Správa portálu

Správa portálu EA Infoport Team St, 09/01/2021 - 09:06

Správa portálu

V pravé části záhlaví Infoportu můžeme vidět Dropdown menu s názvem Správa portálu (Jen přihlášený uživatel s oprávněním Správce portálu).

správa portalu

Správa uživatelů v portálu

Správa uživatelů v portálu EA Infoport Team St, 09/29/2021 - 13:31

Správa uživatelů v portálu

Uživatel, s právy administrátora portálu, si může zobrazit seznam uživatelů celého portálu, kde může změnit uživateli heslo, nastavit základní oprávnění k portálu (k repository, publikačního modulu a nebo jej nastavit jako administrátora).

Infoport má svou repository uživatelů, která je nezávislá na repository Enterprise Architect. V praxi to znamená, že uživatelé portálu (na rozdíl od předchozích verzí) nemusí mít účet zároveň v repository EA. Nicméně účet lze v portálu a v EA propojit kvůli správnému zobrazení zámků pro editaci a podobně. Seznam uživatelů je filtrovatelný, lze v něm vyhledávat a je optimalizován na velké množství (tisíce) uživatelů.

1. 

uživatelé 1

2.

uživatelé 2


Uživatelé se evidují na úrovni celého portálu, nikoliv na úrovni jednotlivých repozitářů. Je to proto, aby se uživatel, pokud má přístup k více repozitářům, mohl mezi nimi rychle přepínat.
Uživatelům se pak přiděluje přístup k jednotlivých repozitářům. Zároveň je zajištěno, aby správci jednotlivých repozitářů neviděli seznam všech uživatelů – aby například správce repository jednoho dodavatele neviděl uživatele jiného dodavatele.

správa uživatelů

 

Tvorba nového uživatele v portálu

Tvorba nového uživatele v portálu EA Infoport Team Po, 10/11/2021 - 15:25

Tvorba nového uživatele v portálu

Pro tvorbu nového uživatele, správce portálu klikne na tlačítko "Vytvořit" v Seznamu uživatelů.

portal uživatelel- vytvořit


Správci portálu se zobrazí následující dialog.

1

Po vyplnění údajů, správce portálu klikne na tlačítko "Vytvořit" , poté se správci zobrazí hláška "Úspěšně vytvořeno".

11


Po kliknutí na tlačítko "Zpět" je správce přesměrován na tabulku s uživateli, kde si pomocí filtru může najít právě vytvořeného uživatele.

uživatel

Editovat uživatele v portálu

Editovat uživatele v portálu EA Infoport Team Po, 10/11/2021 - 15:31

Editovat uživatele v portálu

Pro editaci uživatele v portálu klikne správce na tlačítko "Editovat".

editace 2


Správci se zobrazí následující dialog, kde může editovat "přihlašovací jméno, email, křestní jméno, příjmení, oddělení a heslo" uživatele, může smazat uživatele a taktéž může přiřadit a změnit oprávnění a repozitáře danému uživateli.

upravit uživatele


 

Odebrání uživatele v portálu

Odebrání uživatele v portálu EA Infoport Team Po, 10/11/2021 - 15:33

Odebrání uživatele v portálu

Pro odebrání/smazání uživatele, správce portálu klikne na tlačítko "Smazat" v Seznamu uživatelů.

 

Oprávnění uživatele portálu

Oprávnění uživatele portálu EA Infoport Team Pá, 10/22/2021 - 14:43

Oprávnění uživatele portálu

Správce portálu může přidělit a odebrat uživateli "Správce portálu", pro přiřazení a odebrání tohoto oprávnění klikne správce na tlačítko "Oprávnění".

seznam uživatelů tlačítko oprávnění

Správci portálu se zobrazí následující dialog s tlačítky "Přidat" pro přidání oprávnění a "Odebrat" pro odebrání oprávnění.

uživatel-seznam oprávnění

Přiřazování oprávnění uživateli v portálu

Přiřazování oprávnění uživateli v portálu EA Infoport Team Po, 10/11/2021 - 15:29

Přiřazování oprávnění uživateli v portálu

Správce portálu může přidělit uživateli "Správce portálu".

uživatel-seznam oprávnění - tlačítko přidat

Po kliknutí na tlačítko "Přidat" je správce přesměrován na tabulku uživatele, kterému chce přidat právo "Správce portálu".

uživatel-přidat oprávnění

Po zakliknutí checkboxu, správce klikne na tlačítko "Přidat", poté se správci zobrazí hláška "Úspěšně přidáno".

uživatel-seznam oprávnění-úspěšně přidáno

Odebrání oprávnění uživateli v portálu

Odebrání oprávnění uživateli v portálu EA Infoport Team Pá, 10/22/2021 - 14:33

Odebrání oprávnění uživateli v portálu

Správce portálu může odebrat uživateli "Správce portálu".

uživatel-seznam oprávnění

Po kliknutí na tlačítko "Odebrat" je správce přesměrován na tabulku uživatele, kterému chce odebrat právo "Správce portálu".

uživatel-seznam oprávnění- odebrat

Po zakliknutí checkboxu, správce klikne na tlačítko "Odebrat", poté se správci zobrazí hláška "Úspěšně odebráno".

