Funkce a vlastnosti produktu

Funkce a vlastnosti produktu EA Infoport Team So, 05/02/2020 - 04:59
hlavička popisu funkčností

 

Aktuální verze 8.1.0.4


Zde je uveden seznam funkcionalit, které jsou implementovány v současné verzi aplikace Eterprise Architect Information Portal.

Vylepšená podpora pro tablety a mobilní zařízení

Vylepšená podpora pro tablety a mobilní zařízení EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 22:23


Vylepšená podpora pro tablety a mobilní zařízení
 

Ovládací prvky stromu, detailů, manipulace s diagramy, menu a dalších funkcí jsou připraveny tak, aby je bylo možné snadno ovládat na tabletech a dalších mobilních zařízeních.

Design je citlivý a přizpůsobuje se velikosti zobrazovacího zařízení.

Diagramy jsou vykresleny tak, aby jejich texty byly snadno čitelné i na malých obrazovkách a při použití zoomu.

Multiple devices

 

Aktualizace / vytvoření linked dokumentů

Aktualizace / vytvoření linked dokumentů EA Infoport Team Po, 10/26/2020 - 22:23

Aktualizace / vytvoření linked dokumentů

Uživatel může přidávat k elementům tzv. linked document.

 

Linked dokument

 

Insert related document

 

Automatická instalace a aktualizace

Automatická instalace a aktualizace EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 12:20

Automatická instalace a aktualizace

EA Information Portal podporuje jednoduchou instalaci a rovněž automatickou aktualizaci včetně databáze. Pokud má automatický instalátor (InfoportLauncher) přístup na internet (a tedy je schopen se připojit na update site) stáhne a nainstaluje si nové verze sám. Při tom si ověří MD5 hash instalačních souborů.

Pokud InfoportLauncher přístup na internet nemá, musí si uživatel stáhnout instalační soubory sám a nainstalovat je (jedním příkazem), pomocí instalátoru InfoportLauncher, sám.

Diskuse k publikovaným diagramů

Diskuse k publikovaným diagramů EA Infoport Team Po, 05/18/2020 - 16:18

Publikovaná diskuze o diagramech

U publikovaných diagramů (a později i jiných artefaktů) je implementována separátní diskuse. Na rozdíl od diskuse u elementů v repository není propojena do nástroje Enterprise Architect (protože EA nic jako publikovaný diagram, ve smyslu publikačního modulu, nezná. A samozřejmě, ve chvíli, kdy uživatel komentuje publikovaný diagram, tento již ani nemusí v repository Enterprise Architect existovat (je jen v publikačním modulu) nebo může být významně změněn a komentáře již nemusí být relevantní.

Navíc, pokud je jeden diagram publikovaný pro různé skupiny uživatelů (například dodavatelů) a tyto skupiny se navzájem nemají vidět (své modely), je výhodnější, pokud je diskuse oddělená.

Diskuse u publikace

 

Dohledávání klasifikátorů k elementům

Dohledávání klasifikátorů k elementům EA Infoport Team Po, 05/03/2021 - 10:13

Dohledávání klasifikátorů k elementům

Uživatel si může, v kontextovém menu na diagramu, zobrazit klasifikátor elementu, nebo se na něj přepnout.

Classifier Redirect

 

Editace - základní funkčnost

Editace - základní funkčnost EA Infoport Team Po, 05/18/2020 - 14:43

Editace - základní funkčnost

Jedná se o základní editace elementů / package / diagramů a to vlastností typu název, alias, popis, keywords apod.). Rovněž je možné element zcela smazat.

Editace elementu

 

Dále je v rámci této funkcionality implementován systém oprávnění, kde administrátor repository či vlastník příslušné větve stromečku repository určuje, kdo může (uživatel či skupina) artefakty editovat a kdo nikoliv.

 

Editovatelné pole

 

Provedené změny se propisují přímo do repository Enterprise Architect.

 

Privileges for editing

 

Editace diagramů

Editace diagramů EA Infoport Team Po, 05/18/2020 - 22:19

Editace diagramů

Uživatel může vizuálně editovat diagramy, měnit pozici prvků na diagramu, jejich velikost atd. Rovněž přidávat elementy na diagram, smazat element z diagramu a další. Uživatel musí mít příslušná práva k editaci, respektuje zámky a další pravidla.

Spuštění editace diagramů

Nicméně je důležité zdůraznit, že EA Inforport neslouží a nemůže sloužit, jako plnohodnotná náhrada nástroje Enterprise Architect a editační možnosti slouží pro rychlé zanesení změn ve chvíli, kdy nelze použít EA (na cestách, na tabletu apod.).

Přesun prvku

Po uložení diagramu se změny propíšou do repository EA.

Uložení změn diagramu

 

Editace záložek elementů

Editace záložek elementů EA Infoport Team Po, 10/26/2020 - 22:27

Editace záložek elementů

EA Infoport umožňuje uživateli editovat (pokud má příslušná oprávnění) informace v záložkách (atributy, operace, tagged values a další). Uživatel může editovat existující položky, mazat je či přidávat nové.

Editace záložek

 

Export / Import XMI prostřednictvím portálu

Export / Import XMI prostřednictvím portálu EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 03:20

Export / Import XMI prostřednictvím portálu

EA Infoport podporuje export XMI vybraného package (a podřízených) do formátu XMI, který je možné naimportovat do nástroje Enterprise Architect, tam jej upravit a naimportovat zpět.


