Možnost měnit stavy elementů v portálu

Uživatel může změnit stav elementu prostřednictvím portálu. Je to velmi užitečné v kombinaci s podporou diskusí, kdy analytik může předložit část modelu (třeba požadavky) k revizi a uživatel je dle potřeby okomentuje do diskuse a změní stav (například) na schváleno, nebo vráceno k doplnění.

 

screenshot změny stavů elementů