Uživatelský manuál

Uživatelský manuál EA Infoport Team Po, 05/18/2020 - 16:34

Uživatelský manuál

Tento manuál slouží pro popis jednotlivých funkcionalit portálu, z pohledu uživatele. Jednotlivé screenshoty obrazovek se mohou mírně lišit, v závislosti na konkrétní verzi EA InfoportT3.

eainfoport logo

Přihlášení do aplikace

Přihlášení do aplikace EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 10:53

Přihlášení do aplikace

Tato kapitola popisuje možnosti přihlášení do aplikace EaInfoportT3. Portál podporuje několik způsobů přihlášení, které jsou popsány v následujících kapitolách.

Přihlášení může být manuální (například pomocí uživatelského účtu, nebo pomocí účtu návštěvník), nebo automatické (na pozadí), pomocí Active Directory.

Uživatel se může přihlásit do aplikace s použitím přihlašovacích údajů, nebo jako návštěvník (funkce „návštěvník“ bude popsána dále v tomto manuálu).

Vítejte v EA

Přihlášení pomocí uživatelského účtu

Přihlášení pomocí uživatelského účtu EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 10:59

Přihlášení pomocí uživatelského účtu

Aby se uživatel mohl přihlásit pomocí uživatelského účtu (tj. pomocí uživatelského jména a hesla), musí mu být tento účet nejprve zřízen administrátorem portálu, popřípadě správcem jednotlivých repozitářů.

Pozor, uživatelské účty portálu jsou oddělené od uživatelských účtů samotné repository Enterprise Architect.
Jinak řečeno, uživatel portálu nemusí mít zároveň účet v repository nástroje Enterprise Architect a naopak.

Pokud se uživatel chce přihlásit pomocí svého účtu, použije jméno a heslo, které mu bylo přiděleno administrátorem.
Vyplní tyto údaje do odpovídajících polí a stiskne tlačítko přihlásit.

Pokud se uživateli podaří přihlásit, zobrazí se úvodní stránka aplikace s hlavním menu.

přihlášení

Podoba hlavního uživatelského rozhraní se může lišit podle oprávnění, které má uživatel nastavené.
Vždy však bude mít k dispozici minimálně následující položky: 

 • Nastavení vlastního účtu uživatele
 • Odhlášení uživatele

nastavení

Význam těchto položek bude vysvětlen dále v tomto manuálu.

Přihlášení pomocí Active Directory

Přihlášení pomocí Active Directory EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 11:07

Přihlášení pomocí Active Directory

Aplikace EaInfoportT3 podporuje kromě přihlášení jménem a heslem, rovněž přihlášení prostřednictvím AD/LDAP.

 • Pokud je aplikace EaInfoportT3 zkonfigurována prostřednictvím AD/LDAP, uživatel nezadává jméno a heslo, ale je přihlášen na pozadí. Přihlašovací formulář (s políčky na zadání jména a hesla) se mu tedy vůbec nezobrazí. Namísto toho se mu zobrazí úvodní stránka s hlavním menu (obdobně jako je tomu po přihlášení pomocí jména a hesla viz příslušná kapitola).
 • Aby došlo k úspěšnému přihlášení do EaInfoportT3, tak uživatel musí být založen v EaInfoportT3 ve správě uživatelů se stejným uživatelským jménem, jako má do Windows.

Pozor: V případě, že se uživatel přihlásí několikrát špatně (v závislosti na nastavení doménové politiky), tak si může zablokovat přístup do Windows.

Přihlášení pomocí účtu návštěvník

Přihlášení pomocí účtu návštěvník EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 11:19

Přihlášení pomocí účtu návštěvník  

Správci jednotlivých repozitářů, mohou povolit přístup ke svým repozitářům, pomocí tzv. Účtu návštěvníka.
Tento technický účet nevyžaduje pro přihlášení jeho prostřednictvím jméno a heslo.
Správce repozitáře může nastavit, která data může uživatel přihlášený pod tímto účtem v repository vidět a jaké funkcionality používat. Také může tento účet zcela vypnout.

Účet návštěvníka je vlastně sdílený technický účet a jako takový má některá omezení:

 • Uživatel, přihlášený pod tímto účtem nemůže měnit osobní údaje v uživatelském nastavení, tudíž uživatelské jméno, email, jméno a oddělení. 
 • Nelze měnit u tohoto účtu jazyk aplikace.
 • Nelze měnit u tohoto účtu heslo.
 • Nelze nastavit tento účet jako vlastník.
   

Prvotní přihlášení administrátorem

Prvotní přihlášení administrátorem EA Infoport Team Po, 12/14/2020 - 15:21

Prvotní přihlášení administrátorem

Administrátor se poprvé přihlásí pomocí přihlašovacích údajů: 

Uživatelské jméno: admin
Heslo: P@ssw0rd

Po prvním přihlášení doporučujeme změnit heslo!

Základní popis uživatelského rozhraní

Základní popis uživatelského rozhraní EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 11:23

Základní popis uživatelského rozhraní

Základní koncept uživatelského rozhraní se sestává z několika základních prvků, které budou v této kapitole popsány.
Jakmile se uživatel úspěšně přihlásí, zobrazí se mu následující obrazovka:

základní podoba ui

Tato obrazovka se skládá z několika sekcí:

 1. Základní menu – tento pruh, v horní části obrazovky, obsahuje přístup k základním funkcionalitám. Je zpravidla vždy zobrazena a její podoba se může měnit v závislosti na oprávnění daného uživatele (jak obecná oprávnění, tak i oprávnění k aktuálně vybranému repozitáři (viz dále v tomto dokumentu)).
 2. Hlavní menu – pracovní část. Tato sekce hlavního menu obsahuje příkazy, které se typicky používají pro běžnou práci uživatele. Tedy například: změna repository, zobrazení obsahu aktuálně vybrané repository, zobrazení publikačního modulu atd.
 3. Hlavní menu – nastavení a správa. V této sekci hlavního menu jsou dostupné funkcionality, které se typicky týkají uživatelských nastavení, správy portálu (dle oprávnění), odhlášení uživatele z portálu atd.
 4. Hlavní plocha – v tomto prostoru – se zobrazují informace, diagramy a další data, v závislosti na tom, který příkaz z hlavního menu byl uživatelem použit (a tedy jaká funkcionalita byla spuštěna).
 5. Patička – obsahuje různá data, jako jsou například verze portálu, typ licence, majitel licence, odkaz na výrobce portálu atd.

Jednotlivé prvky základní uživatelské obrazovky, budou dále popsány v tomto dokumentu, v rámci souvisejících funkcionalit.

Odhlášení z aplikace

Odhlášení z aplikace EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 11:28

Odhlášení z aplikace

Uživatel se může z aplikace odhlásit manuálně, nebo může být odhlášen automaticky z důvodu nečinnosti.

Manuální odhlášení

Manuální odhlášení EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 11:39

Manuální odhlášení 

Uživatel se může odhlásit klikem na tlačítko „Odhlášení“ (V závislosti na nastavení jazyka aplikace).
Toto tlačítko uživatel nalezne v pravé části hlavního menu.

manuální odhlášení

Po odhlášení je přesměrován zpět na přihlašovací obrazovku.

Automatické odhlášení

Automatické odhlášení EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 11:42

Automatické odhlášení

Automatické odhlášení proběhne, pokud je uživatel určitou dobu v portálu nečinný.
Tato doba závisí na konkrétním nastavení portálu.

Po automatickém odhlášení je uživatel (po dalším kliku) přesměrován na úvodní stránku Infoportu.

automatické odhlášení

Správa vlastního uživatelského účtu

Správa vlastního uživatelského účtu EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 11:52

Správa vlastního uživatelského účtu

Uživatel portálu, si může upravit detaily svého účtu, nastavení jazyka, ve kterém chce mít zobrazeno uživatelské rozhraní portálu a další detaily.
K tomuto účelu slouží funkce „Uživatelské nastavení.“

Pro otevření uživatelského nastavení je nutné kliknout na záložku s uživatelským jménem.

správa vlastního účtu

Po kliknutí na záložku s uživatelským jménem se zobrazí formulář pro úpravu profilu.

Uživatelské nastavení

Uživatelské nastavení EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 12:03

Uživatelské nastavení 

Uživateli se po kliknutí na záložku zobrazí uživatelské nastavení.
Po kliknutí na záložku „Profil“ může uživatel změnit uživatelské jméno, email, křestní jméno, příjmení a oddělení.


Změny se uloží po vyplnění formuláře a následného kliknutí na tlačítko „Uložit“.

Zaškrtávátko s názvem "Účet je propojen s EA" je pouze pro čtení a indikuje zda je propojen uživatelský účet v EA Infoportu s uživatelským účtem přímo v EA Repository. Toto propojení má význam při editaci modelu - pokud si uživatel, pro sebe, zamkne package v Enterprise Architect (tedy vidí ve stromečku modré vykřičníky) bude mít možnost editovat package i v portálu. V opačném případě (pokud nebudou účty propojeny) uvidí v portálu červené vykřičníky (které značí nemožnost editace).

uživatelské nastavení

Výběr preferovaného jazyka

Výběr preferovaného jazyka EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 12:07

Výběr preferovaného jazyka

Pod vlaječkou si můžete zvolit jazyk aplikace. V tuto chvíli je možné si vybrat z následujících jazyků:

 • Český jazyk
 • Anglický jazyk

Další jazyky lze případně přidat.

Výběr jazyka se týká pouze překladu uživatelského rozhraní, nikoliv vlastního obsahu repozitářů. Změna jazyka se týká pouze konkrétního uživatele, tedy, různí uživatelé mohou mít nastavený odlišný uživatelkého rozhraní.

výběr jazyka

Po kliknutí na příslušnou ikonku se změny okamžitě uloží.

Změna hesla

Změna hesla EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 12:10

Změna hesla

V tomto formuláři má uživatel možnost, si změnit své heslo.
V tuto chvíli nejsou, pro nové heslo, vynucována žádná pravidla, ani pro sílu hesla, ani pro jeho expiraci. Pokud je potřeba takováto pravidla vynucovat, je potřeba portál napojit na LDAP / Active Directory, které umožňuje pravidla, na hesla, vynucovat.

Pro změnu hesla uživatel klikne na záložku „Změna hesla“, vyplní staré heslo a následně nové a klikne na tlačítko „Uložit“.

Administrátor (portálu nebo repositry) může měnit hesla i jiným uživatelům.

změnit heslo

heslo

Napojení na EA účet

Napojení na EA účet EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 12:13

Napojení na EA účet

Pokud má uživatel účet v portálu i repository Enterprise Architect, může tyto dva účty propojit.
Podmínkou je, aby měl v obou aplikacích stejné uživatelské jméno.

Pokud uživatel propojí své účty v portálu a v repository EA, pak portál bude respektovat nastavení zámků, check-in / check-out verzování (funkčnost nástroje Enterprise Architect) atd.

Příklad: pokud si uživatel zamkne pro editaci například package v nástroji Enterprise Architect (tedy tento uživatel může editovat, ostatní nikoliv) a má propojený účet v EA a portálu, pak mu portál dovolí editovat stejně, jako samotný nástroj Enterprise Architect. Pokud účty propojené nemá, pak portál nerozpozná, že se jedná o toho samého uživatele a editaci nepovolí (protože respektuje zámky vytvořené v EA).

Propojení provádí administrátor a je to popsáno v části tohoto manuálu, která se zabývá administrací portálu.