Uživatel musí mít k exportovanému package přístup (na čtení + export a v případě zpětného importu i na import).
Při exportu a zpětném importu budou zachované všechny vazby mezi elementy a to i v případě, že elementy, na jednom konci vazby, nejsou umístněné v exportovaném package.


Tato funkcionalita je speciálně užitečná v případě, že existuje několik uživatelů / skupin, které nesmí vidět navzájem své části modelu (umístěné v jedné repository) a je potřeba aby je mohli editovat v nástroji Enterprise Architect. Tento problém nelze vyřešit pomocí samotného nástroje Enterprise Architect, protože pokud se uživatel připojí k repository, vidí vše (editaci lze zabránit, prohlížení nikoliv a to ani za pomoci funkcionality RLS, která je přístupna, pro některé DB, v Ultimate Edition EA).


Postup: uživatel označí ve stromečku portálu package, ke kterému má přístup a klikne na příkaz „Stáhnout XMI“. Toto XMI naimportuje do své repository a tam jej dle potřeby upraví (v nástroji EA). Po této úpravě znovu vyexportuje z EA XMI a toto, prostřednictvím EA Infoportu, do původního umístnění.

Výměna XMI

 

Import a export xmi

 

Fultextové vyhledávání

Fultextové vyhledávání EA Infoport Team So, 05/02/2020 - 15:33

Fulltextové vyhledávání

Informační portál podporuje fulltextové vyhledávání přes celou repository modelu. Vyhledané elementy / diagramy se zobrazí v seznamu, který lze filtrovat nebo třídit. U vyhledaných elementů lze zobrazit jejich detail, nebo si je najít ve stromečku.

Fultextové vyhledávání

Rozšířené fultextové vyhledávání

Uživatel si může zvolit, zda použije základní fultextové vyhledávání, nebo rozšířené. Při základním vyhledávání se prohledávají pouze elementy a to jen některá jejich pole (typicky název, note, alias, keywords apod.).

Pokud uživatel zvolí extended (rozšířené) vyhledávání, prohledávají se objekty, package, diagramy a další prvky a rovněž i podřízené elementy (porty, exposed interface, atributy, operace atd.). Prohledávají se všechna jejich pole.

Uživatel si rovněž může zvolit, zda chce vyhledat přesnou shodu výrazu, nebo stačí že je daný výraz obsažen (contain vs exact match).

Vyhledávání v portálu je obdobné vyhledávání v samotném EA.

Postupem času budou přibývat další, specializované sestavy (vyhledávání podle EA path atd.).

Vyhledávání 2

 

Implementace nového auditního logu

Implementace nového auditního logu EA Infoport Team So, 09/04/2021 - 19:11

Implementace nového auditního logu

Byl implementován nový log, který, v přehledné formě, zachycuje veškeré aktivity uživatele v rámci aplikace EA Infoport. Lze jej nastavovat na několika úrovní s různou mírou detailu. Tento log není editovatelný uživatelem portálu, proto jej lze použít i pro auditní účely.

 

audit log

Integrovaná diskuse

Integrovaná diskuse EA Infoport Team St, 05/13/2020 - 21:50

Integrovaná diskuse

EAInfoport podporuje diskuse u diagramů a elementů a to se stejnou logikou jakou má přímo nástroj Enterprise Architect. Diskuse je propojená s Enterprise Architect, tedy, úpravy a příspěvky, vytvořené v Enterprise Architect, jsou zobrazené v portálu a naopak. Komentáře a odpovědi jsou editovatelné při stejné logice jako přímo v nástroji Enterprise Architect.
 

Ve skutečnosti je práce s diskusemi v portálu příjemější, umožňuje například editovat komentáře (oprava překlepů a tak), což samotné EA neumí - tam je potřeba komentář smazat a zapsat znovu.

Velmi dobře je funkčnost diskusí použitelná s funkčností změny stavu elementů - uživatel si pročte popis elementu, napíše (například připomínky) a změnou stavu elementu jej vrátí k dopracování.

screenshot diskusí

 

Inteligentní cachování dat

Inteligentní cachování dat EA Infoport Team Pá, 05/22/2020 - 10:41

Inteligentní cachování dat

EA Infoport cachuje obsah repository – stromeček, detaily elementů, diagramy a další informace. Tím dokáže zajistit rychlý přístup uživatelů, k tomuto obsahu.
Aby zajistil, že je obsah v cache stále aktuální, má, EAInfoport, implementován detekční mechanismus provedených změn (ať již prostřednictvím portálu, tak i prostřednictvím samotného nástroje EA.


Pokud si uživatel zobrazí diagram a EA Infoport zjistí, že je diagram v datech změněn, zobrazí jeho verzi z cache (aby uživatel nemusel čekat), na pozadí diagram přerenderuje a následně jej zobrazí místo cachovaného. Uživatel je o každé této akci informován pomocí systémové zprávy.


Pokud si uživatel přeje, může si vždy vynutit obnovení načtení stromečku (či jeho části), diagramu či detailu elementu přímo z dat. 

přerenderování diagramu

Klonování struktury

Klonování struktury EA Infoport Team Po, 10/26/2020 - 20:59

Kopie elementů

Uživatel může vytvořit kopii elementu, diagramu, package nebo celé struktury. Pokud je, pod kopírovaným elementem, diagram nebo jiné elementy, budou zkopírovány také. Package se rovněž kopíruje včetně kompletního obsahu.

