Instalační manuál

Instalační manuál EA Infoport Team So, 04/18/2020 - 00:57

Instalační manuál

Příručka administrátora pro instalaci, aktualizaci a správu aplikace Enterprise Architect Information Portal. Příručka je platná pro verzi 7.3.

Tato dokumentace obsahuje kompletní informace, které jsou potřeba pro instalaci aplikace EA Infoport na různé databáze, základní požadavky, informace jak portál aktualizovat a to jak ručně tak i automaticky a rovněž jak portál spravovat.

Manuál je vytvořen formou elektronické knihy - lze tedy číst knihu po jednotlivých kapitolách, nebo vybírat z osnovy.

eainfoport logo

 

 

Základní požadavky

Základní požadavky EA Infoport Team So, 04/18/2020 - 01:13

Základní požadavky

Kapitola obsahuje základní softwarové a hardwarové požadavky pro správnou funkci aplikace Enterprise Architect Information Portal.

Požadovaný hardware

Požadovaný hardware EA Infoport Team So, 04/18/2020 - 01:07

Požadovaný hardware

Enterprise Architect Information Portal vyžaduje, ke svému správnému fungování, následující hardware.

 

Název

Minimální

Doporučené

RAM

4 GB

8 GB

HDD

50 GB

150 GB

CPU

Intel® Pentium Dual-Core®

Intel® Pentium Dual-Core® (nebo lepší)

 

 

Požadovaný software

Požadovaný software EA Infoport Team So, 04/18/2020 - 01:22

Požadovaný software

Enterprise Architect Information Portal vyžaduje, ke svému správnému fungování, následující software a knihovny.

Název

Verze

Popis

Podporované databáze

12c+

5.7.7+

SQL Server 2012

12+

Oracle

MySQL

MSSQL

PostgreSQL

Enterprise Architect (není součástí dodávky)

14+

easetupfull.msi

EALite.exe

Net Framework

 

4.7.1

NDP471-KB4033342-x86-x64-AllOS-ENU

Podporované operační systémy

Windows 10 Version 1607+

Windows 2012+

Windows 10 Client

Windows Server

Instalační postupy

Instalační postupy EA Infoport Team Po, 04/20/2020 - 13:12

Instalační postupy

Instalační postup pro zprovoznění EaInfoportT3 na vlastním serveru. Instalaci všech komponent je potřeba provádět pod uživatelským účtem Windows ( např: technický uživatel). Nikoliv tedy pod účtem např. system service.

Poznámka: Všechny podtrhnuté údaje v instalaci jsou uvedeny jako příklad a ve vaší instalaci se pravděpodobně budou lišit.

Poznámka: Při migrování na novou verzi je z bezpečnostního důvodu lepší zálohovat databázi.

Instalace a konfigurace programu Enterprise Architect

Instalace a konfigurace programu Enterprise Architect EA Infoport Team St, 04/29/2020 - 09:16

Instalace a konfigurace programu Enterprise Architect

Skládá se postupně z těchto kroků:

 • Instalace samotného programu Enterprise Architect
 • Instalace databáze
 • Instalace ODBC driverů pro přístup do databáze
 • Nastavení optimálního zoomu v Enterprise Architect

Jako hlavní složku pro instalace aplikací firmy Dataprojekt bude uživatel v tomto manuálu používat C:\EAInfoport.
Kromě spustitelných souborů se zde budou ukládat i různé konfigurační soubory.
V případě potřeby je možné použít jakoukoliv jinou složku s oprávněním pro zápis.

Instalace programu Enterprise Architect

Instalace programu Enterprise Architect EA Infoport Team Po, 04/20/2020 - 13:12

Instalace programu Enterprise Architect

 1. https://sparxsystems.com/ stáhneme soubor easetupfull.exe nebo ealite.msi a uložíme ho na lokální disk (například do složky C:\EAInfoport).
 2. Spustíme soubor easetupfull.exe nebo ealite.msi
 3. Pomocí průvodce nainstalujeme aplikaci
  1. Přečteme si a potvrdíme EULA smlouvu
  2. Ponecháme defaultní adresář pro instalaci C:\EAInfoport\Sparx Systems\EA
 4. Po dokončení instalace smažeme soubor easetupfull.exe (nebo ealite.msi)
 5. Spustíme aplikaci Enterprise Architect
 6. V licenčním managementu vyplníme jméno a název společnosti a registrační klíč (čtyři skupiny čtyř písmen a číslic), dialog potvrdíme a uzavřeme
 7. V následujícím dialogu pro aktivaci verze zadáme aktivační kód (čtyři písmena a číslice)

Tímto je instalace programu Enterprise Architect dokončená a aplikace připravená k používání.

Instalace databáze pro uložení modelu Enterprise Architect

Instalace databáze pro uložení modelu Enterprise Architect EA Infoport Team St, 04/29/2020 - 09:43

Instalace databáze pro uložení modelu Enterprise Architect

V případě, že je na počítači nainstalován nebo na síti dostupný databázový stroj je možné tuto kapitolu přeskočit.

Zde si ukážeme, jak nainstalovat jeden z podporovaných databázových strojů.
Jde o MySql, který je doporučován jako ideální pro potřeby jak samotného programu Enterprise Architect, tak i EaInfoportu.