 

Oblíbené - osobní pohled

Oblíbené - osobní pohled EA Infoport Team St, 09/29/2021 - 10:48

Oblíbené - osobní pohled

EA Infoport podporuje systém záložek. Každý uživatel má k dispozici své záložky (jedná se vlastně o obdobu favorites) a může si do něj zařadit, z hlavního stromečku, vybrané package, elementy a diagramy. Je to použitelné například v případě, že uživatel pracuje pouze na jednom projektu a nechce se stále proklikávat celou strukturou repository, nebo si prostě jen potřebuje označit elementy (diagramy atd.) ke kterým se chce v budoucnu vrátit.

2021-05-03_105235

osobní pohled

Slovník - Glossary

Slovník - Glossary EA Infoport Team St, 09/29/2021 - 11:02

Slovník - Glossary

EA Infoport dokáže zobrazit slovník repository Enterprise Architect (je to standardní funkčnost EA). Slovník se skládá z výrazu, typu (obecný slovník, produktový slovník atd.) a jeho významu. Je to zejména vhodné pro vysvětlení významu použitých zkratek.

V tuto chvíli nelze slovník, prostřednictvím portálu, editovat, nicméně, do budoucna se s touto s editací počítá. Zatím jej tedy lze editovat pouze přímo v nástroji Enterprise Architect.

Slovník se zobrazuje ve formě filtrovatelného seznamu. Lze tedy vyhledat určitý typ výrazů, nebo fultextově vyhledat výskytu určitého slova.

2021-05-03_112921

Fulltextové vyhledávání

Fulltextové vyhledávání EA Infoport Team St, 09/29/2021 - 10:45

Fulltextové vyhledávání

Informační portál podporuje fulltextové vyhledávání přes celou repository modelu. Vyhledané elementy / diagramy se zobrazí v seznamu, který lze filtrovat nebo třídit. U vyhledaných elementů lze zobrazit jejich detail nebo si je najít ve stromečku.

vyhledávání


Vyhledávání

Uživatel si může zvolit, zda použije vyhledávání:

 • Základní
 • Rozšířené
 • Dle PATH
 • Dle GUID
 • Diagramů

vyhledávání1

Základní vyhledávání

Základní vyhledávání EA Infoport Team Čt, 10/07/2021 - 09:38

Základní vyhledávání

Při základním vyhledávání se prohledávají pouze elementy, a to jen některá jejich pole typicky (název, poznámka, alias, apod.).

Uživatel si rovněž může zvolit, zda chce vyhledat

 • Přesnou shodu - vyhledá pouze elementy, které jsou shodné s hledanou frází
 • Rozlišovat velikost písmen - rozlišuje malá a velká písmena (funguje pouze v případě, že EA databáze umí rozlišovat CaseSensitivity)

vyhledávání


Do pole "Fráze" uživatel napíše vyhledávaný element.
Pokud uživatel chce přesnou shodu, zaklikne políčko "Přesná shoda"  a/nebo pokud chce rozlišovat velikost písmen, zaklikne políčko "Rozlišovat velikost písmen" a klikne na tlačítko "Vyhledat". 

základní vyhledávání 2


Zobrazí se tabulka, kde uživatel může vidět "Typ artefaktu, název, typ, stereotyp, modifikováno a package".

základní vyhledávání 1


Do označené části může uživatel vyplnit část nebo celý název, k rychlejšímu nalezení konkrétního elementu.
Po vyplnění stačí použít "Enter" a tabulka se aktualizuje a nafiltruje dle vyplněného textu.

základní vyhledávání 1 tabulka


Každý sloupeček má v hlavičce u názvu šipečky, které umožňují řazení (č. 1)
Šipečka u "lupy" rozbaluje mini dialog, kde si uživatel může vybrat typ podmínky při filtrování (č. 2)

sloupeček2

 

Pokud chce uživatel obnovit tabulku s filtrováním stačí kliknout na modrý text "Zrušit filtr"(č. 3).


V zápatí tabulky uživatel může vidět:

 • Počet zobrazených artefaktů 
 • Počet stránek zobrazených artefaktů - aktivní oblast, kde je možný kliknout na číslo stránky a tím se dostat v zobrazeném seznamu dál 
 • Nastavení zobrazovaných sloupců v tabulce

základní vyhledávání 1 tabulka spodní část


"Zobrazené záznamy" -  lze vidět kolik záznamů je vyhledáno a kolik zobrazeno.
"Nastavení zobrazení" - lze nastavit kolik záznamů je na jednu stránku zobrazeno (počet záznamu jde šipkou měnit). Dle zobrazených záznamů se mění i počet stránek.

Snímek obrazovky (7)


"Nastavení sloupců" - pokud uživatel klikne na sloupečky, vyskočí mu dialogové okno, kde si může vykliknout sloupce, které v tabulce nechce nebo nepotřebuje vidět, změna se projeví ihned po kliknutí na určitý řádek. 
Tlačítko "Zavřít" zavře dialogové okno.

nastavení sloupců 1


Pro zobrazení konkrétního artefaktu, může uživatel kliknout na daný řádek.

základní vyhledávání - proklik řádku

Proklik uživatele přesměruje na daný element. V pravé části je zobrazen detail artefaktu a v levé části je artefakt označený ve stromečku.

proklik

 

Rozšířené vyhledávání

Rozšířené vyhledávání EA Infoport Team Čt, 10/07/2021 - 09:43

Rozšířené vyhledávání

Pokud uživatel zvolí rozšířené vyhledávání, prohledávají se elementy, diagramy a další prvky (atributy, operace atd.). Prohledávají se všechna jejich pole.

Uživatel si rovněž může zvolit, zda chce vyhledat:

 • Přesnou shodu - vyhledá pouze elementy, které jsou shodné s hledanou frází
 • Rozlišovat velikost písmen - rozlišuje malá a velká písmena (funguje pouze v případě, že EA databáze umí rozlišovat CaseSensitivity)

rozšířené vyhledávání 2


Do pole "Fráze" uživatel napíše vyhledávaný artefakt.
Pokud uživatel chce přesnou shodu, zaklikne políčko "Přesná shoda"  a/nebo pokud chce rozlišovat velikost písmen, zaklikne políčko "Rozlišovat velikost písmen" a klikne na tlačítko "Vyhledat". 

rozšířené vyhledávání 3


Zobrazí se tabulka, kde uživatel může vidět "Typ artefaktu, název, typ, stereotyp, modifikováno a package".

rozšířené vyhledávání 1


Do označené části může uživatel vyplnit část nebo celý název, k rychlejšímu nalezení konkrétního atefaktu.
Po vyplnění stačí použít "Enter" nebo použít "lupu" pod políčkem a tabulka se aktualizuje a nafiltruje dle vyplněného textu.

hlavička1


Každý sloupeček má v hlavičce u názvu šipečky, které umožňují řazení (č. 1)
Šipečka u "lupy" rozbaluje mini dialog, kde si uživatel může vybrat typ podmínky při filtrování (č. 2)

sloupeček 2

Pokud chce uživatel obnovit tabulku s filtrováním stačí kliknout na modrý text "Zrušit filtr" (č. 3)


V zápatí tabulky uživatel může vidět:

 • Počet zobrazených artefaktů 
 • Počet stránek zobrazených artefaktů - aktivní oblast, kde je možný kliknout na číslo stránky a tím se dostat v zobrazeném seznamu dál 
 • Nastavení zobrazovaných sloupců v tabulce

zápatí


"Zobrazené záznamy" -  lze vidět kolik záznamů je vyhledáno a kolik zobrazeno.
"Nastavení zobrazení" - lze nastavit kolik záznamů je na jednu stránku zobrazeno (počet záznamu jde šipkou měnit). Dle zobrazených záznamů se mění i počet stránek.

zápatí 1


"Nastavení sloupců" - pokud uživatel klikne na sloupečky, vyskočí mu dialogové okno, kde si může vykliknout sloupce, které v tabulce nechce nebo nepotřebuje vidět, změna se projeví ihned po kliknutí na určitý řádek. 
Tlačítko "Zavřít" zavře dialogové okno.

sloupečky zápatí


Pro zobrazení konkrétního artefaktu, může uživatel kliknout na daný řádek.

řádek


Proklik uživatele přesměruje na daný element. V pravé části je zobrazen detail artefaktu a v levé části je artefakt označený ve stromečku.

artefakt

Vyhledávání dle PATH

Vyhledávání dle PATH EA Infoport Team Čt, 10/07/2021 - 09:47

Vyhledávání dle PATH

Pokud uživatel zvolí vyhledávání dle PATH, vyhledá se element, který se nachází na uvedené cestě.

 

dle path


Do pole "Cesta k elementu" uživatel vypíše nebo vloží zkopírovanou ea cestu (jde o posloupnost packages a elementů oddělených tečkou)a klikne na tlačítko "Vyhledat". 

dle path 11111


Tlačítko "Vyhledat" uživatele přesměruje na daný element. V pravé části je zobrazen detail artefaktu a v levé části je artefakt označený ve stromečku.

ea path vyhledáno


 

Vyhledávání dle GUID

Vyhledávání dle GUID EA Infoport Team Čt, 10/07/2021 - 09:49

Vyhledávání dle GUID

Pokud uživatel zvolí vyhledávání dle GUID prohledávají se elementy s daným GUID.

dle guid 1


Do pole "Guid elementu" uživatel vypíše nebo vloží zkopírovaný GUID a klikne na tlačítko "Vyhledat". 

dle guid


Tlačítko "Vyhledat" uživatele přesměruje na daný artefakt. V pravé části je zobrazen detail artefaktu a v levé části je artefakt označený ve stromečku.

repo guid

Vyhledávání diagramů

Vyhledávání diagramů EA Infoport Team Čt, 10/07/2021 - 09:56

Vyhledávání diagramů

Pokud uživatel zvolí vyhledávání diagramů, prohledává se název a poznámka u všech diagramů.

diagram

 


Do pole "Fráze" uživatel napíše vyhledávaný diagram a klikne na tlačítko "Vyhledat".

diagram vyhledávání


Zobrazí se tabulka, kde uživatel může vidět "Typ artefaktu, název, typ, stereotyp, modifikováno a package".

tabulka diagram


Do označené části může uživatel vyplnit část nebo celý název, k rychlejšímu nalezení konkrétního diagramu.
Po vyplnění stačí použít "Enter" nebo použít "lupu" pod políčkem a tabulka se aktualizuje a nafiltruje dle vyplněného textu.

záhlaví diagramu


Každý sloupeček má v hlavičce u názvu šipečky, které umožňují řazení (č. 1)
Šipečka u "lupy" rozbaluje mini dialog, kde si uživatel může vybrat .........(č. 2)

sloupeček2

Pokud chce uživatel obnovit tabulku s filtrováním stačí kliknout na modrý text "Zrušit filtr" (č. 3)


V zápatí tabulky uživatel může vidět:

 • Počet zobrazených artefaktů 
 • Počet stránek zobrazených artefaktů - aktivní oblast, kde je možný kliknout na číslo stránky a tím se dostat v zobrazeném seznamu dál 
 • Nastavení zobrazovaných sloupců v tabulce

zápatí diagramu


"Zobrazené záznamy" -  lze vidět kolik záznamů je vyhledáno a kolik zobrazeno.
"Nastavení zobrazení" - lze nastavit kolik záznamů je na jednu stránku zobrazeno (počet záznamu jde šipkou měnit). Dle zobrazených záznamů se mění i počet stránek.

zápatí 1


"Nastavení sloupců" - pokud uživatel klikne na sloupečky, vyskočí mu dialogové okno, kde si může vykliknout sloupce, které v tabulce nechce nebo nepotřebuje vidět, změna se projeví ihned po kliknutí na určitý řádek. 
Tlačítko "Zavřít" zavře dialogové okno.

sloupečky


Pro zobrazení konkrétního diagramu může uživatel kliknout na daný řádek.

