Slovník - Glossary

EA Infoport dokáže zobrazit slovník repository Enterprise Architect (je to standardní funkčnost EA). Slovník se skládá z výrazu, typu (obecný slovník, produktový slovník atd.) a jeho významu. Je to zejména vhodné pro vysvětlení významu použitých zkratek.

V tuto chvíli nelze slovník, prostřednictvím portálu, editovat, nicméně, do budoucna se s touto s editací počítá. Zatím jej tedy lze editovat pouze přímo v nástroji Enterprise Architect.

Slovník se zobrazuje ve formě filtrovatelného seznamu. Lze tedy vyhledat určitý typ výrazů, nebo fultextově vyhledat výskytu určitého slova.

2021-05-03_112921