazání skupiny je nevratné, uživatelé ve skupině zůstávají v repozitáři, ale všechny oprávnění, které získali ze skupiny se odebírají.

Správa oprávnění

Správa oprávnění EA Infoport Team Čt, 01/07/2021 - 16:46

Správa oprávnění

Pokud jsme si zvolili "Správu oprávnění", dostaneme se na Seznam oprávnění v repozitáři.

seznam oprávění

Zde můžeme přiřazovat oprávnění skupinám a uživatelům v repozitáři.

Přiřazování oprávnění skupinám

Přiřazování oprávnění skupinám EA Infoport Team Čt, 01/07/2021 - 17:05

Přiřazování oprávnění skupinám

sk

Zvolili jsme modré tlačítko "Skupiny
Dostali jsme se do Seznamu skupin, ke kterým je přiřazeno určité oprávnění, u kterého bylo tlačítko zvoleno.
Zde můžeme přiřazovat oprávnění k různým skupinám v repozitáři nebo odebírat oprávnění různým skupinám v repozitáři pomocí tlačítek "Přidat" nebo "Odebrat" a vidět přehled skupin, které zvolené oprávnění vlastní.

 

Přidat
Tlačítko "Přidat" nám otevřelo seznam nepřiřazených skupin, kde si můžeme u každé skupiny, kterou chceme zvolit zaškrtnout checkbox a po dalším kliku na tlačítko "Přidat" se přiřadí oprávnění ke zvoleným skupinám.

oprávnění přidat skupiny

Odebrat
Tlačítko "Odebrat" nám otevřelo seznam přiřazených skupin, kde si můžeme u každé skupiny, kterou chceme zvolit zaškrtnout checkbox a po dalším kliku na tlačítko "Odebrat" se odebere uživatel do zaškrtnutých skupin.

oprávnění odebrat skpiny

Přiřazení oprávnění uživatelům

Přiřazení oprávnění uživatelům EA Infoport Team Čt, 01/07/2021 - 17:21

Přiřazení oprávnění uživatelům

už

Zvolili jsme modré tlačítko "Uživatelé"
Dostali jsme se do Seznamu uživatelů, ke kterým je přiřazeno určité oprávnění, u kterého bylo tlačítko zvoleno.
Zde můžeme přiřazovat oprávnění k různým uživatelům v repozitáři nebo odebírat oprávnění různým uživatelům v repozitáři pomocí tlačítek "Přidat" nebo "Odebrat" a vidět přehled uživatelů, které zvolené oprávnění vlastní.

Přidat
Tlačítko "Přidat" nám otevřelo seznam nepřiřazených uživatelů, kde si můžeme u každého uživatele, kterého chceme zvolit, zaškrtnout checkbox a po dalším kliku na tlačítko "Přidat" se přiřadí oprávnění ke zvoleným uživatelům.

oprávnění přidat uživatele

Odebrat
Tlačítko "Odebrat" nám otevřelo seznam přiřazených uživatelů, kde si můžeme u každého uživatele, kterého chceme zvolit, zaškrtnout checkbox a po dalším kliku na tlačítko "Odebrat" se odebere oprávnění od zvolených uživatelů.

oprávnění oderat uživatele

Detail repozitáře

Detail repozitáře EA Infoport Team Čt, 01/07/2021 - 17:31

Detail repozitáře

Pokud jsme si zvolili "detail repozitáře", můžeme repozitář editovat.
Můžeme změnit jeho název, popis a barvu.
Tyto změny mají převážně význam pokud využíváte funkcni “Více Repozitářů” nebo jako správce Infoportu.

upravit repozitář

Po kliku na tlačítko uložit se změny uloží.

Publikace

Publikace EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 16:10

Publikace

Publikace slouží k publikování diagramů do jednotlivých oddělení firmy (sekce) a jejich následnému prohlížení, schvalování, zamítání, historizaci a obnovení.
Pro tyto akce existují v publikaci různé role a s nimi spojená práva.

publikace vítejte

Pro vstup do publikace uživatel klikne na záložku „Publikace

popis publikace

Sekce

Sekce EA Infoport Team St, 05/20/2020 - 09:48

Sekce

Základním stavebním kamenem v publikaci jsou takzvané „Sekce“, které odpovídají ve struktuře firmy různým oddělením a do kterých jsou publikovány diagramy.