2021-10-07_151349


Proklik uživatele přesměruje na daný diagram. V pravé části je zobrazen detail artefaktu a v levé části je artefakt označený ve stromečku.

repo

Repozitář (repository browser)

Repozitář (repository browser) EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 12:18

Repozitář (repository browser)

Repozitář zobrazuje fyzickou strukturu repository tak, tedy hierarchii (stromeček) balíčků (packages), elementů, diagramů a dalších prvků.
Svou funkcionalitou se jedná o obdobu browseru (či repository browseru) v nástroji Enterprise Architect a zobrazuje data ve stejné struktuře s možností dodatečného filtrování – viz dále v tomto dokumentu.

Každý prvek repozitory může být přítomen ve stromečku pouze jednou.

Oprávnění k částem repository

Oprávnění k částem repository EA Infoport Team St, 09/29/2021 - 10:56

Oprávnění k částem repository

EA Information Portal podporuje systém oprávnění na úrovni package (větví stromečky repository browseru), a to jak pro čtení, tak i (od verze 7.5) pro zápis.

Lze tedy omezit čtení částí modelu pro určité skupiny nebo uživatele. Tuto funkčnost nemá ani vlastní nástroj Enterprise Architect.

Je tedy možné omezit přístup určitých uživatelů (například) ke specifickým projektům, k citlivým procesům, rizikovým analýzám, strategickým business modelům apod.

Tato vlastnost zásadně podporuje snahu, mít všechny modely v jednom repository.

Oprávnění lze nastavovat pro skupiny i uživatele.

Práva se aplikují hierarchicky od package, na kterém jsou nastavena, níže.

V této souvislosti je do EA Infoportu zavedena nová role – vlastník části procesu. Tato role bude moci přiřazovat práva na čtení, na zápis (a další) k částem modelu, které vlastní (větve stromu). Vlastníkem mohou být uživatelé nebo skupiny. Tato role je zavedena proto, aby nemusel všechna práva na čtení či zápis, nastavovat správce (admin) repozitory.

Příklad použití

 • Omezení přístupu externích dodavatelů pracujících na společném projektu. Každý vidí, jen to co smí. 
 • V případě ukončení spolupráce s dodavatelem, postačí ukončit přístup přes Informační portál EA.

opravneni

oprávnění uživatele

Zobrazení repozitáře

Zobrazení repozitáře EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 12:20

Zobrazení repozitáře

Uživatel si může zobrazit obsah, aktuálně zvoleného repozitáře, kliknutím na příkaz „Repozitář“.

umístění příkazu

Po kliknutí na příkaz „Repozitář“ se zobrazí příslušný formulář, v jehož levé půlce je zobrazen stromeček repository, s obsahem uspořádaným tak, jak jej zobrazuje samotný Enterprise Architect.

formulář repozitáře

Stromeček se zobrazí rozbalený do stejné podoby, v jaké byl naposledy uživatelem otevřen.

Základní popis uživatelského rozhraní repozitáře

Základní popis uživatelského rozhraní repozitáře EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 12:25

Základní popis uživatelského rozhraní repozitáře

Formulář (obrazovka) repozitáře obsahuje několik základních prvků, které jsou popsány podrobně v dalších kapitolách tohoto dokumentu.
Zde se uvádí jejich přehled a stručný popis.

základní obrazovka

Stromeček repository (1)

Stromeček repository (1) EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 12:28

Stromeček repository (1)

Stromeček repository má obdobnou funkcionalitu, jako browser (repository browser) nástroje Enterprise Architect.
Obsahuje fyzickou strukturu repository ve formě rozklikávacího stromečku.

Tento prvek se nachází v levé části obrazovky (pod číslem 1) – viz screenshot výše.

Detail elementu / package / diagramu (2)

Detail elementu / package / diagramu (2) EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 12:31

Detail elementu / package / diagramu (2)

Tato největší část obrazovky, obsahuje detail prvku (diagramu, elementu, package a dalších), který je aktuálně vybrán ve stromečku. Přesné informace se liší podle toho, jaký prvek je ve stromečku zvolen.

Pokud je zvolen diagram, pak se v horní části zobrazí samotný diagram a pod ním (na screenshotu je uveden pod číslem 4) detaily diagramu.

Pokud je vybrán element (package a další), pak se zobrazí přímo informace o zvoleném elementu.
Podrobný popis detailu diagramu / elementu je uveden dále.

Kontextové menu (3)

Kontextové menu (3) EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 12:35

Kontextové menu (3)

Pod číslem 3 se nachází kontextové menu s dalšími příkazy, které lze aplikovat na prvek repository, jehož detail je aktuálně zobrazen.
Prvky tohoto kontextového menu, se mohou lišit podle typu prvku, který je zobrazen. Tedy jiné příkazy mohou být dostupné, pokud je zobrazen detail diagramu a jiné, pokud detail elementu.
Některé příkazy jsou společné pro všechny typy a zobrazují se tedy vždy.

Jednotlivé příkazy kontextového menu jsou popsány na této stránce.

Informace o prvku repository

Informace o prvku repository EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 12:38

Informace o prvku repository

Pokud je v detailu zobrazen package, element a prvky elementu (jako je například atribut třídy, operace třídy, parametr aktivity a další), vypadá obrazovka detailu poněkud jinak.
Nezobrazuje se samozřejmě obrázek diagramu. Zato však množství „textových“ informací, je oproti diagramu mnohem větší.

příklad elementu

Výše uvedený screenshot je pouze příklad – v závislosti na konfiguraci portálu (či nastavení konkrétního uživatele) se může lišit v počtu nebo rozmístění konkrétních informací.
Konfigurace detailu, prvku repository, bude vysvětlena dále v tomto dokumentu.

V tomto konkrétním případě nalezneme:

 • Bod 1 je název prvku repository, jehož detail je aktuálně zobrazen.
 • Pod bodem 2 je oblast s detaily.
   

Posuvník mezi stromečkem repozitáře a detailem

Posuvník mezi stromečkem repozitáře a detailem EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 12:42

Posuvník mezi stromečkem repozitáře a detailem

Posuvník umožňuje rozšiřovat šířku stromečku repozitáře. 

posuvník

Po kliku klik se stromeček repozitáře skryje a diagram dostane více prostoru na obrazovce.

Skrývání stromečku repozitáře

Skrývání stromečku repozitáře EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 12:46

Skrývání stromečku repozitáře

skrývání stromečku

Zobrazení diagramu po skrytí stromečku repozotáře.

příklad skrývání stromečku

Editace stromečku repozitáře

Editace stromečku repozitáře EA Infoport Team St, 09/22/2021 - 14:15

Editace stromečku repozitáře

Pokud uživatel zaškrtne malou ikonku v levé horní části stromečku, stromeček se přepne do aktivního módu a nabídne další příkazy v kontextovém menu.
Dostupné příkazy záleží zároveň na oprávnění, které uživatel k dané části stromečku má (editace apod.).

editace stromeček1

Manipulace se stromečkem repository

Manipulace se stromečkem repository EA Infoport Team St, 09/29/2021 - 11:07

Manipulace se stromečkem repository

Pokud má uživatel příslušná oprávnění, může přesouvat položky ve stromečku (diagramy, package, elementy ale i další artefakty - atributy, operace). Portál při přesunu respektuje pravidla EA (pod package lze přenést cokoliv, pod elementy lze přenést diagramy a jiné elementy, pod elementy nic dalšího). Rovněž respektuje zámky (modré / červené vykřičníky), oprávnění atd.

presun_ve_stromecku

Z kontextového menu je dále možné přidávat artefakty (diagramy, package, elementy, ale i atributy, operace a další) v závislosti na tom, na jaký artefakt uživatel klikne. Uživatel může označený element i smazat nebo jej upravit. Dále je možné měnit pořadí prvků v package (posouvat elementy nahoru a dolů).

stromecek_2

Uživatel může rovněž vytáhnout element ze stromečku na diagram.

stromecek_3

Po vytažení elementu na diagram se změna okamžitě propíše do EA Repository.

stromecek_4

Interní dokument

Interní dokument EA Infoport Team Po, 09/27/2021 - 08:14

Interní dokument

Uživatel může vytvářet a editovat (aktualizovat) tzv. interní artefakty, tj. objekty (dokumenty, tabulky a jakékoliv jiné soubory), které Enterprise Architect uchovává ve své interní repository a pracuje s nimi jako s elementy.

2021-05-03_100938interní dokument

Klonování

Klonování EA Infoport Team St, 09/29/2021 - 09:37

Klonování

Uživatel může vytvořit kopii elementu, diagramu, package nebo celé struktury. Pokud je pod kopírovaným elementem diagram nebo jiné elementy, budou zkopírovány také. Package se rovněž kopíruje včetně kompletního obsahu.

klonovani

Vytvořit pohled

Vytvořit pohled EA Infoport Team Po, 09/27/2021 - 08:18

Vytvořit pohled

Vytvořit pohled, umožní vzít konkrétní část stromečku a vystavit ji do samostatné sekce. Pokud je tedy například procesní model společnosti organizační struktura, návrh architektury atd. zanořen hluboko ve struktuře repository, tato funkcionalita jej umožňuje zpřístupnit čtenářům, aniž by ho museli složitě hledat. Jedná se tedy o pohledy na konkrétní package repository (stromečku) a jejich obsah, včetně zanořených package.

vytvořit pohled1

1

Export/Import XML

Export/Import XML EA Infoport Team Po, 09/27/2021 - 08:06

Export/Import XML 

EA Infoport podporuje export XMI vybraného package (a podřízených) do formátu XMI, který je možné naimportovat do nástroje Enterprise Architect, tam jej upravit a naimportovat zpět.

Uživatel musí mít k exportovanému package přístup. Na čtení + export a v případě zpětného importu i na import.
Při exportu a zpětném importu budou zachované všechny vazby mezi elementy, a to i v případě, že elementy na jednom konci vazby nejsou umístněné v exportovaném package.

Tato funkcionalita je speciálně užitečná v případě, že existuje několik uživatelů / skupin, které nesmí vidět navzájem své části modelu (umístěné v jedné repository) a je potřeba, aby je mohli editovat v nástroji Enterprise Architect. Tento problém nelze vyřešit pomocí samotného nástroje Enterprise Architect, protože pokud se uživatel připojí k repository, vidí vše (editaci lze zabránit, prohlížení nikoliv a to ani za pomoci funkcionality RLS, která je přístupna, pro některé DB, v Ultimate Edition EA).

Postup: uživatel označí ve stromečku portálu package, ke kterému má přístup a klikne na příkaz „Stáhnout XMI“. Toto XMI naimportuje do své repository a tam jej dle potřeby upraví v nástroji EA. Po této úpravě znovu vyexportuje z EA XMI, a to prostřednictvím EA Infoportu do původního umístnění.

export a import

Popis příkazů v kontextovém menu

Popis příkazů v kontextovém menu EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 12:59

Popis příkazů v kontextovém menu

Pomocí šipkasi zobrazíte kontextové menu.

kontextové menu

Pro otevření rozbalovacího menu s možnostmi vztahujícími se k artefaktu, uživatel klikne levým tlačítkem myši na ikonku šipky v pravém horním rohu detailu artefaktu.

příklad kontextové menu

Menu je rozbaleno.

Seznam příkazů kontextového menu:

Celá obrazovka

Celá obrazovka EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 13:04

Celá obrazovka

Funkcionalita je dostupná v kontextovém menu pod symbolem obrazovka

Celá obrazovka nám umožní vidět detail artefaktu bez rušivých prvků.

režim celá obrazovka

Po kliknutí na ikonku „Celá obrazovka“ dojde k vypnutí rušivých elementů. 

příklad celá obrazovka

Zůstal tu jen samotný detail artefaktu. Pro opětovné vyvolání ostatních prvků stačí znova kliknout na ikonku „Celá obrazovka“. 

