Podpora více EA repozitářů

Podpora více EA repozitářů EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 22:52

Podpora více EA repozitářů

Do jedné instance informačního portálu lze připojit více repozitářů (databází). Proto je oddělená správa portálu a správa jednotlivých připojených EA repozitářů. Jeden uživatel může mít přístup do více repozitářů a v každém z nich jiná práva. Mezi repozitáři lze jednoduše přepínat.

Každý připojený EA repozitář má své administrátory.

Uživatelé jsou evidováni na úrovni portálu a práva k repozitářům jsou jim přidělována správcem portálu.  EA Repozitáře jsou datově striktně odděleny a pokud uživatel nemá k příslušnému EA repozitáři práva, ani jej nevidí (nevidí, že vůbec existuje).

Tato funkcionalita je užitečná například v případě, že společnost má více zákazníků. Kteří mají data v oddělených EA repozitářích a je potřeba je prezentovat pomocí jedné instance portálu.

Více repozitářů