Pro správnou funkčnost je potřeba používat řadu 5.7.x verze 8.x není vhodná

 1. Před vlastní instalací MySQL je potřeba zajistit, že je na počítači nainstalovaný pomocný balíček vcredist_x86.exe ve verzi 2013. Na internetu vyhledáme „Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013“ a variantu vcredist_x86.exe uložíme na disk a spustíme.
  Po odsouhlasení licence se balíček nainstaluje. Počítač není potřeba restartovat. Soubor vcredist_x86.exe smažeme.
 2. Z https://downloads.mysql.com/archives/installer/ stáhneme webový instalační program ve verzi 32-bit z 5.7.x řady. Aktuálně tedy mysql-installer-web-community-5.7.28.0.msi
  Soubor uložíme na lokální disk (například do složky
  C:\EAInfoport).
 3. Soubor spustíme
 4. Jako typ instalace vybereme Custom
  MySQL Installer
 5. Vybereme dvě položky k instalování:
  MySQL Server 5.7.x – X86
  Connector/ODBC 5.3.x – X86

  MySQL Installer 2
 6. Na další záložce spustíme samotnou instalaci MySQL
  MySQL Installer 3
 7. Nastavení na dalších záložkách necháme defaultní.
  Pouze na záložce s nastavením účtů a rolí nejprve vyplníme kořenové heslo (pro správce databáze) a následně vytvoříme
  infoport uživatele, pod kterým se budeme do databáze později přihlašovat.
  Všechna hesla (správcovské zvlášť) by měla byt bezpečná. Pro demonstrační účely, ale v manuálu používáme jako heslo frázi
  P@ssw0rd (bude později vidět v definici připojení)
  MySQL Installer 4
  MySQL User Acount
 8. Instalační soubor mysql-installer-web-community-5.7.28.0.msi smažeme z disku.
  Tím máme dokončenu instalaci databáze i ODBC driveru (ale ten bude ještě potřeba nakonfigurovat – viz níže)

Založení databáze pro Enterprise Architect model

Založení databáze pro Enterprise Architect model EA Infoport Team St, 04/29/2020 - 10:05

Založení databáze pro Enterprise Architect model

 • Ze stránky https://sparxsystems.com/downloads/corp/scripts/EASchema_1220_MySQL.sql si stáhneme databázový skript na založení potřebných tabulek.
 • Soubor EASchema_1220_MySQL.sql uložíme do adresáře C:\EAInfoport
 • Spustíme (řádkový) program MySQL 5.7 Command Line Client
 • Přihlásíme se pomocí kořenového (správcovského) hesla
 • Vytvoříme databázi „ea“ a to pomocí příkazu CREATE DATABASE ea;
 • Do databáze se přepneme pomocí příkazu USE ea;
 • Vytvoříme tabulky potřebné pro fungování Enterprise Architect a to příkazem SOURCE C:\EAInfoport\EASchema_1220_MySQL.sql
 • Program ukončíme

Instalace a konfigurace ODBC driverů

Instalace a konfigurace ODBC driverů EA Infoport Team Po, 04/20/2020 - 13:26

Instalace a konfigurace ODBC driverů

Pokud jsme instalovali databázi MySQL (podle jedné z předchozích kapitol) budeme pokračovat až konfigurací ODBC.

Pro fungování EaInfoportu je potřeba, aby měl Enterprise Architect uložená data v relační databázi (ne jen v .eap souboru).
Pro propojení Enterprise Architect a databáze jsou zapotřebí ODBC drivery, které jsou volně dostupné pro všechny podporované typy databází.
Níže je podrobně uveden postup pro MySQL, pro ostatní databáze je postup obdobný.

Instalace ODBC pro MySQL

Instalace ODBC pro MySQL EA Infoport Team St, 04/29/2020 - 10:14

Instalace ODBC pro MySQL

 • Ze stránky https://downloads.mysql.com/archives/c-odbc/ stáhneme instalační soubor pro 32-bit verzi z 5.x.x řady. Aktuálně tedy (mysql-connector-odbc-5.3.13-win32.msi).
  Soubor uložíme například do složky C:\EAInfoport
 • Spustíme instalaci, potvrdíme licenci, dokončíme instalaci
 • Instalační soubor smažeme

Konfigurace ODBC pro MySQL

Konfigurace ODBC pro MySQL EA Infoport Team St, 04/29/2020 - 10:15

Konfigurace ODBC pro MySQL

 • Spustíme aplikaci pro správu ODBC připojení „ODBC Data Sources (32-bit)
 • Přepneme do záložky Uživatelské DNS (pozor důležité!)
 • Přidáme nový Data Source typu „MySQL ODBC 5.3 ANSI Driver“
 • Parametry připojení vyplníme podle následujícího vzoru (a podle hodnot, které jsme zadávali při instalaci MySQL databáze), a nezapomeneme na Detailní nastavení
  • Data Source Name = ea
  • TCP/IP Server = localhost
  • User = infoport
  • Password = P@ssw0rd

MySQL

Záložka Connection 

 • Zaškrtneme Allow big result sets
 • Zaškrtneme Allow multiple statements

MySQL 1

Záložka Cursors/Results

 • Zaškrtneme Return matched rows instead of affected rows

MySQL 2

Záložka Misc

 • Zaškrtneme Prepare statements on the client

MySQL 3

 • Nastavení uložíme
 • Aplikaci ODBC Data Source Administratior (32-bit) již můžeme uzavřít

Uložení Enterprise Architect modelu do databáze

Uložení Enterprise Architect modelu do databáze EA Infoport Team St, 04/29/2020 - 10:23

Uložení Enterprise Architect modelu do databáze

Pokud zatím nemáme žádný EA model, tak si jej vytvoříme (resp. otevřeme ukázkový).

 • V aplikaci Enterprise Architect z hlavního menu (pod ikonkou EA) vyvoláme příkaz Open Project
 • Vybereme Local File a najdeme soubor C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Sparx Systems\EA\EAExample.eap

Pokud ještě nemáme EA projekt uložený do nějaké databáze (například proto, že jsme ji podle minulých kapitol teprve instalovali), tak jej uložíme.

 • Pomocí pásu karet Configure | Model |Transfer otevřeme Project Treansfer dialog
 • Vybereme File to DBMS
 • Jako Source Project zadáme C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Sparx Systems\EA\EAExample.eap
 • Jako Target Project zadáme do Data Ling Properties následující:
  • Na záložce Provider vybereme Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers
  • Na záložce Connection
   • V části 1 (… source name …) vybereme hodnotu ODBC připojení, tzn. ea
   • V části 2 (… log on …) zadáme jméno kořenového uživatele databáze (správce) a jeho heslo. V našem případě root a P@ssw0rd
   • V části 3 (… catalog …) vybereme název databázového schématu, tzn. ea
  • Otestujeme připojení a potvrdíme
 • Enterprise Architect překopíruje obsah projektu ze souboru do databáze (a bude tak dostupný pro systém EaInfoport)
 • Posledním krokem je otevření projektu z databáze
  • Z hlavního menu (pod ikonkou EA) vyvoláme příkaz Open Project …
  • Zvolíme Connect to Server a pro připojení do databáze vyplníme stejné údaje, jako jsme použili v minulém kroku.
  • Po potvrzení jsme napojeni na projekt uložený do databáze.