 

Najít v repozitory browseru

Najít v repozitory browseru EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 13:09

Najít v repozitory browseru

Pokud si uživatel například vyhledá jakýkoliv artefakt skrz „Vyhledávání“, tak se mu zobrazí jeho detail, ale neuvidí jeho pozici v repozitory tree.
Díky možnosti „Najít v repozitory browseru“ má uživatel možnost, aby se mu rozbalil repozitory tree až k příslušnému artefaktu. 

Funkcionalita je dostupná v kontextovém menu pod symbolem stromečkustromeček

brow

Po kliknutí na ikonku „Najít v repozitory browseru“ se rozbalí repozitory tree až na pozici dotyčného artefaktu.

příklad browseru

Repozitory tree se nám úspěšně rozbalil a nalezl hledaný artefakt.

Kopírovat URL adresu

Kopírovat URL adresu EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 13:14

Kopírovat URL adresu

Uživatel si může zkopírovat URL adresu a poslat kolegovi.
Kolega si tuto URL bude moci zobrazit pouze v případě, že je přihlášený, jinak bude odkázán na přihlašovací obrazovku.

Tato funkcionalita je dostupná v kontextovém menu pod symbolemkopírovat

kopírovat url

Po kliknutí na ikonku „Kopírovat URL adresu“ se objeví vyskakovací tabulka, kde uživatel může získat URL adresu příslušného artefaktu.

příklad kopírování url

Uživatel po kliknutí na tlačítko „Kopírovat“, uloží URL do schránky.
Stejný způsob je označit celý řádek pomocí CTRL+A, zkopírovat pomocí CTRL+C do schránky.
Následně stačí vložit URL na příslušné místo.

Kopírovat EA adresu

Kopírovat EA adresu EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 13:20

Kopírovat EA adresu

V EaInfoportT3 je možnost nechat si zkopírovat cestu skrz repozitory tree až k příslušnému artefaktu. 

Funkcionalita je dostupná v kontextovém menu pod symbolemea adresa

kopírování ea adresy

Po kliknutí na ikonku „Kopírovat EA adresu“ se objeví vyskakovací tabulka, kde uživatel může získat EA cestu k příslušného artefaktu.

příklad ea adresy

Uživatel po kliknutí na tlačítko „Kopírovat“, uloží EA cestu do schránky.
Stejný způsob je označit celý řádek pomocí CTRL+A, zkopírovat pomocí CTRL+C do schránky.
Následně stačí vložit EA cestu na příslušné místo pro vyhledávání podle EA cesty.

URL pro přímý přístup

URL pro přímý přístup EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 13:25

URL pro přímý přístup

Uživatel si může zkopírovat URL pro přímý přístup a poslat kolegovi.
Kolega si tuto URL bude moci zobrazit i v případě, že je nepřihlášený, ovšem uvidí pouze příslušný artefakt – nemůže jít například nikam jinam v repozitáři či do publikace atd.…

Funkcionalita je dostupná v kontextovém menu pod symbolemurl

url1

Po kliknutí na ikonku „URL pro přímý přístup“ se objeví vyskakovací tabulka, kde uživatel může získat přímou URL adresu příslušného artefaktu.

příklad url

Uživatel po kliknutí na tlačítko „Kopírovat“, uloží URL do schránky.
Stejný způsob je označit celý řádek pomocí CTRL+A, zkopírovat pomocí CTRL+C do schránky.
Následně stačí vložit URL na příslušné místo.

Příjemce URL pro přímý přístup po zadání v prohlížeči dostane stejný detail jako uživatel, který URL vytvořil.

příklad url není oprávnění

Uživatel nemá žádné oprávnění. Může prohlížet jen diagram.

Vynucené obnovení

Vynucené obnovení EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 13:33

Vynucené obnovení

Vynucené obnovení je prakticky „Refresh“ a využije se v případě, že byla na artefaktu udělána změna a nepropsala se do EaInfoportuT3.

Například v případě, že uživatel má otevřený v EaInfoportuT3 diagram a v Enterprise Architect ho změní nějakým způsobem. Tak po kliknutí na ikonku vynuceného obnovení se mu tyto změny okamžitě propíšou do EaInfoportuT3.

Funkcionalita je dostupná v kontextovém menu pod symbolemobnovení

vynucené obnovení

Po kliknutí na ikonku „Vynucené obnovení“ se propíšou změny artefaktu v EaInfoportT3 oproti Enterprise Architect.

příklad vynucené obnovení

Na diagramu jde vidět, že byla odebrána poznámka.

Zoom

Zoom EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 13:38

Zoom

EaInfoportT3 obsahuje několik možností přibližování. 

 • Přiblížit
 • Oddálit
 • Resetovat zoom diagramu
 • Resetovat pozici diagramu

Funkcionalita je dostupná v kontextovém menu pod symbolem lupa

zoom

Nabídku možností přibližování najdeme pod ikonkou „Zoom“.

Přiblížení

Přiblížení EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 14:14

Přiblížení

Funkcionalita je dostupná v kontextovém menu pod symbolempřiblížení

příklad přiblížení

Máme 2 možnosti přiblížení diagramu: 

 • Držením klávesy CTRL + rollováním kolečkem myši.
 • Kliknutím na ikonku „Přiblížit
   

Oddálení

Oddálení EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 14:22

Oddálení

Funkcionalita je dostupná v kontextovém menu pod symbolemoddálení

příklad oddálení

Máme 2 možnosti oddálení diagramu: 

 • Držením klávesy CTRL + rollováním kolečkem myši
 • Kliknutím na ikonku „Oddálit
   

Resetování zoomu diagramu

Resetování zoomu diagramu EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 14:26

Resetování zoomu diagramu

Funkcionalita je dostupná v kontextovém menu pod symbolemštěteček

resetování zoomu

V případě, že se uživatel chce vrátit k defaultnímu přiblížení (100%), tak klikne na ikonku „Resetovat zoom diagramu“. 

příklad resetování zoomu

Diagram se oddálil na původních 100%.

Resetování pozice diagramu

Resetování pozice diagramu EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 14:30

Resetování pozice diagramu

Funkcionalita je dostupná v kontextovém menu pod symbolemreset

resetování

V případě, že se uživatel chce vrátit k defaultnímu přiblížení (100%), tak klikne na ikonku „Resetovat pozici diagramu“. 

příklad

Diagram se vrátil na původní místo.

Elementy na diagramu

Elementy na diagramu EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 14:36

Elementy na diagramu

Funkcionalita je dostupná v kontextovém menu pod symbolemelementy 

funkce elementy

•   Když se uživatel nachází na detailu diagramu, tak má možnost, po kliknutí na ikonku „Elementy na diagramu“ zobrazit si seznam všech prvků, které se na tomto diagramu nachází. 

•   Po kliknutí na plusse zobrazí detail určeného elementu.

•   Po kliknutí naicon ve sloupci ICON se prokliknete na určený element. 

Dostali jsme se na element „Account“ a vybrali na něm „Vyhledat diagramy s tímto elementem

příklad funkce elementy

•   Zobrazí se seznam diagramů, na kterých se tento element nachází i s náhledem a zvýrazněním, kde se na nich vyskytuje. 

•   Když dvakrát poklepete na diagram, dostanete se do detailu diagramu.

Skrývání textových informací v detailu prvku

Skrývání textových informací v detailu prvku EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 12:53

Skrývání textových informací v detailu prvku

Tlačítko okoslouží ke skrytí informací pod diagramem.

skrývání text

Zde vidíte stejný diagram se skrytím detailu a diskuzí.

příklad funkce skrývání informací

Zobrazitelný detail elementu

Zobrazitelný detail elementu EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 14:46

Zobrazitelný detail elementu

Po kliknutí ve stromečku na element „Account“ se zobrazí detail.

příklad elementu se záložkami

 • V detailu můžete vidět název a informace o elementu s editovatelným statusem.
 • Element může obsahovat vlastnosti a diskuze, které jsou k rozkliknutí v modře označených záložkách. Šedivé záložky jsou prázdné a oranžově označená záložka označuje právě zvolenou.
 • V obsahu záložky můžete vidět, že element „Account“ obsahuje sedm atributů. 
 • Po kliknutí naplus si můžete otevřít detail zvoleného atributu.

Package properties

Package properties EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 14:52

Package properties

Po kliknutí ve stromečku na package „UML Modeling“ se zobrazí detail.

příklad detailu pack

 • V detailu můžete vidět název a informace o balíčku s editovatelným statusem.
 • Balíček může obsahovat vlastnosti, diskuze a oprávnění, které jsou k rozkliknutí v modře označených záložkách. Šedivé záložky jsou prázdné a oranžově označená záložka označuje právě zvolenou.
 • Záložka „Oprávnění“  je unikátní pro balíček. Můžeme přes ní nastavovat oprávnění na zvoleném balíčku.
   

Diskuze (komentáře) u package, diagrams, elements

Diskuze (komentáře) u package, diagrams, elements EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 14:57

Diskuze (komentáře) u package, diagrams, elements

U balíčků, diagramů a elementů jsou vidět komentáře z EA a také je můžeme upravovat a přidávat.

záložka

 • K vytvoření nového komentáře je potřeba kliknout na „Přidat vlákno“.
 • Pokud existuje uzavřené vlákno, můžeme si zaškrtnout filtr „Zobrazit zavřené vlákna“.

přidání vlákna

Na obrázku můžeme vidět, že uživatel admin kliknul na „Přidat vlákno“. Vyskočilo mu okno, kde stačí vyplnit text komentáře a po kliknutí na „Přidat“ se komentář vytvoří.

V označeném okně můžeme vidět tabulku se čtyřmi položkami. Tabulku vyvoláme kliknutím pravým tlačítkem na zvolený komentář.
Na obrázku můžeme vidět, že uživatel admin kliknul na „Přidat vlákno“.
Vyskočilo mu okno, kde stačí vyplnit text komentáře a po kliknutí na „Přidat“ se komentář vytvoří.

možnosti na komentáři

 • Možnost „Přidat vlákno“ má stejnou funkci jako výše zmíněné tlačítko.
 • Možnost „Odpovědět“ vyvolá okno k vytvoření komentáře. Po přidání komentáře se zařadí pod komentář, který byl zvolen. Příklad můžeme vidět nad vyznačeným komentářem.
 • Možnost „Editovat“ vyvolá okno, kde můžeme nastavovat Status, Prioritu nebo text komentáře.
 • Možnost „Smazat“ smaže komentář.


Uživatel zvolil možnost „Editovat“.

editování komentáře

Máme možnost si vybrat mezi třemi statusy. Otevřeno, Čeká na kontrolu a Uzavřeno
Další možnost k výběru je nastavení priority. Můžeme zvolit Neuvedeno, Malá, Střední a Vysoká.
Nebo můžeme změnit jednoduše text komentáře v textovém okně.
 

 

Nastavení dynamického detailu

Nastavení dynamického detailu EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 15:23

Nastavení dynamického detailu

Nastavení dynamického detailu umožňuje uživateli přizpůsobit si viditelnost různých prvků v detailu elementu, diagramu, záložky apod. To znamená, které informace (název, popis, veze elementu, záložky jako jsou atributy, operace, vazby apod.) se mají či nemají zobrazovat, kde se mají v detailu zobrazovat a jakou mají mít velikost. Například popis elementu je dobré roztáhnout co nejvíce přes všechny sloty, verze stačí přes jeden a jméno autora třeba přes tři.

Pokud se zobrazovaný text nevejde do přiřazené velikosti, zalamuje se.

