otazník

Otázka

Po přidání elementu na diagram má element špatný rozměr. Co dělat?


Odpověď

V aplikaci Enterprise Architect kliknete na Configure, poté Options. V otevřeném okně kliknete na Cloud a zaškrtněte volbu Auto create Diagram Image and Image Map (each time a Diagram is saved).

Je potřeba nastavení u každého projektu!

ea