Vytvoření odkazu na repository

Vytvoření odkazu na repository EA Infoport Team Po, 04/20/2020 - 13:59

Vytvoření odkazu na repository

Jakmile máme EA model uložený do databáze je potřeba vytvořit zástupce pro připojení (shortcut) který bude používat systém EaInfoport

 • V aplikaci Enterprise Architect z hlavního menu (pod ikonkou EA) vyvoláme příkaz Save as shortcut
 • Zvolíme složku, kam chceme zástupce vytvořit (např. C:\EAInfoport\Dataprojekt\ea.EAP) a potvrdíme
 • Jakmile budeme v administraci EaInfoportu připojovat novou repozitoř, budeme pracovat právě s tímto souborem
 • Funkčnost odkazu si ověříme tím, že nejprve vypneme program Enterprise Architect, pak na disku vyhledáme soubor s odkazem C:\EAInfoport\Dataprojekt\ea.EAP a ten „spustíme“ (doubleclick)
 • Pokud se nám otevřel Enterprise Architect i s naším projektem, máme vše správě nastavené a uložené

Nastavení optimálního zoomu

Nastavení optimálního zoomu EA Infoport Team Po, 04/20/2020 - 14:08

Nastavení optimálního zoomu

Kvalita zobrazení diagramů v EaInfoportu je závislá na nastavení speciálního Scale parametru v Enterprise Architectu.

 • V aplikaci Enterprise Architect vyvoláme dialog Preferences (CTRL + F9)
 • Ve levé části vybereme „Diagram“
 • V části General nastavíme „Scale Saved Bitmaps to“ na hodnotu 400% a tamtéž „Image Memory Limit“ na 256

diagram

Nastavení rozměru elementu na diagramu

Nastavení rozměru elementu na diagramu EA Infoport Team Pá, 10/30/2020 - 12:12

Nastavení rozměru elementu na diagramu

 • Je potřeba nastavení u každého projektu!

Pokud chcete použít Infoport pro editování diagramu, tak si otevřete Enterprise Architect, následně kliknete na záložku Configure, poté přejdete do záložky Options.
V otevřeném okně kliknete na Cloud a zaškrtnete volbu Auto create Diagram Image and Image Map (each time a Diagram is saved).

ea

InfoportLauncher

InfoportLauncher EA Infoport Team St, 04/29/2020 - 11:05

InfoportLauncher

InfoportLauncher.exe je program pro instalaci a aktualizace systému EaInfoport.
Autonomně stáhne, nainstaluje a spustí EaInfoport a zajišťuje i jeho pravidelné aktualizace.

Konfiguruje se pomocí parametrů příkazové řádky. Pokud jej spustíte bez parametrů, „InfoportLauncher.exe“ vypíše základní nápovědu se seznamem a popisem všech dostupných parametrů.

InfoportLauncher.exe je „portable“ program, který se instaluje pouhým zkopírováním na disk. Doporučujeme jej nakopírovat do složky „C:\EAInfoport\Dataprojekt\Infoport“

Jak program funguje

Jak program funguje EA Infoport Team St, 04/29/2020 - 11:08

Jak program funguje

Program si nejprve zkontroluje základní požadavky na prostředí, ve kterém je spuštěn.
Pokud je nakonfigurován pro automatické stahování aktuálních verzí z ftp serveru, zjistí poslední dostupnou verzi EaInfoportu, tuto stáhne a nainstaluje.
Je-li z bezpečnostních důvodů přístup na ftp zakázán, je možné z webových stránek ručně stáhnout EaInfoport.zip a nakopírovat jej do stejného adresáře jako je InfoportLauncher.exe.
Ten již zajistí nainstalování. InfoportLauncher.exe také dokáže kontrolovat, zda je systém EaInfoport běží a případně jej spustit.

Parametry

Parametry EA Infoport Team St, 04/29/2020 - 11:09

Parametry

InfoportLauncher.exe lze spustit s těmito parametry:

„InfoportLaunch -Trigger -Source -Scope -Version -Port -Start -Stop -Clear -Prereq -Run“

Trigger "* * * * *"

Trigger "* * * * *" EA Infoport Team St, 04/29/2020 - 11:11

Trigger "* * * * *"

Tento parametr nastavuje periodu, s jakou InfoportLauncher.exe vykonává svoji činnost. Je použit standardní Cron formát. Ten se skládá z pětice částí, které popisují časové a datumové údaje. Postupně jde o min (0 - 59), hour (0 - 23), day of month (1 - 31), month (1 - 12), day o week sd (0 - 6) (0 = neděle) Pokud na údaji nezáleží, je nahrazen *

Nejlépe je to pochopitelné na příkladech:

 • Pokud chceme činnost naplánovat na každou hodinu, použijeme "0 * * * *", čímž říkáme: v nula minut, každou hodinu, každý den v měsíci, každý měsíc, libovolný den v týdnu.
 • Pokud chceme činnost naplánovat vždy hodinu po půlnoci, použijeme "0 1 * * *", čímž říkáme: v nula minut, první hodinu dne, každý den v měsíci, každý měsíc, libovolný den v týdnu.
 • Pokud chceme činnost naplánovat vždy v půl třetí ráno v noci ze pátku na sobotu, použijeme "30 2 * * 6", čímž říkáme: třicet minut, druhé hodiny dne, šestý den v týdnu (v sobotu) bez ohledu na den v měsíci či měsíc.

Source ftp | file

Source ftp | file EA Infoport Team St, 04/29/2020 - 11:12

Source ftp | file

Přepínač mezi automatickým a ručním downloadováním zip souborů s aktualizacemi. Pokud nastavíme ftp tak InfoportLauncher.exe autonomně stahuje (ftp protokolem) soubory a správce se nemusí o nic starat. Volba file je vhodná tam (jde zejména o korporátní firmy), kde existují bezpečností pravidla zakazující programům přístup mimo vlastní doménu.