EA Infoport je již dodáván s defaultní definicí polí, lze jej však redefinovat na úrovni repository, skupiny nebo konkrétního uživatele. Uživatel si může nastavit dynamický detail sám nebo mu jej může nastavit admin.

dynamický detail

 

nastavení dynamického detailu

Máme na výběr:

Nastavení dynamického detailu Uživatelé

Nastavení dynamického detailu Uživatelé EA Infoport Team St, 09/22/2021 - 14:56

Nastavení dynamického detailu Uživatelé

Zde se nastavuje dynamický detail pro přihlášeného uživatele.

dynamický detail uživatelé

Můžeme nastavit typ detailu (artefakty, ostatní, záložky) 

artefakty

Nastavení dynamického detailu Skupiny

Nastavení dynamického detailu Skupiny EA Infoport Team St, 09/22/2021 - 14:58

Nastavení dynamického detailu Skupiny

Zde se nastavuje dynamický detail pro skupiny v repozitáři.

Nastavení dynamického detailu Skupiny

Můžeme nastavit typ detailu (artefakty, ostatní, záložky).

skupiny

Nastavení dynamického detailu Repozitář

Nastavení dynamického detailu Repozitář EA Infoport Team St, 09/22/2021 - 19:42

Nastavení dynamického detailu Repozitář

Zde se nastavuje dynamický detail pro repozitář. 

repo

Můžeme nastavit typ detailu (artefakty, ostatní, záložky).

rep

Filtr stromečku repozitory

Filtr stromečku repozitory EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 15:40

Filtr stromečku repozitory

Filtr stromečku repository uživateli umožňuje skrýt/zobrazit elementy a stereotypy ve stromečku.

záložka filtr

Pro zobrazení filtrů repozitory tree uživatel klikne na šipečku u záložky „Repozitář“ a dále na záložku „Filtr stromečku repozitáře“.

možnost filtrování

Aktuálně jsou k dispozici 3 filtry:

 • Skrýt elementy ve stromečku
 • Zobrazit stereotypy ve stromečku
 • AsInEa

Po zaškrtnutí či odškrtnutí filtru je nutno kliknout na tlačítko „Uložit“.
 

Seznam přístupových klíčů

Seznam přístupových klíčů EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 15:45

Seznam přístupových klíčů

Kdykoli uživatel použije možnost „URL pro přímý přístup“, tak se klíč této URL uloží do seznamu přístupových klíčů.
V případě, že již uživatel nechce, aby skrz tento klíč bylo možné vstoupit na příslušnou adresu bez hesla, tak má možnost ho zde smazat.

ikonka

Seznam aktivních přístupových klíčů je k dispozici po kliknutí na šipku u záložky „Repozitář“ a v následně rozbalené podnabídce na záložku „Seznam přístupových klíčů“.

seznam přístupových klůčů

Na seznamu přístupových klíčů uživatel vidí aktivní klíče.
Pro vyhledání příslušného klíče může použít filtr a v případě, že ho chce odebrat, tak tento klíč označí levým tlačítkem myši a následně klikne na tlačítko „Odebrat klíče“.

přístupový klíč

Pro přidání přístupového klíče si uživatel najde v repozitory nějaký artefakt a spustí si detail – následně klikne na šipku vpravo pro rozbalení menu a zvolí ikonku „URL pro přímý přístup“ – poté klikne na kopírovat a v tomto momentě se klíč přidá do seznamu přístupových klíčů.

příklad

Klíč byl přidán do seznamu přístupových klíčů.

Vynucené obnovení kořenů repozitory

Vynucené obnovení kořenů repozitory EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 15:52

Vynucené obnovení kořenů repozitory

vynucené

Vynucené obnovení kořenů repozitory je k dispozici po kliknutí na šipku u záložky „Repozitory“ a v následně rozbalené podnabídce na záložku „Vynucené obnovení kořenů repozitáře“.

přidán root

Nový root byl přidán.

Pohledy

Pohledy EA Infoport Team St, 09/22/2021 - 14:34

Pohledy

Pohledy umožní vzít konkrétní část stromečku a vystavit ji do samostatné sekce. Tedy, pokud je například procesní model společnosti organizační struktura, návrh architektury atd. zanořen hluboko ve struktuře repository, tato funkcionalita jej umožňuje zpřístupnit čtenářům, aniž by ho museli složitě hledat. Jedná se tedy o pohledy na konkrétní package repository stromečku a jejich obsah, včetně zanořených package.

Pokud má uživatel práva k editaci stromečku, pravým tlačítkem klikne na "Package", ze kterého chcete vytvořit pohled a dáte "Vytvořit pohled".

2021-05-03_114948 pohledy1

Objeví se hláška "Úspěšně uloženo" a program vytvoří pohled.

pohledy uloženo

Vytvořený pohled je zařazen mezi pohledy, které jsou dostupné v hlavním menu. 

1


Pokud uživatel na pohled klikne, zobrazí se mu ve formě stromečku. Vidí tedy jen package, který byl označený jako pohled a jeho kompletní obsah. Tímto způsobem je možné "vytáhnout nahoru" například procesní model, organizační strukturu apod., která je jinak zanořena ve struktuře repository.

2021-05-03_115231pohledy3

 

 

 

Editace pohledy

Editace pohledy EA Infoport Team St, 09/29/2021 - 09:19

Editace pohledy

Vytvořené pohledy uživatele se následně zobrazí v seznamu pohledů, kde je lze dále dopopsat, pojmenovat a přiřadit barvu.

Pro editaci pohledu uživatel klikne na tlačítko „Editovat”.

pohledy editace


Uživateli se zobrazí následující tabulka, kde vidí barvu, název, popis balíčků, tlačítka "Editovat" a "Smazat".

editovat


Pokud uživatel klikne na tlačítko "Editovat" zobrazí se mu dialog "Upravit pohled".
upravit pohled_0

Uživatel může editovat:

 • Název pohledu 
 • Popis pohledu 
 • Barva pohledu 
  • Pro změnu barvy uživatel klikne na barevné označení, poté vyskočí mini dialog pro nastavení barvy 
  • Dialog pro výběr barvy reaguje dvěma způsoby
   • Klikneme levým tlačítkem myši a držíme ho
   • Klikneme levým tlačítkem

Jestliže je vše nastaveno, tak uživatel klikne na tlačítko „Uložit”.


Pro smazání pohledu uživatel klikne na tlačítko „Smazat”.

delete

Pokud uživatel klikne na tlačítko "Smazat" zobrazí se mu dialog "Smazat pohled".

smazat pohled
V dialogu je vidět název, popis a barva pohledu, který chce uživatel smazat.
Varovná hláška ujišťuje, zda chce uživatel pohled  opravdu smazat. Pokud ne, uživatel dá tlačítko "Zpět" a pokud uživatel chce pohled opravdu smazat dá tlačítko "Smazat".
Smazat pohled se dá i v editačním dialogu pohledu viz výše, kdy uživatel klikne na tlačítko "Smazat" a objeví se mu dialog "Smazat pohled" .

Publikace

Publikace EA Infoport Team Út, 05/19/2020 - 16:10

Publikace 

Jde o zcela jiný pohled na repository EA - publikace vybraných diagramů v libovolně definované struktuře. Při použití této funkce mohou být byznys uživatelé odstínění od často košaté struktury modelů v EA a prohlížet modely ve struktuře, která je jim blízká. Tato struktura může být libovolně definována podle oddělení, projektů, zákazníků či jakkoliv jinak.

publikace

 

Sekce

Sekce EA Infoport Team St, 05/20/2020 - 09:48

Sekce 

Základním stavebním kamenem v publikaci jsou takzvané „Sekce“, které odpovídají ve struktuře firmy různým oddělením a do kterých jsou publikovány diagramy.

sekce úvod

Struktura publikačního modulu

Struktura publikačního modulu EA Infoport Team St, 09/29/2021 - 10:21

Struktura publikačního modulu 

Použití publikačního modulu je vhodné například pro procesní knihy, IS architekturu společnosti, publikaci organizační struktury – všude tam, kde je potřeba publikovat informace v odlišné struktuře, než je v repository EA.

Publikační modul se skládá z takzvaných sekcí a má hierarchickou strukturu – její kořen (root) je Publication.
Do sekce mohou být zařazeny (publikovány) diagramy. 
Sekce může být rozdělena na další subsekce.
Každá sekce může mít barvu, název, popis a další náležitosti.
Každá sekce má název, popis, datum a čas vytvoření a rovněž nastavitelnou barvu.

publikacni_modul_03

Přesunout sekci

Přesunout sekci EA Infoport Team St, 10/06/2021 - 18:46

Přesunout sekci

Uživatel může měnit pořadí jednotlivých sekcí.

Pro změnu pořadí uživatel klikne na tlačítko „Přesunout”.

přesunout sekci


Uživateli se zobrazí u jednotlivých sekci šipečky.

šipečky1


Po kliknutí na šipečku se daná sekce posune o jednu sekci doleva nebo doprava. 

šipečky3

Po přesunutí sekce na chtěné pořadí klikneme opět na tlačítko "Přesunout" viz první obrázek a další přesunutí sekcí tak nebude k dispozici.

Vytvoření sekce

Vytvoření sekce EA Infoport Team St, 05/20/2020 - 09:50

Vytvoření sekce

Sekce může tvořit pouze uživatel, který má přiřazenou roli „Vlastník“ v aktuální či nadřazené sekci.

V sekci lze nastavit, zda je přístup pro čtení defaultně povolen - pak lze explicitně vybrat uživatele či skupiny, kteří číst nemohou nebo je defaultně přístup zakázán - pak se naopak uživatelům a skupinám přístup explicitně povoluje. Další nastavitelnou vlastností sekce je, zda se budou publikované diagramy okamžitě v sekci zobrazovat nebo zda je potřeba schválení (před zveřejněním).

Pro vytvoření sekce uživatel klikne na tlačítko „Přidat”.

sekce


Uživateli se zobrazí následující dialog.

vytvoření


V dialogu se zadávají parametry nově vytvářené sekce a nastavují se práva.

 • Název sekce 
 • Popis sekce 
 • Barva sekce

Práva

 • “Čtení je povoleno”: Při zaškrtnutí mohou do sekce přistupovat všichni, kdo mají ve správě portálu právo “Přístup do publikace” a zároveň mají přístup do všech nadřazených sekcí.
 • “Schvalování je vyžadováno”: Při zaškrtnutí se diagramy přidávají do publikace ve stavu „Ke schválení“. Při nezaškrtnutí ve stavu „Schváleno“.

barva


Pro změnu barvy uživatel klikne na barevné označení, poté vyskočí mini dialog pro nastavení barvy.

barva1


Dialog pro výběr barvy reaguje dvěma způsoby:

 • Klikneme levým tlačítkem myši a držíme ho
 • Klikneme levým tlačítkem

Pokud je vše nastaveno, tak uživatel klikne na tlačítko „Vytvořit”.

sekce


Sekce byla přidána.

logistika

Role obecně

Role obecně EA Infoport Team St, 05/20/2020 - 10:19

Role obecně

 • Role dělíme do dvou kategorií (Uživatelé, Skupiny), přičemž uživatel může mít přidělené role z obou kategorií a vyšší prioritu mají role z kategorie “Uživatelé”.
 • Uživatel nebo skupina tuto roli také dostane ve všech podsekcích dané sekce.

role - seznam uživatelů

Po kliknutí na záložku „Uživatelé“ nebo „Skupiny“ se zobrazí seznam vhodných uživatelů / skupin.

 

přiřazení role

Uživatelé: Uživatelům je možné přidávat role.
(Pro přiřazení role stačí kliknout levým tlačítkem na uživatele a oranžově se nám označí).

