Plán další implementace

Plán další implementace EA Infoport Team Ne, 05/17/2020 - 20:25
implementační plán

Aktuální zveřejněná verze - 8.1.0.4


Strategie uvolňování nových verzí

Naše společnost preferuje vydávání nových verzí (s menším počtem změn) častěji, než vydávání několika málo „velkých“ verzí ročně. To nám umožňuje dodávat našim zákazníkům požadované funkcionality rychleji, než bychom toho byli schopni opačným způsobem.

Rychlé uvolňování nových verzí je samozřejmě podmíněno kvalitním testováním a to včetně důsledným používáním automatizovaných testů.
 


Nejbližší release

03.10.2022 - verze 8.2


Verzování

Naše společnost používá čtyřpoziční princip verzování, například 7.3.1.18 přičemž platí:


Zařazování funkcionalit do verzí

Druhé číslo (minor) slouží jako označení balíčku plánovaných změn. Jakmile je vyvinut a vydán předchozí balíček funkčností (například 7.3.x) je zvednuta minor verze na 7.4.0 a začínají se postupně implementovat (a vydávat) nové funkčnosti, které jsou zařazeny do verze 7.4.x. Jakmile je celý tento balíček (postupně) vyvinut a nasazen, opět se zvedá minor verze a začíná se implementace dalšího balíčku.


Seznam funkcionalit zařazených do budoucí implementace

U každé změny je uveden krátký popis a předpokládaná minor verze, ve které by měla být funkcionalita vyvinuta a nasazena – může se to však v průběhu času měnit, podle toho, jak se vyvíjí priority našich zákazníků.

V seznamu jsou uvedené pouze rozsáhlejší změny, malé funkčnosti a vylepšení zde uvedeny nejsou.

Verze 8.2

Verze 8.2 EA Infoport Team So, 09/04/2021 - 17:45

Nové funkcionality plánované pro verzi 8.2

Emailové notifikace

Emailové notifikace EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 03:47

Emailové notifikace

EA Infoport bude podporovat emailové notifikace a to v několika případech:

 • Vlastník části modelu může být notifikován, pokud uživatel provede jeho úpravu (modelu).
 • Uživatel si může zaregistrovat část modelu (package a jeho obsah včetně dalších packages) a pak je notifikován, pokud dojde ke změně obsahu (ať již prostřednictvím portálu, nebo nástroje EA).
 • Obdobně může být uživatel notifikován při přidání diskusních příspěvků.

Uživatel si bude moci nastavit, zda mají notifikace chodit po každé změně nebo například jako denní souhrn. Celá funkcionalita bude moci být centrálně (na úrovni portálu) vypnuta.

Ikonka emailu

 

Speciální pohled „single document view“

Speciální pohled „single document view“ EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 18:16

Speciální pohled „single document view“

Tento pohled vezme obsah package (elementy, diagramy, podřízené package, diskusní příspěvky atd.) a vyrenderuje všechny informace do jednoho scrollovatelného pohledu.
Bude možné některé informace, či artefakty, odfiltrovat a jednotlivé sekce manuálně skrývat.

Použití: místo proklikávání jednotlivých diagramů a elementů, si uživatel bude moci informace zobrazit na jedné stránce a prohlížet si je odshora dolů tak, jakoby například četl wordový dokument.

Implementace OpenID serveru

Implementace OpenID serveru EA Infoport Team So, 09/04/2021 - 19:34

Do aplikace EA Infoport bude implementována funkcionalita, která umožní jeho propojení na externí server OpenID (momentálně je podporováno Active Directory). EA Infoport bude rovněž funkcionalitu OpenID (protokol OAuth 2.0) přímo obsahovat a bude jej možné takto použít (a napojit na něj například repozitář uživatelů samotného Enterprise Architect).

 

Using OpenID with Drupal - New Signature

Verze 8.3

Verze 8.3 EA Infoport Team So, 09/04/2021 - 17:46

Nové funkcionality plánované pro verzi 8.3

Editace slovníku

Editace slovníku EA Infoport Team Po, 05/03/2021 - 13:43

Editace slovníku

Uživatel s příslušnými oprávněními, bude moci editovat termíny ve slovníku (glossary). Momentálně je to pouze pro čtení a editace musí být prováděna v EA. Výrazy ze slovníku budou rovněž prolinkovávány do popisů elementů obdobně, jako to dělá samotné EA.

 

Glossary Edit

 

Editace strukturovaných scénářů

Editace strukturovaných scénářů EA Infoport Team Po, 10/26/2020 - 22:15

Editace strukturovaných scénářů

Uživatel bude moci, prostřednictvím portálu, editovat strukturované scénáře u usecase (případně jiných elementů). Momentálně je uživatel může pouze prohlížet.