 

Clone elements

 

Manipulace se stromečkem repository

Manipulace se stromečkem repository EA Infoport Team Po, 10/26/2020 - 22:29

Manipulace se stromečkem repository

Uživatel, pokud má příslušná oprávnění, může přesouvat položky ve stromečku (diagramy, package, elementy ale i další artefakty - atributy, operace). Portál při přesunu respektuje pravidla EA (pod package lze přenést cokoliv, pod elementy lze přenést diagramy a jiné elementy, pod elementy nic dalšího). Rovněž respektuje zámky (modré / červené vykřičníky), oprávnění atd.

Přesun ve stromečku

Dále je  možné, z kontextového menu, přidávat artefakty (diagramy, package, elementy, ale i atributy, operace a další - v závislosti na tom, na jaký artefakt uživatel klikne. Uživatel může označený element i smazat, nebo jej upravit. Dále je možné měnit pořadí prvků v package (posouvat elementy nahoru a dolů).

Úpravy ve stromečku

Uživatel může rovněž vytáhnout element ze stromečku na diagram.

Vytažení elementu na diagram

Po vytažení elementu na diagram se změna okamžitě propíše do EA Repository.

Propsání změny do repository

 

Najít element na diagramech

Najít element na diagramech EA Infoport Team So, 05/02/2020 - 15:07

Najít element na diagramech

 

Pokud jste na detailu elementu, můžete si zobrazit informaci na jakých diagramech je umístěný. Zobrazí se náhledy příslušných diagramů, včetně označení (modrým rámečkem), kde se element na diagramu nachází.

Zobrazení prvku na diagramech

 

Nalezení elementu ve stromečku

Nalezení elementu ve stromečku EA Infoport Team Čt, 05/28/2020 - 11:39

Nalezení elementu ve stromečku

Pokud má uživatel zobrazen detail elementu, package nebo diagramu, může si jej, kliknutím na stromeček v kontextovém menu, najít ve stromečku. Je to obdoba příkazu ALT+G v EA. Po aktivaci tohoto příkazu se rozbalí stromeček na místo, kde je příslušný artefakt umístěn. Artefakt se následně označí a stromeček vycentruje tak, aby byl označený artefakt viditelný (pokud je okno ve stromečkem tak veliké, že je třeba scrollovat).

Zvláště použitelná je tato funkčnost v případě, kdy se uživatel dostane na detail artefaktu přes vyhledávání, nebo třeba proklikem z diagramu.

Nalezení elementu ve stromečku

 

Oprávnění k částem repository

Oprávnění k částem repository EA Infoport Team Po, 05/25/2020 - 18:48

Oprávnění k částem repository

EA Information Portal podporuje systém oprávnění na úrovni package (větví stromečky repository browseru) a to jak pro čtení, tak i (od verze 7.5) pro zápis.

Lze tedy omezit čtení částí modelu pro určité skupiny nebo uživatele. Tuto funkčnost nemá ani vlastní nástroj Enterprise Architect.

Je tedy možné omezit přístup určitých uživatelů (například) ke specifickým projektům, k citlivým procesům, rizikovým analýzám, strategickým business modelům apod.

Tato vlastnost zásadně podporuje snahu, mít všechny modely v jednom repository.

Oprávnění lze nastavovat pro skupiny i uživatele.

Práva se aplikují hierarchicky od package, na kterém jsou nastavena, níže.

V této souvislosti je do EA Infoportu zavedena nová role – vlastník části procesu. Tato role bude moci přiřazovat práva na čtení, na zápis (a další) k částem modelu, které vlastní (větve stromu). Vlastník můžou být uživatelé nebo skupiny. Tato role je zavedena proto, aby nemusel všechna práva na čtení či zápis, nastavovat správce (admin) repozitory.

Příklad použití

 • Omezení přístupu externích dodavatelů pracujících na společném projektu. Každý vidí, jen to co smí. 
 • V případě ukončení spolupráce s dodavatelem, postačí ukončit přístup přes Informační portál EA.
   
opravneni na balicku

 

Oprávnění na diskuse a změny stavů elementů

Oprávnění na diskuse a změny stavů elementů EA Infoport Team Po, 05/18/2020 - 12:48

Oprávnění na diskuse a změny stavů elementů

Administrátor, nebo vlastník větve repository může určit, který uživatel či skupina může měnit stavy elementů, popřípadě přispívat do diskuse aniž by musel mít současně právo na editaci elementů. Realizováno je to pomocí nové role Reviewer.

Discussion

 

Optimalizace na výkon

Optimalizace na výkon EA Infoport Team Út, 05/26/2020 - 11:21

Optimalizace na výkon

EA Infoport je optimalizován na práci s rozsáhlými EA repozitáři s miliony elementů.

 

 

Database

 

Pevné URL na detail

Pevné URL na detail EA Infoport Team So, 05/02/2020 - 09:31

Pevné URL na detail

Ke každému diagramu, package či elementu, lze získat URL adresu do portálu. Tu lze například poslat emailem, vložit do dokumentu, vložit na jiný diagram atd. Po kliku se zobrazí přímo příslušný detail elementu, diagramu či package (pokud je uživatel přihlášen, nebo je použito Active Directory). V opačném případě portál přinutí uživatele přihlásit a pak detail zobrazí. Výhodou je, že příjemce nemusí nic hledat v EA, jednoduše klikne na odkaz a vidí referovaný diagram / element / package.