úspěšně odebráno

Seznam repozitáří a oprávnění repozitáří

Seznam repozitáří a oprávnění repozitáří EA Infoport Team Po, 10/11/2021 - 15:32

Seznam repozitáří a oprávnění repozitáří

Správce portálu po kliknuntí na tlačítko "Repozitáře" v Seznamu uživatelů může přidělit a/nebo odebrat uživateli repozitář a oprávnění repozitáře.

repozitáře

Správci se zobrazí následující dialog, kde může přidat a/nebo odebrat uživateli repozitář a oprávnění repozitáří.

seznam repozitáří

Přiřazení repozitáří a oprávnění repozitáří uživateli v portálu

Přiřazení repozitáří a oprávnění repozitáří uživateli v portálu EA Infoport Team Po, 10/25/2021 - 14:08

Přiřazení repozitáří a oprávnění repozitáří uživateli v portálu

Správce portálu může přidělit uživateli repozitář a oprávnění k repozitáří.

seznam repozitáří přidat

Po kliknutí na tlačítko "Přidat" je správce přesměrován na tabulku uživatele, kterému chce přidat repozitář a oprávnění repozitáří.

přidat repozitář

Po zakliknutí checkboxu, správce klikne na tlačítko "Přidat", poté se správci zobrazí hláška "Úspěšně přidáno".

úspěšně přidáno

Po přidání dané repozitáře správce portálu může přidělit oprávnění repozitáře "Správce repozitáře, Přístup k publikaci a Přístup ke stromečku repozitáře". 

oprávnění repozitáře chceckbox

Po kliknutí na checkbox se zobrazí hláška "Úspěšně přidáno".

beta přístup k publikaci

Po kliknutí na tlačítko "Zpět" se zobrazí "Seznam uživatele" s přidanou repozitáří a oprávnění v repozitáří. 

Odebrání repozitáří a oprávnění repozitáří uživateli v portálu

Odebrání repozitáří a oprávnění repozitáří uživateli v portálu EA Infoport Team Po, 10/25/2021 - 14:22

Odebrání repozitáří a oprávnění repozitáří uživateli v portálu

Správa oprávnění v portálu

Správa oprávnění v portálu EA Infoport Team St, 09/29/2021 - 13:52

Správa oprávnění v portálu

Pokud jsme si zvolili "Správu oprávnění", dostaneme se na Seznam oprávnění v portálu.
Správce portálu může přidělit uživateli správce portálu.

oprávnění portál

 

Dostali jsme se do Seznamu uživatelů.
Zde můžeme přiřazovat nebo odebírat oprávnění pro správce portálu různým uživatelům pomocí tlačítek "Přidat" nebo "Odebrat" a vidět přehled uživatelů, které zvolené oprávnění vlastní.

seznam uživatelů portál

 

Správa repozitářů v portálu

Správa repozitářů v portálu EA Infoport Team St, 09/01/2021 - 09:16

Seznam repozitářů v portálu

Do jedné instance informačního portálu lze připojit více repozitářů (databází). Proto je oddělená správa portálu a správa jednotlivých připojených EA repozitářů. Jeden uživatel může mít přístup do více repozitářů a v každém z nich jiná práva. Mezi repozitáři lze jednoduše přepínat.

Každý připojený EA repozitář má své administrátory.

Uživatelé jsou evidováni na úrovni portálu a práva k repozitářům jsou jim přidělována správcem portálu.  EA Repozitáře jsou datově striktně odděleny a pokud uživatel nemá k příslušnému EA repozitáři práva, ani jej nevidí (nevidí, že vůbec existuje).

Tato funkcionalita je užitečná například v případě, že společnost má více zákazníků, kteří mají data v oddělených EA repozitářích a je potřeba je prezentovat pomocí jedné instance portálu.

repozitář

Editace repozitáře

Editace repozitáře_0

Správa Active Directory

Správa Active Directory EA Infoport Team St, 09/29/2021 - 14:00

Správa Active Directory

Enterprise Architect může být napojen na jeden či více serverů Active Directory.

AD automaticky importuje skupiny z AD do Informačního portálu. Import se provádí dle AD skupin, kde si administrátor musí nadefinovat, jakou AD skupinu chce importovat do jaké skupiny Infoportu.

NTLM autentifikace - pokud je uživatel evidován v Active Directory a Active Directory je zkonfigurováno, uživatel se nemusí přihlašovat do Infoportu manuálně – je přihlášen automaticky jeho windows účtem. Stále se však může přihlásit i manuálně (využitelné například pokud se na počítači s přihlášeným uživatelem potřebuje přihlásit do informačního portálu jiný uživatel).

Pokud není uživatel v Active Directory nalezen a Infoport má zkonfigurováno více Active Directory serverů, prohledají se postupně všechny. Pokud uživatel není nalezen nikde, zobrazí se mu login dialog, kde se může přihlásit manuálně (popřípadě jen jako návštěvník – guest).

ad

Configuration Manager

Configuration Manager EA Infoport Team St, 09/29/2021 - 14:03

Configuration Manager

config