 

přiřazení role skupině

Skupiny: Skupina obsahuje uživatele a všem těmto členům skupiny je možné dát role jediným kliknutím.
(Po kliknutí se skupina označí oranžově – vlastní tuto roli).
 

druhy rolí

Uživatelské a Skupinové role jsou:

 • Vlastník
 • Schvalovatel
 • Čtení povoleno
 • Čtení zakázáno
   

Role „Vlastník“

Role „Vlastník“ EA Infoport Team St, 05/20/2020 - 10:30

Role „Vlastník“

 

role vlastník

Role “Vlastník” má následující práva:

 • Tvořit sekce
 • Editovat sekce
 • Mazat sekce
 • Přiřazovat role “Vlastník“, „Schvalovatel”, “Čtení povoleno“, „Čtení zakázáno
 • Schvalovat, Zamítat, Historizovat
 • Vidět sekce
   

Role „Schvalovatel“

Role „Schvalovatel“ EA Infoport Team St, 05/20/2020 - 10:33

Role „Schvalovatel“

 

role schvalaovatel

Role “Schvalovatel” má následující práva:

 • Schvalovat, Zamítat, Historizovat
 • Vidět sekce
   

Role „Čtení povoleno“

Role „Čtení povoleno“ EA Infoport Team St, 05/20/2020 - 10:41

Role „Čtení povoleno“

 

čtení povoleno

Role “Čtení povoleno” má následující práva:

 • Vidět sekce

Role „Čtení zakázáno“

Role „Čtení zakázáno“ EA Infoport Team St, 05/20/2020 - 10:44

Role „Čtení zakázáno“

 

role čtení zakázáno

Role “Čtení zakázáno” má následující práva:

 • Odebere uživateli všechny ostatní role (Vlastník, Schvalovatel, Čtení povoleno)

Editace sekce

Editace sekce EA Infoport Team St, 09/29/2021 - 10:23

Editace sekce

V editované sekci může uživatel editovat "název sekce", "popis sekce", "barvu sekce", může změnit práva "Čtení je povoleno" a "Schvalování je vyžadováno".

Pro editaci sekce uživatel klikne na tlačítko „Upravit”.

upravit1


Uživateli se zobrazí následující dialog, kde může editovat "název, popis a barvu" sekce, taktéž může změnit práva "Čtení je povoleno" a "Schvalování je vyžadováno".

editace- publikace


Jestliže je vše nastaveno, tak uživatel klikne na tlačítko „Uložit”.

editace 1_1


Po kliknutí na tlačítko "Uložit" se objeví editační dialog s varovnou hláškou "Po uložení se smaže nastavení v podřazených sekcí".

editace sekce 2


Pokud uživatel nechce potvrdit uložení, tak klikne na tlačítko "Neukládat" a to vrátí uživatele na dialog "Editace sekce".
Pokud chce uživatel editaci potvrdit, tak klikne na tlačítko "Potvrdit uložení" a uživatel je přesměrován do editované sekce, kde může vidět hlášku "Úspěšně uloženo".

uloženo

Smazání sekce

Smazání sekce EA Infoport Team St, 10/06/2021 - 19:01

Smazání sekce

Smazání sekce slouží k odstranění dané sekce, přičemž se odstraní i podřazené sekce a publikace.

Pokud chce uživatel danou sekci smazat, klikne na tlačítko "Smazat" zobrazí se mu dialog "Smazat sekci"

smazání sekce


V dialogu je vidět název, popis, barva sekce, a práva sekce, které chce uživatel smazat.

smazat potvrzení

Varovná hláška ujišťuje, zda chce sekci uživatel opravdu smazat. Pokud ne, uživatel dá tlačítko "Zpět", které vrátí uživatele do dané sekce a pokud uživatel chce sekci opravdu smazat dá tlačítko "Smazat", poté se uživateli zobrazí dialog s varovnou hláškou "Úspěšně smazáno".

smazáno


 

Stavy publikací

Stavy publikací EA Infoport Team Út, 10/05/2021 - 16:18

Stavy publikací

Publikování diagramu

Publikování diagramu EA Infoport Team St, 09/29/2021 - 10:36

Publikování diagramu

Publikování diagramu se provádí z repozitory. Publikaci může provést jakýkoliv uživatel s právem přístupu do repository. 

publikacni_modul_05

Publikační dialog je dostupný pomocí pravého tlačítka ve stromečku repozitáře.


6

Zobrazí se dialog pro vypublikování diagramu.

Uživatel vyplní povinné a nepovinné údaje:

 • Sekce, do které má být diagram vypublikován - uživatel si proklikem vybere, do které sekce chce diagram vypublikovat
 • Název publikace - je předvyplněný z názvu dialogu, uživatel název může libovolně změnit 
 • Verze - je předvyplněna, uživatel ji může libovolně změnit
 • Poznámka - doplňující popis publikace (nepovinný podrobnější text) 

Jakmile uživatel tlačítkem "Uložit" diagram vypublikuje, zobrazí se během chvilky v příslušné sekci. V okamžiku publikace se vytváří kopie diagramu, a to včetně elementů a jejich detailů (do nastavitelné úrovně). Uživatel tedy může původní diagram dále editovat nebo jej smazat, aniž by ovlivnil publikovaný či právě schvalovaný diagram. Kopie se nevytváří do repository EA, ale do metadat Infoportu, repository tedy není touto funkčností nijak ovlivněna.

Diagram může být publikován do více sekcí s více verzemi.

Schvalování publikací

Schvalování publikací EA Infoport Team St, 09/29/2021 - 10:39

Schvalování publikací

Pokud je v sekci vyžadováno schválení publikací, pak se diagram zobrazí v sekci pouze vlastníkům a schvalovatelům – do doby než je schválen či zamítnut.

Vlastník nebo schvalovatel sekce si může prohlédnout příslušný diagram včetně metadat - kdo a kdy diagram chce publikovat, verzi, alternativní název atd.

8

V sekci uživatel vidí seznam publikací určených "Ke schválení" a seznam "Schválených" publikací.
Zamítnuté publikace je možné si zobrazit tlačítkem "Historické publikace".

V části "Ke schválení" uživatel klikne na náhled diagramu, který chce zamítnout nebo schválit. 

publikacni_modul_09

Pro schválení či zamítnutí uživatel klikne na tlačítko "Změnit stav".

publikacni_modul_10

Při schvalování i zamítnutí uživatel povinně uvede důvod svého rozhodnutí (například nalezl chybu v business procesu atd.)
Platnost publikace je systémem předvyplněna, publikováno od je nastaveno na aktuální datum a publikováno do je nastaveno bez data omezení. 
Obě tyto hodnoty může uživatel změnit. Například nastaví, že verze 1 konkrétního business procesu platí do 31.1.2018 a nová verze téhož procesu (2) platí od 1.1.2019.

Po vyplnění těchto údajů uživatel klikne na tlačítko "Schválit" nebo "Zamítnout".

Bylo-li použito tlačítko "Schválit", tak se dialog přesune do části sekce "Schváleno" a bylo-li použito tlačítko "Zamítnout", tak ho uživatelé v sekci neuvidí a je k dispozici v "Historické publikace"

Historizace publikovaných diagramů

Historizace publikovaných diagramů EA Infoport Team St, 05/20/2020 - 10:21

Historizace publikovaných diagramů 

Historické artefakty (jsou to artefakty, jimž vypršela platnost publikace) slouží k zachování zamítnutých a historizovaných diagramů.
Protože je stále zachováván v metadatech Infoportu, je možné je případně znova schválit.

Na detailu schválené publikace má uživatel možnost ukončit platnost publikace, tzn historizovat ji. 

publikacni_modul_12

Uživatel klikne na "Změnit stav" uvidí detail "Změna stavu publikace".

změna stavu

Jakmile uživatel klikne na tlačítko "Historizovat" publikace se přesune mezi "Historické publikace".

znovu publikovat

 

Uživatel může kliknout na tlačítko "Znovu publikovat" a vybrat si sekci, do které publikaci uloží. 

2

 

Logování změn v publikaci

Logování změn v publikaci EA Infoport Team St, 09/29/2021 - 10:32

Logování změn v publikaci

Veškeré změny publikovaného diagramu (publikace, schválení, zamítnutí, přidání do jiné sekce a další činnosti v publikačním modulu) se logují. Log může být zobrazen v UI.

Níže uvedenou sestavu si uživatel může zobrazit kliknutím na tlačítko "Log sekce", které je umístěno na kartě sekce.

log sekce

V uvedené tabulce je možné proklikávat do sekcí nebo publikací, ve kterých byla provedena nějaká změna.

publikacni_modul_07

Historické publikace

Historické publikace EA Infoport Team Út, 10/05/2021 - 11:09

Historické publikace

Historické artefakty (jsou to artefakty, jimž vypršela platnost publikace) slouží k zachování zamítnutých a historizovaných diagramů.
Z těchto stavů si je lze případně znova schválit.

historicka publikace

Uživatel si může zobrazit seznam historizovaných diagramů a rovněž si historizované diagramy prohlížet (včetně detailu elementů).
Je to tedy velmi efektivní způsob verzování.

publikace

Přidat repozitáře

Přidat repozitáře EA Infoport Team St, 05/20/2020 - 15:29

Přidat repozitáře

Novému uživateli lze přiřadit repozitáře.

 

tlačítko repozitáře

Uživateli můžeme v tabulce zaškrtnout jaká oprávnění mu do daných repozitáří chceme přiřadit.
Například: V repozitory Core uživateli přiřadíme: Repozitář, Správce repozitáře, Přístup ke stromečku repozitáře a Přístup k publikaci.

 

seznam

Změny se ukládají okamžitě po odškrtnutí daných políček.

 

1

V seznamu uživatelů lze vidět repozitáře s danými oprávněními, které jsme uživateli přiřadili.

Práva v publikačním modulu

Práva v publikačním modulu EA Infoport Team St, 09/29/2021 - 10:19

Práva v publikačním modulu

U každé sekce je možné nastavení vlastního oprávnění.
Pakliže sekce nemá nastavené oprávnění, přebírá se oprávnění z nadřazené sekce.

oprávnění

Nastavení jedné sekce:
oprávnění v sekci

Nastavení oprávnění

Nastavení oprávnění EA Infoport Team Út, 10/05/2021 - 16:23

Nastavení oprávnění

Existuji 3 úrovně oprávnění:

 • Nejnižší oprávnění je "Čtenář", který má možnost publikované diagramy vidět, ale nemůže s nimi nijak manipulovat. To znamená, že nemá právo schvalovat nebo zamítat publikaci.
 • "Schvalovatel" může publikace schválit či zamítnout, případně později historizovat. 
 • Nejvyšší oprávnění má "Vlastník". Může schvalovat, zamítat a historizovat publikaci. Může nastavovat název sekce, komentáře a barvu sekce a především oprávnění sekce.

čtenář

Pomocí tlačítka "Zobrazit uživatele", případně "Zobrazit skupiny" je možné se na práva této sekce podívat skrze uživatele nebo skupiny.