Pevná url adresa

 

Podpora Active Directory 

Podpora Active Directory  EA Infoport Team Po, 05/25/2020 - 18:07

Podpora Active Directory


Enterprise Architect může být napojen na jeden či více serverů Active Directory.

AD automaticky importuje skupiny z AD do Informačního portálu. Import se provádí dle AD skupin, kde si administrátor musí nadefinovat, jakou AD skupinu chce importovat do jaké skupiny Infoportu.

NTLM autentifikace - pokud je uživatel evidován v Active Directory a Active Directory je zkonfigurováno, uživatel se nemusí přihlašovat do Infoportu manuálně – je přihlášen automaticky jeho windows účtem. Stále se však může přihlásit i manuálně (využitelné například pokud se na počítači s přihlášeným uživatelem potřebuje přihlásit do informačního portálu jiný uživatel.

Pokud není uživatel v Active Directory nalezen a Infoport má zkonfigurováno více Active Directory serverů, prohledají se postupně všechny. Pokud uživatel není nalezen nikde, zobrazí se mu login dialog, kde se může přihlásit manuálně (popřípadě jen jako návštěvník – guest).

ad logo


 

Podpora Confluence a MS Sharepoint

Podpora Confluence a MS Sharepoint EA Infoport Team St, 05/13/2020 - 09:14

Podpora Confluence a MS Sharepoint

EA Informační Portál podporuje propojení s nástroji Confluence a Sharepoint (a dalších, kde lze vkládat IFramy).


Na každý detail diagramu, package či elementu lze vygenerovat jeden, či více unikátních odkazů. Tyto odkazy je možno vložit do Confluence (html makro) apod. – EA Infoport v takovém případě negeneruje celou stránku, ale pouze IFrame, který pak zobrazuje živý (neustale aktualizovaný) pohled do repository EA.

Odkaz může obsahovat speciálně vygenerovaný token, který stránku v Confluence zobrazí, aniž by uživatel musel být přihlášen v portálu (nebo v něm měl vůbec založen účet). Pokud odkaz token neobsahuje, EA Infoport nejprve ověří, zda je uživatel přihlášen. Pokud ano, data mu zobrazí. Pokud ne, uživatel se musí přihlásit (popřípadě je přihlášen pomocí Active Directory) a teprve poté jsou mu data zobrazena.

confluence logo


Seznam vygenerovaných (existujících) odkazů lze zobrazit v UI EA Infoportu a případně zrušit.

Seznam klíčů

 

Podpora strukturovaných scénářů u usecases

Podpora strukturovaných scénářů u usecases EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 23:24

Podpora strukturovaných scénářů u usecases

EAInfoport podporuje strukturované scénáře u usecases a to v podobné struktuře, jak je zobrazuje samotný nástroj Enterprise Architect.

Strukturované scénáře

 

Podpora více EA repozitářů

Podpora více EA repozitářů EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 22:52

Podpora více EA repozitářů

Do jedné instance informačního portálu lze připojit více repozitářů (databází). Proto je oddělená správa portálu a správa jednotlivých připojených EA repozitářů. Jeden uživatel může mít přístup do více repozitářů a v každém z nich jiná práva. Mezi repozitáři lze jednoduše přepínat.

Každý připojený EA repozitář má své administrátory.

Uživatelé jsou evidováni na úrovni portálu a práva k repozitářům jsou jim přidělována správcem portálu.  EA Repozitáře jsou datově striktně odděleny a pokud uživatel nemá k příslušnému EA repozitáři práva, ani jej nevidí (nevidí, že vůbec existuje).

Tato funkcionalita je užitečná například v případě, že společnost má více zákazníků. Kteří mají data v oddělených EA repozitářích a je potřeba je prezentovat pomocí jedné instance portálu.

Více repozitářů

 

Podpora více jazyků rozhraní

Podpora více jazyků rozhraní EA Infoport Team Ne, 05/03/2020 - 19:24

Podpora více jazyků rozhraní

EA Infoport podporuje více jazyků v rámci svého uživatelského rozhraní. Momentálně je podporován Český a Anglický jazyk, nicméně, přidání dalšího jazyka, na přání zákazníka, není příliš náročné. Každý uživatel si může zvolit, v jakém jazyce bude rozhraní portálu zobrazeno.

Výběr jazyka

 

Pohledy (views)

Pohledy (views) EA Infoport Team Po, 05/03/2021 - 11:43

Pohledy (views)

Uživatel, s příslušnými právy, může označit jakýkoliv package, ve stromečku repository, jako pohled. Tyto pohledy se následně zobrazí v seznamu pohledů, kde je lze dále dopopsat, pojmenovat a přiřadit barvu (a také měnit jejich pořadí).

create view

 

Change view

 

Pokud uživatel na pohled klikne, zobrazí se mu ve formě stromečku, tedy vidí jen package, který byl označený jako pohled a kompletní jeho obsah. Tímto způsobem je možné "vytáhnout nahoru" například procesní model, organizační strukturu apod., která je jinak zanořena ve struktuře repository.

