otazník

Otázka

Co se stane, pokud uživatel připojil EA repozitář do infoportálu a následně zmigroval databázové data? 


Odpověď

Infoportál nebude schopný správně vyhodnocovat své vlastní oprávnění na balíčkách.
Bylo přidáno nové tlačítko do editace repozitáře, které vynuluje veškeré nastavení oprávnění na balíčkách a vyřeší problém se zmigrovanou repozitáří.