Tlačítka "Vlastník, Schvalovatel, Čtenář "slouží k filtrování podle rolí. Pokud například chcete vidět seznam všech schvalovatelů, klikneme na tlačítko "Schvalovatel"

schvalovatel

Přidání či odebírání práv se mění pomocí checkboxu a po zakliknutí/odkliknutí se zobrazí hláška úspěšně přidáno či odebráno.

checkbox

 

Správa repozitáře

Správa repozitáře EA Infoport Team Čt, 01/07/2021 - 10:44

Správa repozitáře

V každém repozitáři existují tři základní oprávnění, které se dají přiřadit uživateli a skupině 

 • Přístup ke stromečku repozitáře
  • Pokud uživatel nebo skupina vlastní tohle oprávnění, může přistupovat do stromečku a vidět defaultně povolené větve stromečku
 • Přístup k publikaci
  • Pokud uživatel nebo skupina vlastní tohle oprávnění, může přistupovat do publikace a vidět defaultně povolené sekce
 • Správce repozitáře
  • Pokud uživatel nebo skupina vlastní tohle oprávnění může přistupovat do správy repozitáře a spravovat uživatele repozitáře, skupiny repozitáře, přiřazovat a odebírat oprávnění repozitáře a editovat detail repozitáře
  • un
  • V pravé části záhlaví Infoportu můžeme vidět Dropdown menu s názvem Správa repozitáře (Jen přihlášený uživatel s oprávněním Správce repozitáře)

správa repozitáře

 

 

Správa uživatelů

Správa uživatelů EA Infoport Team Čt, 01/07/2021 - 11:16

Správa uživatelů

Pokud jsme si zvolili správu uživatelů, dostaneme se na "Seznam uživatelů" v repozitáři.

seznam uzivatelu

Zde můžeme tvořit nové uživatele, přiřazovat skupiny stávajícím uživatelům, přiřazovat oprávnění stávajícím uživatelům, editovat stávající uživatele nebo odebírat stávající uživatele z repozitáře.

Tvorba nového uživatele

Tvorba nového uživatele EA Infoport Team Čt, 01/07/2021 - 11:28

Tvorba nového uživatele

vytvořit


 

Zvolili jsme zelené tlačítko "Vytvořit" v Seznamu uživatelů.
K vytvoření uživatele jsou pole "Přihlašovací jméno" a "Email" povinné.
(
Infoport na pozadí synchronizuje Infoport uživatele s EA uživateli podle přihlašovacího jména v Infoportu a loginu v EA)
Heslo vyplněné být nemusí, pokud využíváte Active Directory, jinak se uživatel bez hesla nepřihlásí.

editace

Po správném vyplnění a kliknutím na tlačítko "Vytvořit" se dostaneme do "Editace" uživatele.

Přiřazování skupin uživateli

Přiřazování skupin uživateli EA Infoport Team Čt, 01/07/2021 - 11:50

Přiřazování skupin uživateli

skupiny

Zvolili jsme modré tlačítko "Skupiny"
Dostali jsme se do Seznamu přiřazených skupin na určitém uživateli, u kterého bylo tlačítko zvoleno.
Zde můžeme přidávat uživatele do různých skupin v repozitáři nebo odebírat z různých skupin v repozitáři pomocí tlačítek "Přidat" nebo "Odebrat" a vidět přehled, v kterých skupinách se zvolený uživatel nachází.

sk

 

Přidat
Tlačítko "Přidatnám otevřelo seznam nepřiřazených skupin, kde si můžeme u každé skupiny, kterou chceme zvolit zaškrtnout checkbox a po dalším kliku na tlačítko "Přidat" se přiřadí uživatel do zaškrtnutých skupin.

přidat

 

Odebrat
Tlačítko "Odebratnám otevřelo seznam přiřazených skupin, kde si můžeme u každé skupiny, kterou chceme zvolit zaškrtnout checkbox a po dalším kliku na tlačítko "Odebrat" se odebere uživatel do zaškrtnutých skupin.

odebrat

Přiřazování oprávnění uživateli

Přiřazování oprávnění uživateli EA Infoport Team Čt, 01/07/2021 - 12:57

Přiřazování oprávnění uživateli

oprávnění

Zvolili jsme modré tlačítko "Oprávnění"
Dostali jsme se do Seznamu přiřazených oprávnění na určitém uživateli,u kterého bylo tlačítko zvoleno.
Zde můžeme přiřazovat oprávnění k různým uživatelům v repozitáři nebo odebírat oprávnění různým uživatelům v repozitáři pomocí tlačítek "Přidat" nebo "Odebrat"
Též můžeme vidět přehled jaké oprávnění uživatel vlastní a jestli ho vlastní jako svoje osobní oprávnění nebo ho zdědil ze skupiny, v které je přiřazen.

Přidat
Tlačítko "Přidat" nám otevřelo seznam nepřiřazených oprávnění, kde si můžeme u každého oprávnění,které chceme zvolit zaškrtnout checkbox a po dalším kliku na tlačítko "Přidat" se přiřadí oprávnění k uživateli.

přidat oprávnění

 

Odebrat 
Tlačítko "Odebrat" nám otevřelo seznam přiřazených oprávnění, kde si můžeme u každého oprávnění, které chceme zvolit zaškrtnout checkbox a po dalším kliku na tlačítko "Odebrat" se odebere oprávnění zvolenému uživateli. 

odebrat oprávnění

Editovat uživatele

Editovat uživatele EA Infoport Team Čt, 01/07/2021 - 14:37

Editovat uživatele

edit

Zvolili jsme žluté tlačítko "Editovat" v Seznamu uživatelů
Získali jsme možnost editovat zvoleného uživatele a také se prokliknout do "přiřazování skupin" uživateli, "přiřazování oprávnění" uživateli a "odebrání uživatele" z repozitáře.

ditace

Po správném vyplnění a kliknutí na tlačítko "Uložit" se údaje o uživateli uloží.

Odebrání uživatele

Odebrání uživatele EA Infoport Team Čt, 01/07/2021 - 14:46

Odebrání uživatele

odeb

Zvolili jsme červené tlačítko "Odebrat", získali jsme možnost odebrat zvoleného uživatele.
Po dalším kliknutí na tlačítko "Odebrat" se uživatel odebere z repozitáře.

odebrt 1

Uživatel bude stále existovat v Infoportu a k jeho obnovení stačí vytvořit uživatele se stejným jménem a e-mailem.

 

Správa skupin

Správa skupin EA Infoport Team Čt, 01/07/2021 - 14:52

Správa skupin

Pokud jsme si zvolili správu skupin, dostaneme se na "Seznam skupin" v repozitáři.

správa skupin

Zde můžeme tvořit nové skupiny, přiřazovat uživatele stávajícím skupinám, přiřazovat oprávnění stávajícím skupinám, editovat stávající skupiny nebo smazat skupiny z repozitáře.

Tvorba nové skupiny

Tvorba nové skupiny EA Infoport Team Čt, 01/07/2021 - 15:06

Tvorba nové skupiny

1

Zvolili jsme zelené tlačítko "Vytvořit" v seznamu skupin, získali jsme možnost vytvořit novou skupinu.
Během tvoření je pole "
Název skupiny" povinné.

vytvořit skupinu

Po správném vyplnění a kliknutí na tlačítko "Vytvořit" se dostaneme do editace skupiny.

Přiřazování uživatelů skupině

Přiřazování uživatelů skupině EA Infoport Team Čt, 01/07/2021 - 15:26

Přiřazování uživatelů skupině

uživatele

Zvolili jsme modré tlačítko "Uživatelé"
Dostali jsme se do Seznamu přiřazených uživatelů na určité skupině, u kterého bylo tlačítko zvoleno.
Zde můžeme přidávat uživatele v repozitáři do zvolené skupiny v repozitáři nebo odebírat uživatele v repozitáři ze zvolené skupiny pomocí tlačítek "Přidat" nebo "Odebrat" a vidět přehled uživatelů ve zvolené skupině.

skupina seznam uživatelu

Přidat
Tlačítko "Přidat" nám otevřelo seznam nepřiřazených uživatelů, kde si můžeme u každého uživatele, kterého chceme zvolit zaškrtnout checkbox a po dalším kliku na tlačítko "Přidat" se přiřadí označení uživatelé do skupiny.

skupina přidat

Odebrat
Tlačítko "Odebrat" nám otevřelo seznam přiřazených uživatelů, kde si můžeme u každého uživatele, kterého chceme zvolit zaškrtnout checkbox a po dalším kliku na tlačítko "Odebrat" se odeberou označení uživatelé ze skupiny.

Přiřazování oprávnění skupině

Přiřazování oprávnění skupině EA Infoport Team Čt, 01/07/2021 - 16:08

Přiřazování oprávnění skupině

2

Zvolili jsme modré tlačítko "Oprávnění"
Dostali jsme se do Seznamu přiřazených oprávnění na určité skupině u kterého bylo tlačítko zvoleno.
Zde můžeme přiřazovat oprávnění k různým skupinám v repozitáři nebo odebírat oprávnění různým skupinám v repozitáři pomocí tlačítek "Přidat" nebo "Odebrat" a vidět přehled jaké oprávnění skupina vlastní.

 

Přidat
Tlačítko "Přidat" nám otevřelo seznam nepřiřazených oprávnění, kde si můžeme u každého oprávnění, které chceme zvolit, zaškrtnout checkbox a po dalším kliku na tlačítko "Přidat" se přiřadí oprávněn ke skupině.

přídat oprávnění

Odebrat
Tlačítko "Odebrat" nám otevřelo seznam přiřazených oprávnění, kde si můžeme u každého oprávnění, které chceme zvolit, zaškrtnout checkbox a po dalším kliku na tlačítko "Odebrat" se odebere oprávnění zvolené skupiny.

odebrat oprávnění

Editovat skupinu

Editovat skupinu EA Infoport Team Čt, 01/07/2021 - 16:18

Editovat skupinu

ed

Zvolili jsme žluté tlačítko "Editovat" v Seznamu uživatelů
Získali jsme možnost editovat zvolenou skupinu a také se prokliknout do "přiřazování uživatelů " skupině, "přiřazování oprávnění" skupině a "smazání skupiny" z repozitáře.

upravit skupinu

Po správném vyplnění a kliknutí na tlačítko uložit se údaje o skupině uloží.

Smazání skupiny

Smazání skupiny EA Infoport Team Čt, 01/07/2021 - 16:26

Smazání skupiny

"Smazat"

Zvolili jsme červené tlačítko "Smazat", získali jsme možnost smazat zvolenou skupinu.
Po dalším kliknutí na tlačítko "Smazat" se skupina smaže z repozitáře.

smazat skupinu

Smazání skupiny je nevratné, uživatelé ve skupině zůstávají v repozitáři, ale všechny oprávnění, které získali ze skupiny se odebírají.

Správa oprávnění

Správa oprávnění EA Infoport Team Čt, 01/07/2021 - 16:46

Správa oprávnění

Pokud jsme si zvolili "Správu oprávnění", dostaneme se na Seznam oprávnění v repozitáři.

seznam oprávění

Zde můžeme přiřazovat oprávnění skupinám a uživatelům v repozitáři.

Přiřazování oprávnění skupinám

Přiřazování oprávnění skupinám EA Infoport Team Čt, 01/07/2021 - 17:05

Přiřazování oprávnění skupinám

sk

Zvolili jsme modré tlačítko "Skupiny
Dostali jsme se do Seznamu skupin, ke kterým je přiřazeno určité oprávnění, u kterého bylo tlačítko zvoleno.
Zde můžeme přiřazovat oprávnění k různým skupinám v repozitáři nebo odebírat oprávnění různým skupinám v repozitáři pomocí tlačítek "Přidat" nebo "Odebrat" a vidět přehled skupin, které zvolené oprávnění vlastní.

 

Přidat
Tlačítko "Přidat" nám otevřelo seznam nepřiřazených skupin, kde si můžeme u každé skupiny, kterou chceme zvolit zaškrtnout checkbox a po dalším kliku na tlačítko "Přidat" se přiřadí oprávnění ke zvoleným skupinám.

oprávnění přidat skupiny

Odebrat
Tlačítko "Odebrat" nám otevřelo seznam přiřazených skupin, kde si můžeme u každé skupiny, kterou chceme zvolit zaškrtnout checkbox a po dalším kliku na tlačítko "Odebrat" se odebere uživatel do zaškrtnutých skupin.

oprávnění odebrat skpiny

Přiřazení oprávnění uživatelům

Přiřazení oprávnění uživatelům EA Infoport Team Čt, 01/07/2021 - 17:21

Přiřazení oprávnění uživatelům

už

Zvolili jsme modré tlačítko "Uživatelé"
Dostali jsme se do Seznamu uživatelů, ke kterým je přiřazeno určité oprávnění, u kterého bylo tlačítko zvoleno.
Zde můžeme přiřazovat oprávnění k různým uživatelům v repozitáři nebo odebírat oprávnění různým uživatelům v repozitáři pomocí tlačítek "Přidat" nebo "Odebrat" a vidět přehled uživatelů, které zvolené oprávnění vlastní.