 

Strukturované scénáře

 

Zobrazování dodatečných ikonek na diagramu

Zobrazování dodatečných ikonek na diagramu EA Infoport Team Po, 05/03/2021 - 13:33

Ikonka diskusí na elementech

Pokud bude u nějakých elementů vedena diskuse (alespoň jeden příspěvek), bude, na diagramech, u těchto elementů zobrazena ikonka diskuse a to ve dvou podobách (jedna pro aktivní diskuse, druhá pokud bude existovat, na elementu, neuzavřené vlákno). Zároveň se bude zobrazovat v ikonce, malými čísly, počet příspěvků u elementu. Tuto funkcionalitu si bude moci uživatel vypnout ve svém nastavení repository (v místě, kde se vypínají stereotypy ve stromečku atd).

Obdobně půjdou zapnout další ikonky, například přítomnost rolí / dokumentů / aplikací na aktivitách BPMN a podobně.

Verze 8.4

Verze 8.4 EA Infoport Team So, 09/04/2021 - 17:46

Nové funkcionality plánované pro verzi 8.4

Lokalizace modelů - multi jazyčnost

Lokalizace modelů - multi jazyčnost EA Infoport Team Po, 05/18/2020 - 22:50

Lokalizace modelů

EA Infoport bude podporovat vícejazyčnost modelů a to včetně přepínání jazyků na diagramech, jedná se tedy o implementaci a zásadní vylepšení stávající EA funkcionality pro multijazyčnost

Vrstvy na diagramech

Vrstvy na diagramech EA Infoport Team Po, 05/03/2021 - 18:13

Vrstvy na diagramech

Portál bude podporovat zobrazování vrstev na diagramu, obdobně jako to dělá samotné EA.

Layers on diagram

 

Verze 8.5

Verze 8.5 EA Infoport Team So, 09/04/2021 - 17:47

Nové funkcionality plánované pro verzi 8.5

Podpora formulářů (správa požadavků, rizik atd.)

Podpora formulářů (správa požadavků, rizik atd.) EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 15:09

Podpora formulářů (správa požadavků, rizik atd.)

EA Infoport bude podporovat specializované pohledy, které budou ulehčovat a automatizovat běžné činnosti. Příkladem může být:

 • Sběr a správa požadavků
 • Pohledy na aplikační architekturu
 • CMDB informace
 • Správa rizik
 • A další…

Jedná se o rozšíření mechanismu pohledů (views). Jednak půjde o vlastní editační formuláře artefaktů a pak také o jejich seznamy.

Zobrazování vybraných informací v detailu elementu

Zobrazování vybraných informací v detailu elementu EA Infoport Team Po, 05/03/2021 - 17:46

Zobrazování vybraných informací v detailu elementu

Uživatel bude moci vzít jednu či více tagged values a nechat si je zobrazit v hlavním detailu elementu.

Verze x.x.x - bez data release

Verze x.x.x - bez data release EA Infoport Team Po, 05/18/2020 - 12:16

Verze x.x.x - bez data release

V tomto seznamu jsou obsažené funkčnosti, s jejichž implementací se počítá, ale které zatím nejsou zařazeny do konkrétní verze a nemají stanovené datum vydání.

Customizace přihlašovací obrazovky

Customizace přihlašovací obrazovky EA Infoport Team Po, 05/18/2020 - 21:01

Customizace přihlašovací obrazovky

Správce portálu bude moci upravit přihlašovací obrazovku a to buď úpravou custom css souborů nebo pomocí změny barvy obrazovky, přidáním vlastního loga, textu atd. atd. Tato obrazovka je sdílená na úrovni portálu a je pro všechny repozitáře stejná.

Text lze využít i pro oznámení výpadku portálu či repository, jako uvítací zprávu, informace o způsobu získání účtu atd.
 

Customizace úvodní strany

Customizace úvodní strany EA Infoport Team Po, 05/18/2020 - 21:22

Customizace úvodní strany

Administrátor repository bude moci upravit stránku, kterou uživatel vidí ve chvíli, kdy se přihlásí do příslušné repository, nebo se na ní přepne.

Bude si moci vybrat z následujících možností:

Bloky (zapnout / vypnout + umístění do matice 3x3 s výběrem počtu pozic)

 • Nejnovější diagramy
 • Nejnovější elementy / package
 • Poslední diskuse / odpovědi
 • Nejlépe hodnocené diagramy / artefakty
 • Blok hyperlinků na cokoliv (element, diagram, externí site)

Fulscreen diagram

 • Jeden vybraný diagram per repository
 • Nezávislý na EA
 • Admin nastavuje defaultní pro repository, každý uživatel si může zvolit svůj
 • Nelze kombinovat s bloky

Dopadové analýzy prováděné nad EA modelem

Dopadové analýzy prováděné nad EA modelem EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 15:03

Dopadové analýzy prováděné nad EA modelem

EA Infoport bude podporovat konfigurovatelné dopadové analýzy, obdobné EA funkcionalitě Relationship Matrix. Na rozdíl o dní však bude schopen detekovat závislosti přes více úrovní vazeb (například vazby busines process -> aktivita -> aplikační služba ->aplikační funkce -> aplikace  -> node na technologické vrstvě) a bude také schopen vyhodnocovat i jiné vztahy, než jen propojení pomocí vazeb (například nesting, umístnění ve stromečku pod jiným elementem, umístění na diagramu, vazba prostřednictvím reference v TGV, jmenná konvence, hyperlink atd.).

