Správa vlastního uživatelského účtu

Uživatel portálu, si může upravit detaily svého účtu, nastavení jazyka, ve kterém chce mít zobrazeno uživatelské rozhraní portálu a další detaily.
K tomuto účelu slouží funkce „Uživatelské nastavení.“

Pro otevření uživatelského nastavení je nutné kliknout na záložku s uživatelským jménem.

správa vlastního účtu

Po kliknutí na záložku s uživatelským jménem se zobrazí formulář pro úpravu profilu.