V případě ručního stahování .zip souborů je nutné tyto nakopírovat vždy „vedle“ programu InfoportLauncher.exe (tj. například do složky „c:\Program Files (x86)\Dataprojekt\Infoport“). Dále již program provede aktualizaci sám. Stažený zip soubor se nesmí nijak přejmenovávat ani rozbalovat. Vhodné je pouze zkontrolovat, jestli souhlasí hash staženého souboru (zipu) s tím, co je uvedené na webové stránce odkud byl soubor stažen. Na kontrolu je možné použít libovolnou utilitu na výpočet MD5 hashe (například v nástroji Total Commander je v menu Soubor volba Vytvořit soubor s kontrolou dat CRC)

Version "* * * *"

Version "* * * *" EA Infoport Team St, 04/29/2020 - 11:16

Version "* * * *"

Pomocí parametru Version je možné filtrovat, které aktualizace chce správce instalovat. Parametr se skládá že čtyř částí, postupně jde o major, minor, build, revision. Pokud na údaji nezáleží, je nahrazen *

Jednotlivé váhy parametru jsou:

 • major – vydávané zpravidla jednou za rok/několik let. Jde o zásadní změny a vylepšení systému.
 • minor – vydávané zpravidla jednou za měsíc/několik měsíců. V rámci těchto změn jsou dodávány nové funkčnosti a dochází i ke změnám ve strukturách databáze.
 • build – přidávají drobná vylepšení, a především opravují chyby. Bývají publikovány týdně.
 • revision – technická verze, která může sloužit jako hotfix pro problém nalezený u konkrétního zákazníka.

Nejlépe opět uvedeme příklady pro pochopení vhodného nastavení.

 • Pokud chceme agilně instalovat každičkou vydanou verzi, použijeme "* * * *". Toto nám zaručí, že okamžikem vydání nové verze se nám tato nainstaluje.
 • Pokud naopak chce přistupovat k aktualizace konzervativně, parametr nastavíme na "* * 0 *", což znamená, že se nebudou dotahovat jednotlivé buildy, ale počkáme si na minor verzi.
 • Pro korporátní zákazníky je výhodná též možnost tímto parametrem oddělit live prostředí od prostředí určeného k otestování/adopci nové verze. V tom případě si v live instalaci nastavíme například na "7 3 0 *" (zafixujeme si dříve adoptovanou verzi) a v testovací instalaci nastavíme například "7 4 * *" (čímž budeme dostávat všechny čerstvé aktualizace)

Port 00000

Port 00000 EA Infoport Team St, 04/29/2020 - 12:18

Port 00000

Parametr Port se použije pouze při nainstalování a prvním spuštění systému EaInfoport.
Tento parametr udává, na jakém portu bude systém fungovat do chvíle, kdy jej administrátor portálu zkonfiguruje.
Konfigurace EaInfoportu se provádí pomocí něho samého (Setup stránka).
Pokud by byl standardní port 80 již obsazen jiným webovým serverem, nebylo by možné Setup stránku v EaInfoportu vůbec vyvolat. Proto je možné nastavit číslo portu na libovolné volné číslo.
Po zkonfigurování portálu je již tento parametr ignorován.

 

Start automatic | manual

Start automatic | manual EA Infoport Team St, 04/29/2020 - 12:20

Start automatic | manual

Tento parametr slouží jako zpřesnění chování InfoportLauncher.exe při aktualizacích.
Pokud je nastaven na automatic, tak po nainstalování nové verze spustí EaInfoport.
Pokud je hodnota manual, musí po aktualizaci správce EaInfoport sám spustit.

Nastavení na automatic také zaručuje, že je zkontrolováno spuštění EaInfoport kdykoliv je kontrolována aktualizace verze (což je dáno parametrem Trigger). Viz také parametr Run.

Stop automatic | manual

Stop automatic | manual EA Infoport Team St, 04/29/2020 - 12:22

Stop automatic | manual

Tento parametr slouží jako zpřesnění chování InfoportLauncher.exe při aktualizacích.
Pokud je nastaven na automatic, tak po nainstalování nové verze vypne EaInfoport.
Toto nastavení dává smysl především pokud je parametr Start rovněž nastaven na automatic.
Potom se totiž celá aktualizace provede bez nutnosti zásahu správce systému.

Clear automatic | manual

Clear automatic | manual EA Infoport Team St, 04/29/2020 - 12:31

Clear automatic | manual

Tento parametr slouží jako zpřesnění chování InfoportLauncher.exe při aktualizacích.
Pokud je nastaven na automatic, tak po nainstalování nové verze EaInfoport odinstaluje (smaže) původní.

Mazání se týká pouze adresáře s konkrétní verzí a nijak nezasahuje do databáze s daty

Prereq force | check

Prereq force | check EA Infoport Team St, 04/29/2020 - 12:23

Prereq force | check

Při každém spuštění InfoportLauncher.exe si program ověřuje, zda je prostředí způsobilé pro instalaci, aktualizaci či spuštění EaInfoportu.
Kontroluje zejména dostatek místa na disku a to, zda je nainstalován program Enterprise Architect.

Pokud nejsou splněny všechny předpoklady a parametr je nastaven na force, InfoportLauncher.exe nepokračuje dál a vypíše chybové hlášení.
Pokud by byl ale parametr nastaven na check, sice dojte také ke kontrole a vypsání problémů, ale program dále pokračuje ve své činnost.
Důsledky (například nedostatku volné diskové kapacity) se projeví později.

Run force | check

Run force | check EA Infoport Team St, 04/29/2020 - 12:27

Run force | check

V pravidelných jednominutových intervalech kontroluje, zda je EaInfoport spuštěn.
Pokud není a hodnota parametru je nastavena na check, tak vypíše informaci o tom, že aktuálně nainstalovaná verze neběží.
Pokud je hodnota parametru nastavena na force, InfoportLancher neprodleně spustí EaInfoport (a vypíše o tom informaci).