Show view

 

Provozní informace

Provozní informace EA Infoport Team Čt, 05/21/2020 - 10:36

Provozní informace

Základní informace o podporovaných technologiích


Enterprise Architect Information Portal lze zkonfigurovat pro provoz pod HTTPS.

https supported

 

 


Podporovaná platforma Windows / Windows Server(.NET, Kestrel – IIS není vyžadováno)

logo windows


Podporované databáze - EA Infoport podporuje široké spektrum relačních databází, prakticky kopíruje podporované databáze samotného EA

podporované db

 

Publikační modul

Publikační modul EA Infoport Team Út, 05/26/2020 - 20:48

Publikační modul

Jde o zcela jiný pohled na repository EA - publikace vybraných diagramů v libovolně definované struktuře. Při použití této funkce mohou být byznys uživatelé odstínění od (často košaté) struktury modelů v EA a prohlížet modely ve struktuře, která je jim blízká. Tato struktura může být libovolně definována (podle oddělení, projektů, zákazníků či jakkoliv jinak.

 

oublikační modul přehled

Systém oprávnění

Aby bylo možné část uživatelů odstínit od stromečku repository, tak lze definovat, kteří uživatelé (či skupiny) mají vidět standardní strukturu, kteří jen publikační modul a kdo může vidět oboje.

 

publikační modul oprávnění

Struktura publikačního modulu

Publikační modul se skládá z takzvaných sekcí a má hierarchickou strukturu – její kořen (root) je Publication.
Do sekce mohou být zařazeny (publikovány) diagramy. Publikování diagramů se řídí workflow, viz dále
Sekce může být rozdělena na další subsekce.
Každá sekce může mít barvu, název, popis a další náležitosti (viz dále).
Každá sekce má název, popis, datum a čas vytvoření a rovněž nastavitelnou barvu.

Struktura sekcí publikačního modulu

Atributy sekce

Sekci lze nastavit, zda je přístup pro čtení defaultně povolen (a pak lze explicitně vybrat uživatele či skupiny, kteří číst nemohou) nebo je defaultně přístup zakázán a pak se naopak uživatelům a skupinám přístup explicitně povoluje. Další nastavitelnou vlastností sekce je, zda se budou publikované diagramy okamžitě v sekci zobrazovat, nebo zda je potřeba schválení (před zveřejněním).

atributy sekce publikačního modulu

Vlastnictví sekce

Každá sekce má vlastníka, nebo skupinu vlastníků a vlastník může vybrat schvalovatele (uživatele nebo skupinu).
Vlastník schvaluje publikované diagramy, mění název, popis, barvu sekce a další parametry, vytváří podsekce, přidává (a odebírá) další vlastníky a schvalovatele.
Schvalovatelé mohou pouze schválit (či zamítnout) diagram, který má být publikován.


Publikování diagramu

Publikování diagramu se provádí z repozitory. Publikaci může provést jakýkoliv uživatel s právem přístupu do repository.

Publikace diagramu

 

Uživatel vyplní povinné a nepovinné údaje:

 • Název diagramu (nepovinný) – jedná se o alternativní název diagramu 
 • (srozumitelný byznysovým uživatelům), ten se pak zobrazuje v Publikačním modulu.
 • Poznámka - doplňující popis diagramu (nepovinný).
 • Verze (povinný).
 • Sekce, do které má být diagram publikován (povinný).
atributy publikovaného diagramu


Jakmile uživatel pošle diagram k publikaci, zobrazí se příslušné sekci. V okamžiku publikace se vytváří kopie diagramu a to včetně elementů a jejich detailů (do nastavitelné úrovně). Uživatel tedy může původní diagram dále editovat (nebo jej smazat), aniž by ovlivnil publikovaný (či právě schvalovaný) diagram. Kopie se nevytváří do repository EA, ale do metadat Infoportu, repository tedy není touto funkčností nijak ovlivněna.

Diagram může být publikován ve více sekcích s více verzemi.


Schvalování diagramů

Pokud je v sekci vyžadováno schválení diagramů, pak se diagram zobrazí v sekci pouze vlastníkům a schvalovatelům – do doby než je schválen či zamítnut.

Vlastník nebo schvalovatel sekce si může prohlédnou příslušný diagram včetně metadat (kdo a kdy diagram chce publikovat), verzi, alternativní název atd.

Sekce s diagramy


Poté publikování diagramu ve své sekci buď schválí nebo zamítne (přitom může zapsat důvod svého rozhodnutí – zpravidla se zadává například důvod odmítnutí publikování (například nalezl chybu v business procesu atd.)
Může také zadat od jakého data do jakého data má být diagram publikován. Například nastaví, že verze 1 konkrétního business procesu platí do 31.1.2018 a nová verze téhož procesu (2) platí od 1.1.2019.

Detail schvalovaného diqagramu

Schválení či zamítnutí diagramu se provede změnou stavu.

Schválení publikovaného diagramu

 


Logování změn v publikaci

Veškeré změny publikovaného diagramu (publikace, schválení, zamítnutí, přidání do jiné sekce a další činnosti v publikačním modulu) se logují. Log může být zobrazen v UI.

Logování změn

Historizace publikovaných diagramů

Diagram může být vlastníkem sekce vyřazen z publikace (historizován). Nicméně, stále je zachováván v metadatech Infoportu. 

změna stavu v publikačním modulu

Uživatel si může zobrazit seznam historizovaných diagramů a rovněž si historizované diagramy prohlížet (včetně detailu elementů). Je to tedy velmi efektivní způsob verzování.

publikační moful - historizace

Použití publikačního modulu

Vhodné například pro procesní knihy, IS architekturu společnosti, publikaci organizační struktury – všude, kde je potřeba publikovat informace v odlišné struktuře, než je v repository EA.