Přidat
Tlačítko "Přidat" nám otevřelo seznam nepřiřazených uživatelů, kde si můžeme u každého uživatele, kterého chceme zvolit, zaškrtnout checkbox a po dalším kliku na tlačítko "Přidat" se přiřadí oprávnění ke zvoleným uživatelům.

oprávnění přidat uživatele

Odebrat
Tlačítko "Odebrat" nám otevřelo seznam přiřazených uživatelů, kde si můžeme u každého uživatele, kterého chceme zvolit, zaškrtnout checkbox a po dalším kliku na tlačítko "Odebrat" se odebere oprávnění od zvolených uživatelů.

oprávnění oderat uživatele

Detail repozitáře

Detail repozitáře EA Infoport Team Čt, 01/07/2021 - 17:31

Detail repozitáře

Pokud jsme si zvolili "detail repozitáře", můžeme repozitář editovat.
Můžeme změnit jeho název, popis a barvu.
Tyto změny mají převážně význam pokud využíváte funkcni “Více Repozitářů” nebo jako správce Infoportu.

upravit repozitář

Po kliku na tlačítko uložit se změny uloží.

Správa portálu

Správa portálu EA Infoport Team St, 09/01/2021 - 09:06

Správa portálu

V pravé části záhlaví Infoportu můžeme vidět Dropdown menu s názvem Správa portálu (Jen přihlášený uživatel s oprávněním Správce portálu).

správa portalu

Správa uživatelů v portálu

Správa uživatelů v portálu EA Infoport Team St, 09/29/2021 - 13:31

Správa uživatelů v portálu

Uživatel, s právy administrátora portálu, si může zobrazit seznam uživatelů celého portálu, kde může změnit uživateli heslo, nastavit základní oprávnění k portálu (k repository, publikačního modulu a nebo jej nastavit jako administrátora).

Infoport má svou repository uživatelů, která je nezávislá na repository Enterprise Architect. V praxi to znamená, že uživatelé portálu (na rozdíl od předchozích verzí) nemusí mít účet zároveň v repository EA. Nicméně účet lze v portálu a v EA propojit kvůli správnému zobrazení zámků pro editaci a podobně. Seznam uživatelů je filtrovatelný, lze v něm vyhledávat a je optimalizován na velké množství (tisíce) uživatelů.

1. 

uživatelé 1

2.

uživatelé 2


Uživatelé se evidují na úrovni celého portálu, nikoliv na úrovni jednotlivých repozitářů. Je to proto, aby se uživatel, pokud má přístup k více repozitářům, mohl mezi nimi rychle přepínat.
Uživatelům se pak přiděluje přístup k jednotlivých repozitářům. Zároveň je zajištěno, aby správci jednotlivých repozitářů neviděli seznam všech uživatelů – aby například správce repository jednoho dodavatele neviděl uživatele jiného dodavatele.

správa uživatelů

 

Tvorba nového uživatele v portálu

Tvorba nového uživatele v portálu EA Infoport Team Po, 10/11/2021 - 15:25

Tvorba nového uživatele v portálu

Pro tvorbu nového uživatele, správce portálu klikne na tlačítko "Vytvořit" v Seznamu uživatelů.

portal uživatelel- vytvořit


Správci portálu se zobrazí následující dialog.

1

Po vyplnění údajů, správce portálu klikne na tlačítko "Vytvořit" , poté se správci zobrazí hláška "Úspěšně vytvořeno".

11


Po kliknutí na tlačítko "Zpět" je správce přesměrován na tabulku s uživateli, kde si pomocí filtru může najít právě vytvořeného uživatele.

uživatel

Editovat uživatele v portálu

Editovat uživatele v portálu EA Infoport Team Po, 10/11/2021 - 15:31

Editovat uživatele v portálu

Pro editaci uživatele v portálu klikne správce na tlačítko "Editovat".

editace 2


Správci se zobrazí následující dialog, kde může editovat "přihlašovací jméno, email, křestní jméno, příjmení, oddělení a heslo" uživatele, může smazat uživatele a taktéž může přiřadit a změnit oprávnění a repozitáře danému uživateli.

upravit uživatele


 

Odebrání uživatele v portálu

Odebrání uživatele v portálu EA Infoport Team Po, 10/11/2021 - 15:33

Odebrání uživatele v portálu

Pro odebrání/smazání uživatele, správce portálu klikne na tlačítko "Smazat" v Seznamu uživatelů.

 

Oprávnění uživatele portálu

Oprávnění uživatele portálu EA Infoport Team Pá, 10/22/2021 - 14:43

Oprávnění uživatele portálu

Správce portálu může přidělit a odebrat uživateli "Správce portálu", pro přiřazení a odebrání tohoto oprávnění klikne správce na tlačítko "Oprávnění".

seznam uživatelů tlačítko oprávnění

Správci portálu se zobrazí následující dialog s tlačítky "Přidat" pro přidání oprávnění a "Odebrat" pro odebrání oprávnění.

uživatel-seznam oprávnění

Přiřazování oprávnění uživateli v portálu

Přiřazování oprávnění uživateli v portálu EA Infoport Team Po, 10/11/2021 - 15:29

Přiřazování oprávnění uživateli v portálu

Správce portálu může přidělit uživateli "Správce portálu".

uživatel-seznam oprávnění - tlačítko přidat

Po kliknutí na tlačítko "Přidat" je správce přesměrován na tabulku uživatele, kterému chce přidat právo "Správce portálu".

uživatel-přidat oprávnění

Po zakliknutí checkboxu, správce klikne na tlačítko "Přidat", poté se správci zobrazí hláška "Úspěšně přidáno".

uživatel-seznam oprávnění-úspěšně přidáno

Odebrání oprávnění uživateli v portálu

Odebrání oprávnění uživateli v portálu EA Infoport Team Pá, 10/22/2021 - 14:33

Odebrání oprávnění uživateli v portálu

Správce portálu může odebrat uživateli "Správce portálu".

uživatel-seznam oprávnění

Po kliknutí na tlačítko "Odebrat" je správce přesměrován na tabulku uživatele, kterému chce odebrat právo "Správce portálu".

uživatel-seznam oprávnění- odebrat

Po zakliknutí checkboxu, správce klikne na tlačítko "Odebrat", poté se správci zobrazí hláška "Úspěšně odebráno".

úspěšně odebráno

Seznam repozitáří a oprávnění repozitáří

Seznam repozitáří a oprávnění repozitáří EA Infoport Team Po, 10/11/2021 - 15:32

Seznam repozitáří a oprávnění repozitáří

Správce portálu po kliknuntí na tlačítko "Repozitáře" v Seznamu uživatelů může přidělit a/nebo odebrat uživateli repozitář a oprávnění repozitáře.

repozitáře

Správci se zobrazí následující dialog, kde může přidat a/nebo odebrat uživateli repozitář a oprávnění repozitáří.

seznam repozitáří

Přiřazení repozitáří a oprávnění repozitáří uživateli v portálu

Přiřazení repozitáří a oprávnění repozitáří uživateli v portálu EA Infoport Team Po, 10/25/2021 - 14:08

Přiřazení repozitáří a oprávnění repozitáří uživateli v portálu

Správce portálu může přidělit uživateli repozitář a oprávnění k repozitáří.

seznam repozitáří přidat

Po kliknutí na tlačítko "Přidat" je správce přesměrován na tabulku uživatele, kterému chce přidat repozitář a oprávnění repozitáří.

přidat repozitář

Po zakliknutí checkboxu, správce klikne na tlačítko "Přidat", poté se správci zobrazí hláška "Úspěšně přidáno".

úspěšně přidáno

Po přidání dané repozitáře správce portálu může přidělit oprávnění repozitáře "Správce repozitáře, Přístup k publikaci a Přístup ke stromečku repozitáře". 

oprávnění repozitáře chceckbox

Po kliknutí na checkbox se zobrazí hláška "Úspěšně přidáno".

beta přístup k publikaci

Po kliknutí na tlačítko "Zpět" se zobrazí "Seznam uživatele" s přidanou repozitáří a oprávnění v repozitáří. 

Odebrání repozitáří a oprávnění repozitáří uživateli v portálu

Odebrání repozitáří a oprávnění repozitáří uživateli v portálu EA Infoport Team Po, 10/25/2021 - 14:22

Odebrání repozitáří a oprávnění repozitáří uživateli v portálu

Správa oprávnění v portálu

Správa oprávnění v portálu EA Infoport Team St, 09/29/2021 - 13:52

Správa oprávnění v portálu

Pokud jsme si zvolili "Správu oprávnění", dostaneme se na Seznam oprávnění v portálu.
Správce portálu může přidělit uživateli správce portálu.

oprávnění portál

 

Dostali jsme se do Seznamu uživatelů.
Zde můžeme přiřazovat nebo odebírat oprávnění pro správce portálu různým uživatelům pomocí tlačítek "Přidat" nebo "Odebrat" a vidět přehled uživatelů, které zvolené oprávnění vlastní.

seznam uživatelů portál

 

Správa repozitářů v portálu

Správa repozitářů v portálu EA Infoport Team St, 09/01/2021 - 09:16

Seznam repozitářů v portálu

Do jedné instance informačního portálu lze připojit více repozitářů (databází). Proto je oddělená správa portálu a správa jednotlivých připojených EA repozitářů. Jeden uživatel může mít přístup do více repozitářů a v každém z nich jiná práva. Mezi repozitáři lze jednoduše přepínat.

Každý připojený EA repozitář má své administrátory.

Uživatelé jsou evidováni na úrovni portálu a práva k repozitářům jsou jim přidělována správcem portálu.  EA Repozitáře jsou datově striktně odděleny a pokud uživatel nemá k příslušnému EA repozitáři práva, ani jej nevidí (nevidí, že vůbec existuje).

Tato funkcionalita je užitečná například v případě, že společnost má více zákazníků, kteří mají data v oddělených EA repozitářích a je potřeba je prezentovat pomocí jedné instance portálu.

repozitář

Editace repozitáře

Editace repozitáře_0

Správa Active Directory

Správa Active Directory EA Infoport Team St, 09/29/2021 - 14:00

Správa Active Directory

Enterprise Architect může být napojen na jeden či více serverů Active Directory.

AD automaticky importuje skupiny z AD do Informačního portálu. Import se provádí dle AD skupin, kde si administrátor musí nadefinovat, jakou AD skupinu chce importovat do jaké skupiny Infoportu.

NTLM autentifikace - pokud je uživatel evidován v Active Directory a Active Directory je zkonfigurováno, uživatel se nemusí přihlašovat do Infoportu manuálně – je přihlášen automaticky jeho windows účtem. Stále se však může přihlásit i manuálně (využitelné například pokud se na počítači s přihlášeným uživatelem potřebuje přihlásit do informačního portálu jiný uživatel).

Pokud není uživatel v Active Directory nalezen a Infoport má zkonfigurováno více Active Directory serverů, prohledají se postupně všechny. Pokud uživatel není nalezen nikde, zobrazí se mu login dialog, kde se může přihlásit manuálně (popřípadě jen jako návštěvník – guest).

ad

Configuration Manager

Configuration Manager EA Infoport Team St, 09/29/2021 - 14:03

Configuration Manager

config