Časté otázky a odpovědi

Časté otázky a odpovědi EA Infoport Team Ne, 05/24/2020 - 00:22
faq hlavička

Zde najdete seznam nejčastějších otázek a odpovědí na ně. Otázky se mohou týkat technických problémů, informací ohledně licencování, nákupu portálu, instalace portálu, tipy a triky k používání portálu a cokoliv dalšího, co souvisí s aplikací Enterprise Architect Information Portal.

Mohu mít zaregistrovaných více personal licencí?

Mohu mít zaregistrovaných více personal licencí? EA Infoport Team Ne, 05/24/2020 - 00:46
otazník

Otázka

Mohu mít zaregistrovaných více osobních (personal) licencí?


Odpověď

Ano, pokud budete dodržovat pravidla licencování, můžete mít zaregistrovaný libovolných počet osobních (nebo také NP-EDU, které se to rovněž týká) licencí.

Nastavení rozměru elementu na diagramu

Nastavení rozměru elementu na diagramu EA Infoport Team Pá, 10/30/2020 - 12:36

   

otazník

Otázka

Po přidání elementu na diagram má element špatný rozměr. Co dělat?


Odpověď

V aplikaci Enterprise Architect kliknete na Configure, poté Options. V otevřeném okně kliknete na Cloud a zaškrtněte volbu Auto create Diagram Image and Image Map (each time a Diagram is saved).

Je potřeba nastavení u každého projektu!

ea

 

 

Nefunguje vyhledávání s českými znaky

Nefunguje vyhledávání s českými znaky EA Infoport Team St, 05/27/2020 - 08:44

  

otazník

Otázka

Ve fulltextovém vyhledávání se mi nezobrazují české znaky. Co je špatně?


Odpověď

Pravděpodobně nemáte na DB (instalace databáze, ve které máte vytvořenou repozitory EA) správně nastavené coalesce.

Problém s licenčním klíčem

Problém s licenčním klíčem EA Infoport Team Po, 07/19/2021 - 13:08

  

otazník

Otázka

Co dělat, když se vyskytne problém s licenčním klíčem?


Odpověď

  1. Je potřeba smazat configurační soubor appsettings.json v instalační složce infoportu, restartovat server a spustit základní localhost a znovu naconfigurovat aplikaci 
  2. Nebo v appsettings nahradit licenční klíč 
    1

Obrázek diagramu je příliš malý

Obrázek diagramu je příliš malý EA Infoport Team Čt, 05/28/2020 - 15:29

  

otazník

Otázka

Obrázek diagramu vidím příliš malý. Čím to je?


Odpověď

Musí se nastavit hodnota diagramu na 400% a Image Memory Limit na 256 (Nastavení optimálního zoomu).

Lze přejmenovat soubor EaInfoport.exe?

Lze přejmenovat soubor EaInfoport.exe? EA Infoport Team Pá, 06/12/2020 - 08:41

  

otazník

Otázka

Lze přejmenovat soubor EaInfoport.exe?


Odpověď

Ne, InfoportLauncher by nebyl schopen rozpoznat aktuálně běžící verzi.

Špatné zobrazení detailu

Špatné zobrazení detailu EA Infoport Team Po, 07/20/2020 - 12:12

  

otazník

Otázka

Co dělat, když mám problémy se zobrazováním detailu?


Odpověď

V dynamickém detailu se musí nastavit šířka pole.

Špatné zobrazení diagramu

Špatné zobrazení diagramu EA Infoport Team Čt, 08/06/2020 - 19:35

  

otazník

Otázka

Co dělat, když na klientovi vidím špatně diagram, ale na portálu správně?


Odpověď

Pokud na klientovi vidíte špatně diagram (rozhozená grafika) a na serveru správně, může to být tím, že nemáte správně nainstalované MDG technologie.

Po editaci se neobjeví změna v Enterprise Achitect

Po editaci se neobjeví změna v Enterprise Achitect EA Infoport Team Út, 08/25/2020 - 15:25

  

otazník

Otázka

Co dělat, když se po editaci v portálu změna neobjeví v Enterprise Architect?


Odpověď

Je potřeba v Enterprise Architect kliknout pravým tlačítkem na "package". Klikneme na "contents" a pak dáme "reload current package". Tím se nám balíček obnoví a změna se v Enterprise Architect propíše.
ea package

Pokud nelze připojit EA repository kvůli špatnému heslu k EAP (Cesta k EAP souboru, Uživatelské jméno nebo Heslo není validní)

Pokud nelze připojit EA repository kvůli špatnému heslu k EAP (Cesta k EAP souboru, Uživatelské jméno nebo Heslo není validní) EA Infoport Team Po, 09/07/2020 - 12:08

   

otazník

Otázka

Pokud, během připojování EA repository, v konfiguračním manageru systém hlásí "Cesta k EAP souboru, Uživatelské jméno nebo Heslo není validní" a přitom jste si jistí, že jméno i cesta je správně, jak problém vyřešit?