Přechod na .NET CORE 5

Přechod na .NET CORE 5 EA Infoport Team So, 09/04/2021 - 19:28

EA Infoport bude upgradován na nejnovejší verzi frameworku .NET Core 5. Tento přechod umožní, v budoucnu, implementaci mnoha zajímavých funkčností.


NET 5 -- One Framework, All Platforms and Open Source - YouTube

Přesměrování Call Behavior

Přesměrování Call Behavior EA Infoport Team Po, 05/03/2021 - 10:45

Přesměrování Call Behavior

Pokud uživatel používá UML aktivity diagramy a funkčnost Call Behavior (hrabičky) na akcích, může se kliknutím v kontextovém menu přesměrovat na převolávanou aktivitu, nebo si zobrazit její detail.

 

Call Behavior

 

Přidání poznámky na diagram

Přidání poznámky na diagram EA Infoport Team Čt, 10/29/2020 - 01:29

Přidání poznámky na diagram

Uživatel (pokud má příslušná oprávnění) může přidat na diagram poznámku (obdobně jako v EA).

Přidání poznámky na diagramu

Poznámka je vytvořena na příslušném místě na diagramu (tam kde uživatel klikl na diagram).

Přidání poznámky na diagramu

Uživatel může později poznámku editovat (obsahově i visuálně) jako jakýkoliv jiný diagram.

Aktualizace diagramu

 

Redirect URL z verzí 5.x a 6.x

Redirect URL z verzí 5.x a 6.x EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 23:09

Redirect URL z verzí 5.x a 6.x

Pokud zákazník přechází na verzi 7.x z verze 5.x nebo 6.x, může se stát, že jsou v dokumentech, nebo například na intranetu, uvedené odkazy na diagramy nebo detaily elementů. 

7.x má jinak konstruovanou skladbu URL než starší verze, uvedené odkazy by tedy samy o sobě fungovat nemohly. Portál však dokáže identifikovat tyto staré odkazy a vnitřně si je přeložit na správnou strukturu URL.

Pokud je tedy verze 7.x nainstalována na stejném serveru, jako starší verze (nebo na jiném, na který je, například, pomocí DNS přesměrováno doménové jméno), budou odkazy, vytvořené pomocí starších verzí portálu, fungovat.

Redirect url


 

Revize dynamického detailu

Revize dynamického detailu EA Infoport Team Po, 05/18/2020 - 16:46

Revize dynamického detailu

Revize a zlepšení použitelnosti (z hlediska uživatele) nastavování dynamického detailu. Dynamickým detailem se rozumí nastavení zobrazení jednotlivých informací v detailu elementu / package / diagramu – jaké položky se mají zobrazovat (GUID, název, alias atd.), kde a jaký mají zabírat prostor.

Dynamický detail

 

Seznam elementů na diagramu

Seznam elementů na diagramu EA Infoport Team So, 05/02/2020 - 09:44

Zobrazení seznamu elementů na diagramu


Uživatel si může zobrazit, na jakémkoliv diagramu, seznam elementů, které se na tomto diagramu nacházejí a to včetně jejich vlastností, note atd.
Seznam je plně filtrovatelný a lze jej setřídit (sortovat) dle jednolivých vlastností.

Typické použití:

 • Uživatel si otevře diagram, na kterém se (například) nacházejí funkční požadavky. Zobrazí si jejich seznam, včetně popisu s může si je plynule přečíst, aniž by musel každý element na diagramu rozklikávat zvlášť (obdoba "list view" v nástroji Enterprise Architect).
 • Pokud je diagram velmi velký a uživatel chce rychle najít jeden jeho element (poklikem se dá přejít na detail příslušného elementu).
 • Při používání portálu na tabletu, je to nejrychlejší způsob, jak se dosta na detail elementu.
Sesznam elementů na diagramu

 

Skrývání a mazání vazeb na diagramu

Skrývání a mazání vazeb na diagramu EA Infoport Team Po, 10/26/2020 - 22:08

Skrývání a mazání vazeb na diagramu

Uživatel může, v seznamu vazeb na diagramu, skrýt vazbu na diagramu (obdoba příkazu Visibility / Hide Connector) nebo ji úplně smazat z repository.

 

Hidding relations

 

Slovník - Glossary

Slovník - Glossary EA Infoport Team Po, 05/03/2021 - 11:30

Slovník - Glossary

Pokud jsou v repository nadefinovány termíny ve slovníku (glossary), může si je uživatel zobrazit i v portálu.

 

glossary

 

Správa skupin uživatelů

Správa skupin uživatelů EA Infoport Team So, 05/30/2020 - 20:58

Správa skupin uživatelů

Skupiny uživatelů se definují na úrovni jednotlivých připojených EA repozitářů, nikoliv na úrovni portálu. V různých repozitářích mohou být stejně pojmenované skupiny. Skupinám lze přiřadit stejná práva jako jednotlivým uživatelům a to v rámci struktury repository tak i publikačního modulu.

seznam skupin uživatelů

 

Správa uživatelů

Správa uživatelů EA Infoport Team So, 05/30/2020 - 18:09

Správa uživatelů

Infoport má svou repository uživatelů, která je nezávislá na repository Enterprise Architect. V praxi to znamená, že uživatelé portálu (na rozdíl od předchozích verzí) nemusí mít účet zároveň v repository EA. Nicméně, lze účet v portálu a v EA propojit (kvůli správnému zobrazení zámků, v budoucnu pro editaci a podobně). Seznam uživatelů je filtrovatelný, lze v něm vyhledávat a je optimalizován na velké množství (tisíce) uživatelů.

seznam uživatelů

Uživatelé se evidují na úrovni celého portálu, nikoliv na úrovni jednotlivých repozitářů. Je to proto, aby se uživatel, pokud má přístup k více repozitářům, mohl mezi nimi rychle přepínat. Uživatelům se pak přiděluje přístup k jednotlivých repozitářům. Zároveň je zajištěno, aby správci jednotlivých repozitářů neviděli seznam všech uživatelů – aby například správce repository jednoho dodavatele neviděl uživatele jiného dodavatele.

