Pohledy

Pohledy umožní vzít konkrétní část stromečku a vystavit ji do samostatné sekce. Tedy, pokud je například procesní model společnosti organizační struktura, návrh architektury atd. zanořen hluboko ve struktuře repository, tato funkcionalita jej umožňuje zpřístupnit čtenářům, aniž by ho museli složitě hledat. Jedná se tedy o pohledy na konkrétní package repository stromečku a jejich obsah, včetně zanořených package.

Pokud má uživatel práva k editaci stromečku, pravým tlačítkem klikne na "Package", ze kterého chcete vytvořit pohled a dáte "Vytvořit pohled".

2021-05-03_114948 pohledy1

Objeví se hláška "Úspěšně uloženo" a program vytvoří pohled.

pohledy uloženo

Vytvořený pohled je zařazen mezi pohledy, které jsou dostupné v hlavním menu. 

1


Pokud uživatel na pohled klikne, zobrazí se mu ve formě stromečku. Vidí tedy jen package, který byl označený jako pohled a jeho kompletní obsah. Tímto způsobem je možné "vytáhnout nahoru" například procesní model, organizační strukturu apod., která je jinak zanořena ve struktuře repository.

2021-05-03_115231pohledy3