Odpověď

  1. Znovu zkontrolovat jméno a heslo - ideálně zkopírovat cestu do clipboardu a spustit z příkazové řádky.
  2. Zkontrolovat zda není na začátku či konci hesla / uživatelského jména mezera.
  3. Vykopírovat EAP zástupce (popřípadě celý adresář EA infoportu) ze systémových složek do kořenového adresáře (např. do  C:\EAInfoport). Pozor, systémové složky, do kterých Windows omezuje přístup, jsou například i Program Files a Program Files (x86)

Chyba při migraci

Chyba při migraci

  

otazník

Otázka

Co dělat, když se při migraci objeví chyba typu
(Column 'AspNetUsers.Id' is not of same collation as referencing column 'VisitedDetails.UserId' in foreign key 'FK_VisitedDetails_AspNetUsers_UserId'.
Could not create constraint or index. See previous errors.
) ?


Odpověď

Ověřte si, jestli databázové tabulky a databázové schéma mají stejný collation.

EA Infoport Team Čt, 11/12/2020 - 12:05

Není podporována funkce "zpět" prohlížečem

Není podporována funkce "zpět" prohlížečem EA Infoport Team Čt, 12/10/2020 - 09:30

  

otazník

Otázka

Co dělat, když se chci vrátit zpátky funkci v prohlížeči z portálu ?


Odpověď

Při přechodu mezi repozitářemi nebo portálem není podporováno vrácení zpátky funkci prohlížečem.

Nejde synchronizace uživatele proti Enterprise Architect

Nejde synchronizace uživatele proti Enterprise Architect EA Infoport Team Pá, 12/11/2020 - 09:50

  

otazník

Otázka

Co dělat, když se mi uživatel nesynchronizuje proti Enterprise Architect ?


Odpověď

Ujistěte se, že má uživatel přístup do dané repositáře. 
Administrátor portálu se nebere automaticky jako uživatel repositáře a musí být do repositáře exaktně přiřazen, jinak nebude propojen s Enterprise Architectem.

Jak se poprvé administrátor přihlásí do Infoportu?

Jak se poprvé administrátor přihlásí do Infoportu? EA Infoport Team Po, 10/11/2021 - 09:07

  

otazník

Otázka

Jak se administrátor poprvé přihlásí do Infoportu ?


Odpověď

Administrátor se poprvé přihlásí pomocí přihlašovacích údajů: 

Uživatelské jméno: admin
Heslo: P@ssw0rd

Po prvním přihlášení doporučujeme změnit heslo!

Co se stane, pokud uživatel připojil EA repozitář do infoportálu a následně zmigroval databázové data? 

Co se stane, pokud uživatel připojil EA repozitář do infoportálu a následně zmigroval databázové data?  EA Infoport Team St, 02/09/2022 - 07:21
otazník

Otázka

Co se stane, pokud uživatel připojil EA repozitář do infoportálu a následně zmigroval databázové data? 


Odpověď

Infoportál nebude schopný správně vyhodnocovat své vlastní oprávnění na balíčkách.
Bylo přidáno nové tlačítko do editace repozitáře, které vynuluje veškeré nastavení oprávnění na balíčkách a vyřeší problém se zmigrovanou repozitáří.

Nedaří se doběhnout service kvůli mysql date v db

Nedaří se doběhnout service kvůli mysql date v db EA Infoport Team Po, 10/18/2021 - 15:27

  

otazník

Otázka

Co dělat, když se objeví chyba Unable to convert MySQL date/time to System.DateTime, set AllowZeroDateTime=True or ConvertZeroDateTime=True in the connection string. See https://mysqlconnector.net/connection-options/ ?


Odpověď

Pokud se objeví tato chyba, mělo by stačit dát na konec connection stringu ConvertZeroDateTime=True;.

Nelze vidět nové modely v Infoportálu se základními oprávněními

Nelze vidět nové modely v Infoportálu se základními oprávněními EA Infoport Team Po, 02/21/2022 - 12:55

  

otazník

Otázka

Mám připojenou repozitář do Infoportálu. V Enterprise Architectu jsem vytvořil nový rootový node (nový model), ale v Infoportálu ho bohužel uživatel se základními oprávněními nevidí. Jak tento problém vyřešit?


Odpověď

Ve verzi 7.x je uživatel bohužel nucen smazat repozitář a znovu ho vytvořit.
Od verze 8.x je pro všechny přidáno tlačítko do editace repozitáře, které vyresetuje oprávnění a tím vytvoří defaultní oprávnění na nově vytvořeném modelu.

Uživatelé, kteří vlastní Medium Business Edition a výše mají též možnost si za admina repozitáře nebo vlastníka modelu nastavit toto defaultní oprávnění ručně přes záložku Oprávnění ve stromečku.

Proč zůstává zaškrtnuté přiřazené právo i potom co ho odkliknu a napíše se  "odstraněno"?

Proč zůstává zaškrtnuté přiřazené právo i potom co ho odkliknu a napíše se  "odstraněno"? EA Infoport Team Po, 03/14/2022 - 08:21

  

otazník

Otázka

Proč zůstává zaškrtnuté přiřazené právo i potom co ho odkliknu a napíše se  "odstraněno"?


Odpověď

Pokud Vám zůstane zaškrtnuté přiřazené právo i po jeho odstranění, znamená to, že daný uživatel/skupina mají oprávnění administrátora.
Tudíž dané právo jim bylo sice odebráno, ale administrátorské oprávnění jim dále umožňuje s daným balíčkem manipulovat.