Správa uživatelů - přepínání

Uživatel s právy administrátora portálu si může zobrazit seznam uživatelů celého portálu. Správce jednotlivých EA repozitářů vidé pouze uživatele přiřazené ke svému repozitáři. Uživatele může zakládat jak správce portálu, tak správce repository. Systém (podle emailu, který je celosvětově unikátní) rozpozná, zda uživatel již v portálu existuje (a pak je pouze přiřazen), nebo se vytvoří na úrovni portálu a přiřadí k repository. Za žádných okolností se nemůže stát, aby uživatel dostal přístup k jakýmkoliv datům, pokud mu přístup nepřiřadí jejich vlastník.


Administrátor si může zobrazit detail uživatele – správce portálu všech, správce repository je u těch, které jsou přiřazené k jeho repozitory.

detail uživatele

Správce repository / portálu může změnit uživateli heslo, nastavit základní oprávnění k portálu (k repository, publikačního modulu a nebo jej nastavit jako admina.

Oprávnění uživatelů

Dále může admin (pouze správce repository) přiřadit uživatele do skupiny, pouze však na úrovni repository.

přiřazení uživatelů do skupin

 

Stažení interních artefaktů

Stažení interních artefaktů EA Infoport Team Po, 10/26/2020 - 22:22

Stažení interních artefaktů

Enterprise Architect umožňuje vkládat, do jeho repository, jakékoliv soubory (dokumenty, tabulky, exe soubory a další). Tyto si soubory dostanou podobu elementů, které je možné linkovat na diagramy a manipulovat s nimi, jako s jakýmikoliv jinými elementy. A umožňuje soubory z těchto elementů spouštět či ukládat na disk.

Interní artefakt

Uživatel může takový element v portálu smazat, nebo soubor, který je za ním, uložit na disk. Nemůže je v současnosti vytvářet ani aktualizovat - tato funkcionalita se teprve připravuje. Uživatel však může měnit metadata elementu (název, popis a další).

Interní artefakt - stažení elementu

 

Stažení linked dokumentů

Stažení linked dokumentů EA Infoport Team Po, 10/26/2020 - 22:25

Stažení linked dokumentů

Pokud element obsahuje tzv. linked document (na diagramu je zpravidla - ale ne vždy - označen symbolem červeného A), je možné jej stáhnout k uživateli na disk a tam si jej prohlédnout.

Symbol linked documentu

V budoucnu bude možné linked document, prostřednictvím portálu, i aktualizovat a vytvářet.

Linked dokument ikonka

 

Stažení obrázku diagramu na disk

Stažení obrázku diagramu na disk EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 13:22

Stažení obrázku diagramu na disk

Uživatel si může stáhnout obrázek diagramu na disk a to buď pouze obrázek, nebo obrázek s informacemi o diagramu.

stažení diagramu

 

Synchronizace uživatelů s EA

Synchronizace uživatelů s EA EA Infoport Team Po, 05/25/2020 - 22:40

Synchronizace uživatelů s EA

Pokud má uživatel účet v EA Infoportu a zároveň v přímo v EA repository, EAInfoport tyto účty prováže. Tato akce se provádí na pozadí a není potřeba manuální zásah administrátora.

Toto provázání je potřeba pro správné zobrazování zámků v repository  (pokud uživatel nemá provázán účet v EA Infoportu a EA Repository, pak vidí všechny zamčené package ve stromečku jako needitovatelné, i když v EA package zamknul on sám (vidí červené vykřičníky).

Od verze 7.5 (s plnou editací) umožní EA Infoport editovat zamčené diagramy a elementy, pokud bude uživatel synchronizován s EA a příslušné zámky vytvořil on.
 

Uživatelský účet "Návštěvník"

Uživatelský účet "Návštěvník" EA Infoport Team Ne, 05/03/2020 - 19:48

Uživatelský účet "Návštěvník"

Administrátor může v EA Infoportu aktivovat účet návštěvníka (guest). Je to speciální účet, který nevyžaduje jméno a heslo a může se tedy pod tímto účtem přihlásit kdokoliv. V portálu pak může být nastaveno, co tento návštěvník může vidět a co nikoliv. Účet návštěvníka může být zcela deaktivován.

Účet návštěvník

 

Vytvoření / aktualizace interních artefaktů

Vytvoření / aktualizace interních artefaktů EA Infoport Team Po, 10/26/2020 - 22:21

Vytvoření / aktualizace interních artefaktů

Uživatel může vytvářet a editovat (aktualizovat) tzv. interní artefakty, tj. objekty (dokumenty, tabulky a jakékoliv jiné soubory), které Enterprise Architect uchovává ve své interní repository a pracuje s nimi jako s elementy.