Výstupy půjde ukládat, definice dopadových analýz opětovně používat.

Editační workflow

Editační workflow EA Infoport Team Po, 05/18/2020 - 22:48

Editační workflow

EA Infoport bude podporovat editační workflow, kdy administrátor repository (či vlastník příslušné větve stromečku repository) bude moci stanovit, který uživatel / skupina bude moci editovat přímo (s přímým propisem změny do repository) a který bude moci pouze vytvářet návrhy změn a do repository se propíšou až v okamžiku jejich schválení (vlastníkem nebo adminem).

Dále bude viditelná historie změn.
 

Hodnocení artefaktů

Hodnocení artefaktů EA Infoport Team Po, 05/18/2020 - 21:30

Hodnocení artefaktů

Uživatel bude moci ohodnotit kvalitu (i vizuální) diagramu, elementu, package atd. hvězdičkami a to na bodové škále 0-5. Administrátor bude moci jednotlivá hodnocení změnit. Nejlépe hodnocené artefakty budou moci být zobrazeny na uvítací obrazovce.

Integrace informačních zdrojů

Integrace informačních zdrojů EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 20:10

Integrace informačních zdrojů

EAInfoport bude podporovat integraci jiných datových zdrojů, než jsou EA repozitáře. Může se jednat třeba import měřících bodů k business procesům, kdy se pak budou například zobrazovat statistiky počtu instancí atd.


Důležité je, že tyto informační zdroje půjde integrovat s modelem a zobrazovat data v souvislosti s jeho artefakty.


Může se jednat i o repozitáře jiných nástrojů (Power Designer, Aris, Adonis, Archi…).

Zobrazení seznamu diskusních příspěvků

Zobrazení seznamu diskusních příspěvků EA Infoport Team Po, 05/18/2020 - 20:49

Zobrazení seznamu diskusních příspěvků

EA Infoport zobrazí filtrovatelný seznam diskusních příspěvků. Seznam bude zohledňovat práva, zda uživatel má právo k elementu / diagramu, ke kterému je diskusní příspěvek vytvořen a bude možné se ze seznamu prokliknout na seznam elementu a to přímo na záložku diskuse.

Seznam bude vypadat obdobně jako výstup vyhledávání.

Správa uživatelů EA prostřednictvím portálu

Správa uživatelů EA prostřednictvím portálu EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 20:05

Správa uživatelů EA prostřednictvím portálu

Prostřednictvím EAInfoportu půjdou spravovat skupiny a uživatelé v samotných repozitářích EA a to v uživatelsky přívětivém prostředí. Je to z toho důvodu, že současná implementace těchto formulářů, v nástroji EA, je poněkud nepohodlná.

Zobrazení auditního logu

Zobrazení auditního logu EA Infoport Team Po, 05/18/2020 - 20:35

Zobrazení auditního logu

EA Infoport bude schopen zobrazit auditní log nástroje Enterprise Architect a to v lepším formátu (včetně vyhledávání, filtrace přes uživatele, artefakt, čas atd.), než v samotném nástroji Enterprise Architect.

Editace Tagged Values typu reference

Editace Tagged Values typu reference EA Infoport Team Po, 05/03/2021 - 13:58

Editace Tagged Values typu reference

Uživatel bude moci přidávat a editovat tagged values typu reference (na diagram, element apod.) a to vizuálně za pomoci výběru ze stromečku. Momentálně to může udělat pouze přímým vložením guidu.

 

tgv ref edit

 

Export jednotlivých elementů a elementů na diagramu do xmi

Export jednotlivých elementů a elementů na diagramu do xmi EA Infoport Team Po, 05/03/2021 - 14:03

Export jednotlivých elementů a elementů na diagramu do xmi

Uživatel bude moci vyexportovat do xmi element, který má označen ve stromečku, podobně jako to může udělat nyní s celým package (import / export XMI). Obdobně to bude moci udělat i s diagramem, v takovém případě se vyexportuje diagram a všechny elementy na něm umístěné. Protože však v EA tato funkcionalita funguje jen na úrovni pacage, bude rovněž přidán nový package do kterého budou elementy, během importu, umístněny.