Vytvoření sekce

Vytvoření sekce EA Infoport Team St, 05/20/2020 - 09:50

Vytvoření sekce

Sekce může tvořit pouze uživatel, který má přiřazenou roli „Vlastník“ v aktuální či nadřazené sekci.

sekce


Pro otevření tabulky vedoucí k vytvoření sekce uživatel klikne na záložku „Vytvořit sekci”.

čtení povoleno


Zobrazí se možnosti editace + nastavení práv sekce.

Práva

 • “Čtení je povoleno”: Při zaškrtnutí mohou do sekce přistupovat všichni, kdo mají ve správě portálu právo “Přístup do publikace” a zároveň mají přístup do všech nadřazených sekcí.
 • “Schvalování je vyžadováno”: Při zaškrtnutí se diagramy přidávají do publikace ve stavu „Ke schválení“. Při nezaškrtnutí ve stavu „Schváleno“.


Možnosti editace

 • Název sekce
 • Popis sekce
 • Barva sekce

barva


Pro změnu barvy uživatel klikne na čtvereček pod „Barva sekce” pro nastavení barvy.

volba barvy


Tabulka pro výběr barvy reaguje dvěma způsoby:

 • Klikneme levým tlačítkem myši a držíme ho
 • Klikneme levým tlačítkem
   

přidat

Pokud je vše nastaveno, tak uživatel klikne na tlačítko „Přidat”.
 

naše sekce

Sekce byla přidána.

Detail sekce

Detail sekce EA Infoport Team St, 05/20/2020 - 10:11

Detail sekce

V detailu sekce se odehrává rozdělování rolí a s nimi spojenými právy uživatelům i skupinám uživatelů.

vstup do detailu sekce

Pro vstup do detailu sekce klikne uživatel pravým tlačítkem myši na sekci.

 

detail sekce

Na obrázku výše je zobrazen celý detail sekce, který se skládá z editace (tu uživatel již udělal při vytváření sekce) a přiřazovaní rolí.

 

role

Oproti možnostem při vytváření sekce tu má uživatel navíc role (Vlastníci, Schvalovatelé, Čtení povoleno, Čtení zakázáno) použitelné jak pro uživatele, tak pro celé skupiny.

Role obecně

Role obecně EA Infoport Team St, 05/20/2020 - 10:19

Role obecně

 • Role dělíme do dvou kategorií (Uživatelé, Skupiny), přičemž uživatel může mít přidělené role z obou kategorií a vyšší prioritu mají role z kategorie “Uživatelé”.
 • Uživatel nebo skupina tuto roli také dostane ve všech podsekcích dané sekce.

role - seznam uživatelů

Po kliknutí na záložku „Uživatelé“ nebo „Skupiny“ se zobrazí seznam vhodných uživatelů / skupin.

 

přiřazení role

Uživatelé: Uživatelům je možné přidávat role.
(Pro přiřazení role stačí kliknout levým tlačítkem na uživatele a oranžově se nám označí).

 

přiřazení role skupině

Skupiny: Skupina obsahuje uživatele a všem těmto členům skupiny je možné dát role jediným kliknutím.
(Po kliknutí se skupina označí oranžově – vlastní tuto roli).
 

druhy rolí

Uživatelské a Skupinové role jsou:

 • Vlastník
 • Schvalovatel
 • Čtení povoleno
 • Čtení zakázáno
   

Role „Vlastník“

Role „Vlastník“ EA Infoport Team St, 05/20/2020 - 10:30

Role „Vlastník“

 

role vlastník

Role “Vlastník” má následující práva:

 • Tvořit sekce
 • Editovat sekce
 • Mazat sekce
 • Přiřazovat role “Vlastník“, „Schvalovatel”, “Čtení povoleno“, „Čtení zakázáno
 • Schvalovat, Zamítat, Historizovat
 • Vidět sekce
   

Role „Schvalovatel“

Role „Schvalovatel“ EA Infoport Team St, 05/20/2020 - 10:33

Role „Schvalovatel“

 

role schvalaovatel

Role “Schvalovatel” má následující práva:

 • Schvalovat, Zamítat, Historizovat
 • Vidět sekce
   

Role „Čtení povoleno“

Role „Čtení povoleno“ EA Infoport Team St, 05/20/2020 - 10:41

Role „Čtení povoleno“

 