Příprava prázdné databáze (nebo schématu) pro metadata EA Infoportu

Příprava prázdné databáze (nebo schématu) pro metadata EA Infoportu EA Infoport Team Čt, 09/09/2021 - 13:26

Příprava prázdné databáze (nebo schématu) pro metadata EA Infoportu

Pro instalaci Infoport je potřeba mít vytvořené prázdné schéma v databázi, kterou chcete využít pro metadata aplikace. 

Vytvořené schéma využijete v configuration manageru, kde se na něj budete odkazovat.
Po prvním spuštění Infoportu se vytvoří potřebné databázové tabulky v schématu pro správný chod aplikace a též se vytvoří defaultní nastavení aplikace. 

Nastavení firewallu na serveru

Nastavení firewallu na serveru EA Infoport Team Po, 04/20/2020 - 14:24

Nastavení firewallu na serveru

Standardním způsobem (dle použitého firewallu) povolíme port (pro příchozí requesty), na kterém chceme, aby byl EAInfoportT3 dostupný – například 80, nebo 8080

Configuration Manager

Configuration Manager EA Infoport Team Po, 05/04/2020 - 12:19

Configuration Manager

Po prvním spuštění EaInfoportT3.exe, nám konsole zahlásí, že poslouchá na localhostu s určitým portem.
http
Po zadání URL do webového prohlížeče, se nám načte „Configuration Manager“.
První vyvolání manageru slouží k vytvoření souboru appsettings.json, který ukládá určité parametry pro chod Infoportu.

Licenční Klíč

Licenční Klíč EA Infoport Team Po, 05/04/2020 - 13:04

Licenční Klíč

Licenční klíč Vám zašle firma Dataprojekt s.r.o.

V první sekci vkládáme licenční klíč a nastavujeme dobu expirace přihlášení uživatele.

licenční klíč

 

Automatic Logout Time je bezpečnostní prvek, který slouží k automatickému odhlášení při jeho delší nečinnosti.
automatic logout time

 

infoport database data

Infoport Connection

Infoport Connection EA Infoport Team Po, 05/04/2020 - 12:27

Infoport Connection

První sekce v konfiguraci obsahuje nastavení Infoport databáze. (Databázové schéma, v kterém má program uložené veškeré nastavení).

infoportdatabase

V první položce si zvolíme typ databáze. Máme na výběr ze tří typů.

 1. MySQL s defaultním portem 3306
 2. Microsoft SQL Server s defaultním portem 1433
 3. Oracle s defaultním portem 1521

Po zvolení typu se nám automaticky vyplní hodnota položky Port.

DBMS
 

Druhá položka je nastavení IP adresy serveru databáze. (Pokud Vám Infoport běží na stejném stroji s databází, stačí vyplnit locální IP adresu).
server


 

Třetí položka je nastavení portu serveru databáze. Defaultně předvyplněný údaj podle typu databáze je možné změnit.
port

 

Čtvrtá položka má význam jen pro MySQL a Microsoft SQL Server.
Vyplňujeme název schématu, do kterého si Infoport vytvoří svoje tabulky. (Pokud není schéma vytvořené na databázovém serveru, Infoport si ho vytvoří sám, když má uživatel v databázi dostatečná oprávnění).
database

 

Další dvě položky jsou uživatel a heslo. Musíme vyplnit uživatele, který má DML a DDL práva do naší zvolené databáze.
user

 

Položka Timeout slouží k nastavení maximální délky dotazu do databáze, má vliv především u dotazů během vyhledávání.
timeout

URLs

URLs EA Infoport Team Po, 05/04/2020 - 12:58

URLs

V druhé sekci určíme, na jaké URL bude Infoport poslouchat.

URL se skládá ze tří částí.
První určuje protokol (http nebo https), ve druhé je IP adresa a třetí část je port.
Chceme-li používat https (viz níže), musí být certifikát vystaven na stejnou IP adresu, jakou zde uvedeme.

urls
 

Dalšími položkami k vyplnění jsou cesta a heslo k certifikátu k výše zadané URL.

certifikate
 

Pokud chceme další URL, na kterém bude portál poslouchat, stiskneme tlačítko add row a vytvoří se nám nové položky k vyplnění.

Serilog

Serilog EA Infoport Team Po, 05/04/2020 - 13:07

Serilog

Třetí sekce nám umožní nastavit logování Infoportu.
 

První položka je zaškrtávací políčko, které říká, jestli mají být logovány aktivity uživatelů. (Přehled navštívených URL).
insighs

V druhé položce volíme relativní cestu na ukládání logů.
logpath

V třetí položce vybíráme typ logování.
(Každý typ je popsán v tabulce, doporučujeme logování Information).
logtype

 

Tabulka pro typy logování.

Úroveň (od nejpodrobnějšího k nejméně podrobnému)

Popis

Verbose

For information that's typically valuable only for debugging. These messages may contain sensitive application data and so shouldn't be enabled in a production environment. Disabled by default.

Debug

For information that may be useful in development and debugging. Example: Entering method Configure with flag set to true. Enable Debug level logs in production only when troubleshooting, due to the high volume of logs.

Information

For tracking the general flow of the app. These logs typically have some long-term value. Example:Request received for path/api/todo

Warning

For abnormal or unexpected events in the app flow. These may include errors or other conditions that don´t cause the app to stop but might need to be investigadet. Handled exceptions are a common place to use the Warning log level. Example: FileNotFoundException for file quotes.txt.

Error

For errors and exceptions that cannot be handled. These messages indicate a failure in the current aktivity or operation (such as the current http request), not an app-wide failure. Example log message: Cannot insert record due to duplicate key violation.

Fatal

For failures that require immediate attention. Examples: data loss scenarios, out of disk space.


Ve čtvrté položce vybíráme, kam chceme, aby se logy zapisovaly. Máme tři možnosti: Konzole, Soubor nebo Obojí.
service log write to

V páté položce volíme, jak často se má logovací soubor uzavírat.
rollinginterval

Zde můžeme vidět zvolený den. Znamená to, že se nám každý den vytvoří nový soubor s logy pro portál. Logy z minulých dnů zůstávají na disku.


Po vyplnění stačí stisknout tlačítko checka manager Vám zahlásí, jestli je vše v pořádku.

