Přesměrování Call Behavior

Pokud uživatel používá UML aktivity diagramy a funkčnost Call Behavior (hrabičky) na akcích, může se kliknutím v kontextovém menu přesměrovat na převolávanou aktivitu, nebo si zobrazit její detail.

 

Call Behavior