Repozitář (repository browser)

Repozitář zobrazuje fyzickou strukturu repository tak, tedy hierarchii (stromeček) balíčků (packages), elementů, diagramů a dalších prvků.
Svou funkcionalitou se jedná o obdobu browseru (či repository browseru) v nástroji Enterprise Architect a zobrazuje data ve stejné struktuře s možností dodatečného filtrování – viz dále v tomto dokumentu.

Každý prvek repozitory může být přítomen ve stromečku pouze jednou.