LDAP Setup - Active Directory

LDAP Setup - Active Directory EA Infoport Team Po, 05/04/2020 - 12:45

LDAP Setup - Active Directory

V této sekci nastavujeme Active Directory pomocí LDAP protokolu.

První tři položky jsou zaškrtávací políčka.

První políčko nám určuje, jestli chceme, aby Infoport pracoval s AD.
Druhé políčko určí, jestli se uživatelé do AD automaticky přihlásí, pokud zadají v prohlížeči URL Infoportu.
Třetí možnost nám umožňuje zvolit, jestli chceme, aby se uživatel, který není v AD mohl přihlásit jako host portálu.
active

 

Další položky jsou serverové údaje AD. IP serveru, jméno a heslo uživatele, pod kterým se budeme dotazovat do AD.
ip

Environment

Environment EA Infoport Team Po, 05/04/2020 - 12:54

Environment


První položkou je zaškrtávací políčko, kterým určujeme, jestli chceme publikované obrázky ukládat i do databáze.
V další třech položkách si volíme relativní cestu, do které se budou ukládat publikované obrázky, kešované obrázky a dočasné soubory.

env

Infoport na pozadí

Infoport na pozadí EA Infoport Team St, 05/27/2020 - 12:36

Infoport na pozadí

Infoport provádí různé funkce na pozadí. 
Některé může uživatel nastavit, jiné běží podle defaultních nastaveních. 
Konfigurovatelné funkce najde uživatel v souboru „appsettings.json“.
Funkce především pracují s repozitáři.

V Configuration Manageru volí uživatel některé funkce na pozadí.

Po spuštění začne funkce pracovat v pozadí a načítat postupně stromeček pro uživatele (funkce nese název InitialLoadCacheDeep v Background sekci).

cache deep

SynchronizeADUserJob

SynchronizeADUserJob EA Infoport Team Čt, 08/27/2020 - 15:08

 SynchronizeADUserJob

Synchronizace s uživateli Infoportu je pro uživatele z AD
Funkce se jmenuje SynchronizeADUserJob
Opět má cron položku pro pravidelné spouštění synchornizace. 
 

CreateUser a AddUserToGroup

CreateUser je příznak toho, jestli chceme, aby se uživatelé z AD vytvářeli do Infoportu. 
AddUserToGroup je zase příznak, jestli chceme, aby se uživatelé přidávali do skupin.

ad

SynchronizeSparxUserJob

SynchronizeSparxUserJob EA Infoport Team St, 05/27/2020 - 12:51

SynchronizeSparxUserJob

Nyní probereme funkci pro synchronizaci Sparx uživatelů s uživateli Infoportu
Funkce se jmenuje SynchronizeSparxUserJob
Obsahuje jedinou položku pro nastavení (cronovské nastavení). 
Podle zadaného nastavení se pravidelně synchronizuji uživatelé. 

sparx

 

Startup Jobs

Startup Jobs EA Infoport Team Pá, 08/28/2020 - 13:50

Startup Jobs

Jsou to procesy, které se spustí vždy jen jednou při startu aplikace a vykonají činnosti, které jsou potřeba provést před tím, než aplikaci začnou používat uživatelé.

Prefetch Repository Cache Job

Prefetch Repository Cache Job EA Infoport Team St, 05/27/2020 - 12:40

Prefetch Repository Cache Job

Při každém spuštění aplikace se z databáze do paměťové keše načítá základní část stromečku repozitory.
Důvodem je zrychlení práce uživatele při procházení stromečkem. 
To, kolik úrovní se načte je závislé na parametrech „Initial Load Cache Deep“ a „Maximum Auto Cache Deep“. 


První „Initial Load Cache Deep“ udává, kolik úrovní se načte před tím, než aplikace začne „poslouchat“ a je k dispozici uživatelům. 
Zde je vhodné volit 3 až 5 úrovní. 

 • Hodnotu 3  pokud je repozitoř organizovaná spíše do šířky (to znamená, že na jedné úrovni je větší množství {>>50} modelů či balíčků).
 • Hodnotu 5 pro balíčky organizované převážně do hloubky (zanořování balíčků).

Initial Load Cache

Pokud je druhý parametr „Maximum Auto Cache Deep“ nastaven na větší hodnotu než první (doporučeno je 7 až 13), pokračuje načítání dat do keše i poté, co je aplikace uživatelům dostupná.
To se děje postupně až do hloubky stromečku určené tímto parametrem.
maximum


Pokud libovolný uživatel prochází stromečkem hlouběji, než je nastaveno v parametru pro maximální automatické načtení („Maximum Auto Cache Deep“), dochází k rozšiřování keše o zobrazená data.
Další uživatelé tak mají zobrazení výrazně urychlené. 
Tato nakešovaná data mají pak vliv na to, jak mohou (budou-li tak nakonfigurované) fungovat i některé další joby („Regenerate Repository Tree“, „Regenerate Existing Image“, „Regenerate Missing Image“).
 

Scheduler Jobs

Scheduler Jobs EA Infoport Team Pá, 08/28/2020 - 12:47

Scheduler Jobs

Jsou to procesy, které se spouštějí pravidelně a slouží k udržování aplikace v dobré kondici. Jde především o občerstvování dat v paměťové a diskové keši, o různé datové synchronizace a o odstraňování nepotřebných dat a systémových procesů.

Společná nastavení u všech naplánovaných Jobů

Společná nastavení u všech naplánovaných Jobů EA Infoport Team Pá, 08/28/2020 - 12:50

Společná nastavení u všech naplánovaných Jobů

Základní parametrem pro každý job je informace o tom, s jakou periodicitou poběží. 
Je možné nastavit jeho spuštění každou minutu, nebo třeba jen jednou za měsíc. 
K tomu se používá syntaxe známá jako CRON a v konfigurátoru tomu odpovídá vždy pět položek (Minute, Hour, Day of the Month, Month a Day of the week).
1

U každého jobu je také možné nastavit, zda se má spustit ihned po startu aplikace (serveru) a to zaškrtnutím položky „Run Immediately“.
run immediately

Regenerate Repository Tree Job

Regenerate Repository Tree Job EA Infoport Team Pá, 05/29/2020 - 14:18

Regenerate Repository Tree Job

Tento job je určen k periodické aktualizaci stromečku repozitáře nezávisle na uživatelích.
Při spuštění postupně prochází celý, do té doby nakešovaný stromeček a porovnává jej se stavem v databázi. 
Pokud nezjistí žádné rozdíly, tak ponechá větve stromečku nedotčeny. 
Pokud ale na nějaké úrovni zanoření zjistí změnu (přidaný / odebraný / změněný artefakt) odebere z keše všechny hlouběji zanořené artefakty a obnoví je z databáze. 
Toto obnovení postupuje do hloubky zanoření dané parametrem „Maximum Auto Cache Deep“ ze sekce „Prefetch Repository Cache“.