čtení povoleno

Role “Čtení povoleno” má následující práva:

 • Vidět sekce

Role „Čtení zakázáno“

Role „Čtení zakázáno“ EA Infoport Team St, 05/20/2020 - 10:44

Role „Čtení zakázáno“

 

role čtení zakázáno

Role “Čtení zakázáno” má následující práva:

 • Odebere uživateli všechny ostatní role (Vlastník, Schvalovatel, Čtení povoleno)

Historické artefakty

Historické artefakty EA Infoport Team St, 05/20/2020 - 10:21

Historické artefakty

Historické artefakty slouží k zachování zamítnutých a historizovaných diagramů.
Z těchto stavů si je lze případně znova schválit.

Uživatel si může zobrazit seznam historizovaných diagramů a rovněž si historizované diagramy prohlížet (včetně detailu elementů).
Je to tedy velmi efektivní způsob verzování.

 

přidání diagramu

Uživatel klikne pravým tlačítkem myši na vybraný diagram (v tomto případě Project Management) v publikaci pro zobrazení detailu artefaktu.

 

přidání

V detailu artefaktu můžou role „vlastník“ a „schvalovatel“ měnit stavy diagramů. Existují 4 stavy diagramů:

 • Ke schválení
 • Schváleno
 • Zamítnuto
 • Historizováno
 • Do seznamu historických artefaktů se přesouvají diagramy ve stavech „Zamítnuto“ a „Historizováno“ – tyto diagramy jsou pak viditelné pouze pod záložkou „Historické artefakty“
 • Na obrázku výše schvalovatel či vlastník se rozhodne diagram schválit.

 

změna

Diagramu se změnil stav ze stavu Ke schválení > Schváleno.

 

stav historizován

Dále se vlastník nebo schvalovatel rozhodl, že už není nutné, aby byl tento diagram zveřejněn a změnil stav ze Schváleno > Historizovat a tímto krokem přesunul diagram do historických artefaktů v příslušné sekci.

 

historické artefakty

Diagram „Project Management“ již není vidět, protože je ve stavu „historizován“.
Pokud si ho chce uživatel zobrazit, tak klikne na záložku „Historické artefakty“.

 

historický a

Diagram „Project Management“ se nachází v historických artefaktech.
Pro vyvolání detailu klikne uživatel pravým tlačítkem myši.

 

historický detail

Diagram může být opět poslán do oběhu po kliknutí na tlačítko „Schválit“ v případě, že by třeba nová verze diagramu nevyhovovala nebo může sloužit informativní funkci k porovnávání verzí.

Historie změn

Historie změn EA Infoport Team St, 05/20/2020 - 11:12

Historie změn

Veškeré změny publikovaného diagramu (publikace, schválení, zamítnutí, přidání do jiné sekce a další činnosti v publikačním modulu) se logují.
Log může být zobrazen v UI.

 

záložka historie změn

Pro zobrazení seznamu historie změn v určité sekci uživatel klikne na záložku „Historie změn“.

 

seznam historie změn

Zde je vidět pohyb diagramu s názvem Archimate Project včetně data a času, kdy byl stav diagramu změněn.

Diagramu se změnil stav InApproval > Approved a Approved > Historized

Publikovaný diagram

Publikovaný diagram EA Infoport Team St, 05/20/2020 - 11:17

Publikovaný diagram

Publikování diagramu se provádí z repozitory.
Publikaci může provést jakýkoliv uživatel s právem přístupu do repository.

 • Jakmile uživatel publikuje diagram, vytváří se jeho kopie a to včetně elementů a jejich detailů (do nastavitelné úrovně). Uživatel tedy může původní diagram dále editovat, aniž by ovlivnil publikovaný (či právě schvalovaný) diagram.
 • Kopie se nevytváří do repository EA, ale do metadat Infoportu, repository tedy není touto funkčností nijak ovlivněna.
 • Diagram může být publikován ve více sekcích s více verzemi.

 

publikace

Diagram se do publikace přidá po kliknutí pravým tlačítkem myši na diagram v repozitory tree a následném kliknutí na tlačítko „Přidat diagram do publikace“.

 

výběr sekce publikace

Uživatel si vybere sekci, do které chce vybraný diagram publikovat.