Add internal artifact

 

Vytváření vazeb na diagramech

Vytváření vazeb na diagramech EA Infoport Team Po, 10/26/2020 - 21:53

Vytváření vazeb na diagramech

Uživatel bude moci natahovat, přímo na diagramech, nové vazby mezi elementy. Tyto vazby se (po uložení změn) ihned vytvoří v repository EA a zobrazí na příslušném diagramu.

Vazba na diagramu

 

Výrazné zjednodušení konfigurace

Výrazné zjednodušení konfigurace EA Infoport Team Út, 09/07/2021 - 08:38

Výrazné zjednodušení konfigurace

Připojení EA repository do portálu je nyní výrazně zjednodušeno a zpřehledněno. Mimo jiné přibylo automatické sestavení connection stringu do DB (i když je možné stále jej sestavit ručně) a další funkcionality. Do formuláře rovněž přibyly přímé odkazy na relevantní části uživatelského manuálu a konfigurační okno lépe hlásí chyby.

 

config management

 

Změna stavu elementů

Změna stavu elementů EA Infoport Team St, 05/13/2020 - 21:44

Možnost měnit stavy elementů v portálu

Uživatel může změnit stav elementu prostřednictvím portálu. Je to velmi užitečné v kombinaci s podporou diskusí, kdy analytik může předložit část modelu (třeba požadavky) k revizi a uživatel je dle potřeby okomentuje do diskuse a změní stav (například) na schváleno, nebo vráceno k doplnění.

 

screenshot změny stavů elementů

 

Zobrazení defaultního diagramu

Zobrazení defaultního diagramu EA Infoport Team Út, 08/04/2020 - 14:17

Zobrazení defaultního diagramu

Pokud je v EA repository nastaven některý diagram jako defaultní, zobrazí se tento na úvodní stránce portálu (po přihlášení) a rovněž při přepnutí repository. Diagram je aktivní, prokliknutelný a může sloužit jako rozcestník. Tento diagram se zobrazí po přepnutí repository, nebo přihlášení uživatele (pokud se přihlašuje do repository, která má defaultní diagram nastaven.

Na tento diagram se lze vrátit kliknutím na ikonku domečku v hlavním menu.

Defaultní diagram

 

Záložky - favorites

Záložky - favorites EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 03:30

Záložky - favorites

Uživatel má k dispozici své záložky (jedná se vlastně o obdobu favorites) a může si do něj zařadit, z hlavního stromečku, vybrané package, elementy a diagramy. Je to použitelné například v případě, že uživatel pracuje pouze na jednom projektu a nechce se stále proklikávat celou strukturou repository.

favorites

 

Získání cesty k artefaktu pomocí tečkované notace

Získání cesty k artefaktu pomocí tečkované notace EA Infoport Team Pá, 05/22/2020 - 11:27

Získání cesty k artefaktu pomocí tečkované notace

Uživatel může, pomocí příkazu v kontextovém menu, získat cestu (v tzv. tečkované notaci) artefaktu ve struktuře repository a tu poté vložit do dokumentu nebo, například, poslat emailem. Je to obdoba stávající funkčnosti v nástroji Enterprise Architect.
Nicméně, je vhodné, pokud má příjemce přístup k portálu, posílat spíše URL, jak je popsáno v jiné kapitole.
 

tečkovaná notace

Úprava vazeb z pohledu elementů

Úprava vazeb z pohledu elementů EA Infoport Team Po, 10/26/2020 - 22:06

Úprava vazeb z pohledu elementů

Uživatel může smazat / upravit jakoukoliv vazbu, která je navázána na element, který právě edituje (tedy jedná se o smazání vazby z detailu elementu).

 

Connector Editing

 

Živý náhled na repository Enterprise Architect

Živý náhled na repository Enterprise Architect EA Infoport Team So, 05/02/2020 - 06:54

Živý náhled na repository Enterprise Architect

EA Infoport zobrazí repository browser tak, jak jej má Enterprise Architect a to v reálném čase, bez nutnosti cokoliv generovat. Lze však zapnout filtr, který zobrazí pouze package a diagramy (skryje elementy).
Diagramy lze posouvat, zoomovat atd.

Náhled na repository 1

 


Repository browser podporuje i možnost skrývání / zobrazování stereotypu ve stromečku (před názvem elementu) obdobně, jako to má samotný Enterprise Architect.

Náhled na repository 2

Elementy na diagramu jsou aktivní (proklikávací) a chovají se obdobně jako v samotném EA. Informace, zobrazované k diagramu nebo elementu jsou konfigurovatelné na úrovni systému i uživatele (může si sám zvolit, co chce vidět).
 

Náhled na repository 3

Kromě diagramu lze zobrazit i detail elementu, metody, portu, partu atributu apod. Veškeré zobrazované informace lze konfigurovat.

Náhled na repository 4

K zobrazenému detailu diagramu nebo elementu lze získat cestu v tečkované notaci (jak je tomu v samotném EA).
 

Náhled na repository 5

Ve stromečku lze rovněž zapnout (a vypnout) zobrazování stererotypů, podobně, jako to má samotný Enterprise Architect. Je to užitečné zejména, pokud uživatel modeluje, například, v BPMN, nebo ArchiMate a nechce, aby mu stereotypy zbytečně rozšiřovaly stromeček.

Stereotypes