 

export elementu do xmi

 

Generované ArchiMate diagramy (na základě derivovaných vazeb)

Generované ArchiMate diagramy (na základě derivovaných vazeb) EA Infoport Team St, 10/28/2020 - 21:59

Generované ArchiMate diagramy (na základě derivovaných vazeb)

Jedná se o specifickou funkcionalitu pro jazyk ArchiMate 7.x. Portál bude schopen vygenerovat diagramy (aniž by je uživatel musel skutečně kreslit) na základě pravidel derivace vazeb. Výstup může mít podobu diagramu, matice atd.

 

Derivace vazeb

 

Ikonky na elementech na diagramu

Ikonky na elementech na diagramu EA Infoport Team Po, 05/03/2021 - 18:30

Ikonky na elementech na diagramu

Portál bude umět (pokud si to uživatel nastaví) zobrazovat na elementech na diagramu ikonky, které budou odpovídat definovaným pravidlům. Například to, že se na element váže jiný element odpovídající specifickým pravidlům, že má něco v keywords apod.

Mapování tagged values na artefakty modelu

Mapování tagged values na artefakty modelu EA Infoport Team Po, 10/26/2020 - 22:09

Mapování tagged values na artefakty modelu

Uživatel bude moci vložit do tagged value odkaz na diagram, element, URL, attribut, operaci apod. Bude moci vložit více než jednu hodnotu. Jedná se o předdefinovaný typ RefGUIDList.

Nastavení klasifikátoru elementu

Nastavení klasifikátoru elementu EA Infoport Team Po, 05/03/2021 - 12:55

Nastavení klasifikátoru elementu

Uživatel bude moci u elementu nastavit klasifikátor. Momentálně se v portálu pouze zobrazuje a lze jej tedy editovat jen v EA.

 

set classifier

 

Přidávání / editace hyperlinků

Přidávání / editace hyperlinků EA Infoport Team Po, 10/26/2020 - 22:17

Přidávání / editace hyperlinků

Uživatel bude moci editovat / přidávat hyperlinky na diagramy (momentálně může využívat jen ty, které byly přidány prostřednictvím EA) obdobným způsobem, jako poznámky. Hyperlinky mohou být různého typu, od odkazů na diagramy, elementy, atributy, externí URL a další.

Uživatel bude moci rovněž přidávat hyperlinky do textu note a také do záložky "files / soubory" v detailu diagramu.

 

Hyperlinks on diagrams

 

Rozšíření publikačního modulu o další artefakty

Rozšíření publikačního modulu o další artefakty EA Infoport Team Po, 05/03/2021 - 18:24

Rozšíření publikačního modulu o další artefakty

Stávající publikační modul bude rozšířen o další artefakty, například package nebo elementy.

Publication Module Extension

 

Select Composite Diagram

Select Composite Diagram EA Infoport Team Po, 05/03/2021 - 12:16

Select Composite Diagram

EA Infoport bude podporovat funkcionalitu Select Composite Diagram, tak jak je známa přímo z nástroje Enterprise Architect.

Select Composite Diagram

 

Vytvoření propojení Call Behavior

Vytvoření propojení Call Behavior EA Infoport Team Po, 05/03/2021 - 12:19

Vytvoření propojení Call Behavior

Uživatel bude moci, u akce v aktivitity diagramech, nastavit jaká aktivita (behavior) má být převoláváno. Momentálně se v portálu pouze zobrazuje a lze jej tedy editovat jen v EA.

call behavior edit

 

Zalamování vazeb na diagramu

Zalamování vazeb na diagramu EA Infoport Team Po, 10/26/2020 - 22:19

Zalamování vazeb na diagramu

Uživatel bude moci zalamovat vazby na diagramu, tedy přidávat a odstraňovat zalamovací body. Je to obdoba zalamování vazeb na diagramu v samotném EA. Tato funkce nenahrazuje plně zakreslování vazeb v EA, pro okamžité úpravy je to však postačující.

Zalamování vazeb na diagramu

 

Zobrazení seznamu změn

Zobrazení seznamu změn EA Infoport Team So, 09/04/2021 - 19:24

EA Infoport zobrazí filtrovatelný seznam posledních změn. Seznam bude zohledňovat práva, zda uživatel má právo k elementu / diagramu, ke kterému změna patří a bude možné se ze seznamu prokliknout na seznam elementu a to přímo na záložku diskuse. Období, za které si bude moci uživatel seznam posledních změn zobrazit, si může uživatel sám určit.

Příklad změn:

 • Změna obsahu nebo stavu elementu / package / diagramu
 • Přidání nebo změna dodatečných informací, jako je například task, issue, change apod. - to co lze, v Enterprise Architect, nalézt pod ribbonem Construct.