Vhodné načasování je okamžik, kdy uživatelé s programem pracují minimálně, tzn. v nočních hodinách a po (případných) automatických synchronizacích modelů na úrovni databáze nějakým externím softwarem.

Regenerate Image

Regenerate Image EA Infoport Team St, 05/27/2020 - 13:01

Regenerate Image

Obrázky diagramů se generují obecně dvěma způsoby. 
Buď tím, že si uživatel zobrazí detail diagramu anebo joby na pozadí Regenerate Existing Image" a Regenerate Missing Image". 
Po vygenerování se obrázek uloží do diskové keše a po opětovném požadavku (kteréhokoliv) uživatele, se z disku zobrazí. 
Obrázky ale také zastarávají a to tím, že jej někdo upraví nebo změní jeho metadata. 
Pokud si uživatel zobrazí obrázek diagramu, který byl nedávno modifikován, systém to pozná. 
Zobrazí původní zastaralý obrázek z diskové keše a začne diagram přegenerovávat. 
To ale zabírá určitý čas (typicky vyšší jednotky sekund) a uživatele to zdržuje.
Proto existují dva joby, které se tomuto snaží předcházet, vyhledávají zastaralé nebo dosud nevygenerované diagramy a regenerují je.

RegenerateExistingImageJob

RegenerateExistingImageJob EA Infoport Team St, 05/27/2020 - 13:03

RegenerateExistingImageJob

Tento job má za úkol přegenerovávat dříve vytvořené obrázky diagramů. 
Rozpoznává, jestli byl diagram od posledního vytvoření jeho obrázku modifikován a případně jej nechá znovu vytvořit a uložit do diskové keše. 
Slovo Existing v názvu tohoto jobu znamená, že se práce tohoto jobu týká výhradně diagramů, k nimž v diskové keši již „nějaký“ obrázek existuje (neexistující obrázky řeší job „Regenerate Missing Image“).


Přepínač „Only By Tree Cache“ určuje, jestli se regenerace zaměří pouze na ty obrázky na disku, které patří diagramům aktuálně načteným v paměťové keši stromečku (viz. „Prefetch Repository Cache“).
Pokud tento přepínač není zaškrtnutý, job zajistí aktuálnost všech obrázků uložených v diskové keši bez ohledu na to, jaký je aktuální stav stromečku.
only


Přepínače „Check Modified Date“ a „Check Hash Matching“ slouží k upřesnění metody, který program použije pro rozpoznání, že obrázek je zastaralý.

První z nich „Check Modified Date“ znamená, že je kontrolováno časové razítko souboru oproti časovému razítku diagramu v databázi. 
Toto je velmi rychlé, ale spolehlivost je někde okolo 90 %. 
Je to dáno tím, že ne všechny úpravy na diagramu aktualizují toto časové razítko (toto je přímo vlastnost programu Enterprise Architect).
Check modifite date

Druhý přepínač „Check Hash Matching“ určuje, že se pro kontrolu aktuálnosti použije výpočet tzv. hashe všech metadat mající vliv na vizuální stránku obrázku. 
Tato metoda je sice 100 % spolehlivá, ale je časově náročná.
check hash matching


Oba přepínač je možné „kombinovat“. 
Pokud nezaškrtneme ani jeden, tak tím programu říkáme, aby nic nekontroloval a všechny diagramy rovnou přegenerovával. 
Poslední možností je zaškrtnutí obou přepínačů, díky čemuž program nejprve zkontroluje datum modifikace a pak teprve hash. 
Doporučené nastavení je mít zaškrtnuté pouze „Check Modified Date“ s tím, že pravděpodobnost nepřegenerování zastaralého diagramu není až tak zásadní komplikací. 
V případě, že si uživatel zobrazí (zastaralý) obrázek diagramu, je v každém případě hash kontrolován a na neaktuálnost program reaguje jeho přegenerování a následným zobrazením občerstveného obrázku.


Posledním parametrem tohoto jobu je „Gap Miliseconds“. 
Jde o interval mezi generováním obrázků jednotlivých diagramů. 
Ty se typicky negenerují ihned jeden za druhým, ale je zde ponechána časová prodleva. 
Ta slouží k tomu, aby se mohl bez zbytečných odkladů zpracovat i požadavek uživatele na generování obrázku. 
Defaultní hodnota tohoto parametru je 5000 (tzn. 5s), pokud ale víme, že v době regenerování nebudou uživatelé aktivní, je možné tento parametr výrazně snížit nebo ho nastavit na 0.
gap

 

Regenerate Missing Image Job

Regenerate Missing Image Job EA Infoport Team St, 05/27/2020 - 13:00

Regenerate Missing Image Job

Tento job má za úkol dogenerovávat ještě nevytvořené obrázky diagramů a ukládat je do diskové keše. 
Nijak nepracuje s obrázky již vytvořenými a uloženými v keši, a to ani tehdy, pokud by byly zastaralé (k tomu slouží „Regenerate Existing Image“).

