otazník

Otázka

Proč zůstává zaškrtnuté přiřazené právo i potom co ho odkliknu a napíše se  "odstraněno"?


Odpověď

Pokud Vám zůstane zaškrtnuté přiřazené právo i po jeho odstranění, znamená to, že daný uživatel/skupina mají oprávnění administrátora.
Tudíž dané právo jim bylo sice odebráno, ale administrátorské oprávnění jim dále umožňuje s daným balíčkem manipulovat.