Vytváření vazeb na diagramech

Vytváření vazeb na diagramech EA Infoport Team Po, 10/26/2020 - 21:53

Vytváření vazeb na diagramech

Uživatel bude moci natahovat, přímo na diagramech, nové vazby mezi elementy. Tyto vazby se (po uložení změn) ihned vytvoří v repository EA a zobrazí na příslušném diagramu.

Vazba na diagramu