 

možnost

Aby uživatel mohl přidat diagram do publikace, tak je povinné vyplnit verzi diagramu.
Název a poznámka se může a nemusí změnit.
Jakmile je vyplněno, tak uživatel klikne na tlačítko „Přidat“ a diagram se objeví v příslušné sekci.

 

diagram byl přidán do sekce

Diagram se objevil v příslušné sekci.

Přidat repozitáře

Přidat repozitáře EA Infoport Team St, 05/20/2020 - 15:29

Přidat repozitáře

Novému uživateli lze přiřadit repozitáře.

 

tlačítko repozitáře

Uživateli můžeme v tabulce zaškrtnout jaká oprávnění mu do daných repozitáří chceme přiřadit.
Například: V repozitory Core uživateli přiřadíme: Repozitář, Správce repozitáře, Přístup ke stromečku repozitáře a Přístup k publikaci.

 

seznam

Změny se ukládají okamžitě po odškrtnutí daných políček.

 

1

V seznamu uživatelů lze vidět repozitáře s danými oprávněními, které jsme uživateli přiřadili.

Správa portálu

Správa portálu EA Infoport Team St, 09/01/2021 - 09:06

Správa portálu

správa portalu

Správa repozitářů

Správa repozitářů EA Infoport Team St, 09/01/2021 - 09:16

Seznam repozitáří

repo

Vytvoření a editace repozitáře

Vytvoření a editace repozitáře EA Infoport Team St, 09/01/2021 - 09:17

Vytvoření a editace repozitáře

Editace repozitáře

Vzhled

Vzhled EA Infoport Team St, 09/01/2021 - 09:19

Vzhled

Stačí vyplnit název, popis a zvolit barvu. (Název je povinné pole).

vzhled

Tato konfigurace se projeví během přepínání mezi repozitáři nebo v seznamech repozitáří.

2

 

EA Shortcut

EA Shortcut EA Infoport Team St, 09/01/2021 - 09:22

EA Shortcut

Pro vytvoření Shortcut je potřeba mít nainstalováný Enterprise Architect a být připojený do EA Repository.

Pokud se nám povedlo se připojit do repozitáře a máme otevřený projekt, rozklikneme v levém horním rohu ikonku EA ea

ea1

 

Po kliknutí na Save as Shortcut… vybereme cestu a klikneme na OK.
(doporučujeme si uložit cestu do clipboard historie pomocí ctrl+c a soubor si předem otevřít, jestli Vás přesměruje do repozitáře)

project

 

Nyní v konfiguraci EA Shortcut vložíme cestu k EAP souboru a uživatele s heslem k repozitáři, jestli je zapnutá security. Tlačítko pro generování je nepovinné.

EA Shortcut

(Pokud Vaše EA databáze je MySQL nebo PostgreSQL, tak využíváte ODBC pro připojení do EA. Můžete využít modře ohraničené tlačítko pro vygenerování connection stringu do Vaší databáze).

EA Databáze

EA Databáze EA Infoport Team St, 09/01/2021 - 09:24

EA Databáze

Zvolíme si typ databáze, v které máme připojený EAP pomocí EA a napíšeme její connection string.

databaze

Pokud máte vyplněné všechny údaje, můžete zvolit tlačítko otestovat připojení a uložit.

test

uložit

 

Příklady Connection Stringů

Příklady Connection Stringů EA Infoport Team Po, 04/20/2020 - 15:01

Příklady Connection Stringů

Oracle:

 • "InfoportConnection_Oracle": "DATA SOURCE=(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=localhost)(PORT=1536)))(CONNECT_DATA=(SERVER=DEDICATED)(SERVICE_NAME=dedicated)));User Id=ip;Password=test;",

MS SQL:

 • "InfoportConnection_SqlServer": "Server=127.0.0.1;Database=eainfoport;User id=****;Password=***;",

 MS SQL trusted connection:

V případě, že databáze má vůči doméně integrovanou security, tak použijte connection string níže:

 • "Server=XXXXX;Database=YYYYY;Trusted_Connection=True"

MySQL:

 • "InfoportConnection_MySql": "Server=127.0.0.1;port=3306;Database=test_eainfoportt3;Uid=EaInfoportT3;Pwd=info;"

 MariaDB:

 • "InfoportConnection_MySql": "Server=127.0.0.1;port=3306;Database=test_eainfoportt3;Uid=EaInfoportT3;Pwd=info;"

Další příklady