Přepínač „Only By Tree Cache“ určuje, jestli se generování zaměří pouze na diagramy aktuálně načtené v paměťové keši stromečku (viz. „Prefetch Repository Cache“). 
Pokud tento přepínač není zaškrtnutý, job zajistí vygenerování všech obrázků diagramů, které jsou součásti kompletního stromečku.
only

Posledním parametrem tohoto jobu je „Gap Miliseconds“.
Jde o interval mezi generováním obrázků jednotlivých diagramů. 
Ty se typicky negenerují ihned jeden za druhým, ale je zde ponechána časová prodleva. 
Ta slouží k tomu, aby se mohl bez zbytečných odkladů zpracovat i požadavek uživatele na generování obrázku. 
Defaultní hodnota tohoto parametru je 5000 (tzn. 5s), pokud ale víme, že v době regenerování nebudou uživatelé aktivní, je možné tento parametr výrazně snížit nebo ho nastavit na 0.
gap
 

Refresh Locks Job

Refresh Locks Job EA Infoport Team Pá, 05/29/2020 - 14:19

Refresh Locks Job

Job synchronizuje zámky, které byly nastaveny v programu Enterprise Architect.

Pro správné (aktuální) zobrazení repozitory stromečku je potřeba znát, jaké zámky jsou na jakém artefaktu nastaveny.
Proto, aby vykreslování stromečku probíhalo svižně, není možné se při každém jeho zobrazení dotazovat do databáze, ale je nutné je mít nakešované v paměti. 
To je úkolem tohoto jobu. 
Doporučený interval spuštění je každou desátou minutu (tzn. do CRON položky Minute se nastaví hodnota „*/10“).

Takto nakešované zámky slouží k dekorování stromečku a k zobrazení editačních tlačítek v detailu.
Před vlastní editací artefaktu, se ale vždy provádí kontrolní dotaz do databáze, zda tam nějaký zámek nepřibyl. 
Tím je zaručeno, že ani díky případnému „zastarání“ nakešovaných informací o neexistujícím zámku, nedojde k nedovolené editaci artefaktu. 
Pokud je ale v keši zastaralá informace o přítomnosti zámku (který byl mezitím odstraněn) tak ikona pro editaci není zobrazena. 
Pokud toto nastane je možné uživatelské občerstvení zámku. To se provede tak, že v repozitory stromu na nadřazeném balíčku pomocí pravého tlačítka myši spustíme obnovení balíčku.
Kromě obnovy příslušné části stromečku se obnoví také zámky.
 

Clean Dcom Job

Clean Dcom Job EA Infoport Team Pá, 05/29/2020 - 14:17

Clean Dcom Job

Job slouží k odstranění přebytečných (typicky nefunkčních) DCOMů z paměti operačního systému. 

DCOM je prostředník při komunikaci mezi EAInfoportem a Enterprise Architectem. 
DCOM je nejčastěji používán pro generování obrázků diagramů ale také k některým aktivním operacím (např založení a odstranění artefaktu). 
Pro připojení ke každé jedné repozitoři je potřeba minimálně jeden DCOM.

V DCOMu občas dojde k chybě a ten je pak nezpůsobilý pro další komunikaci. 
Pokud k tomu dojde, je okamžitě (a pro uživatele transparentně) vytvořena v paměti nová instance DCOMu a ta se začne používat. 
Původní instance ale v tom okamžiku v paměti zůstává. Je odstraněna až tímto úklidovým jobem.

Parametr „Max Dcom Per Repository“ udává, kolik je maximum tolerovaných DCOMů v paměti na jednu repozitory. 
To znamená, že program si tento parametr vynásobí počtem připojených repozitoří a zkontroluje, zda je celkový počet běžících DCOMů menší než toto číslo. 
Max Dcom Per Repository“ nijak nerozlišuje, který DCOM „patří“ k jaké repozitoři. 
Pokud je limit překročen, jsou z paměti odstraněny všechny instance DCOMu a program ji je následně znovu při potřebě jejich použití vytvoří. 
mas dcom per repository

Pokud provozujete na jednom serveru vícero instalací EaInfoportu (což na různých portech lze), je potřeba parametr „Max Dcom Per Repository“ nastavit s vědomím, že každá instalace (má-li aktivní tento job) bude počet repozitoří počítat podle sebe.

Cleaning Disk Cache Job

Cleaning Disk Cache Job EA Infoport Team St, 05/27/2020 - 12:42

Cleaning Disk Cache Job

Tento job slouží k čištění diskové keše.

Disková keš je adresář na disku, kam jsou ukládány obrázky diagramů, tak aby je bylo možné rychle zobrazovat uživatelům.
Některé dávno vytvořené soubory s obrázky, už nemusí mít význam. Na disku zbytečně zabírají místo a je možné je odstranit.

První ze dvou parametrů „Safety Gap Seconds“ chrání nejmladší (nejpozději vytvořené) soubory proti smazání. 
Například defaultní hodnota 86400 (což je 60*60*24 s) říká, že soubory vytvořené za posledních 24 hodin se nebudou uklízet (mazat) a to ani tehdy, pokud by celková jejich velikost na disku přesahovala přes limit (daný druhým parametrem).
safety gap seconds

Druhý parametr „Disk Size Limit Bytes“ říká, jaká je maximální celková velikost souborů na disku po úklidu. 
Job si seřadí soubory obrázků podle okamžiku jejich vytvoření a postupně je od nejstarších maže až do okamžiku, kdy zbylé zabírají na disku méně místa, než udává tento limit. 
Pokud by se ale měli mazat už i příliš „mladé“ soubory (dle prvního parametru) mazání se ukončí a na disku budou soubory zabírat více místa.
disk size limit

Mezi jednotlivými běhy tohoto jobu není nijak sledované (natož regulované), že soubory na disku nezabírají příliš místa.

Velikost parametru „Disk Size Limit Bytes“ je vhodné nastavit tak, aby se soubory obrázků vygenerované pomocí „Regenerate Missing Image“ tak akorát vešli do diskového limitu. Pokud je totiž limit velikosti nižší než to, kolik zabírají obrázky, dochází k neustálému cyklickému (tzn. zbytečnému) generování a odmazávání těch samých obrázků.
Pokud je obrázek diagramu už na disku uložen, tak jeho regenerování (samozřejmě pokud nebyl jeho model rozšířen) již další nárok na diskový prostor nevyžaduje.

Konfigurace aplikace

Konfigurace aplikace EA Infoport Team Po, 04/20/2020 - 14:34

Konfigurace aplikace

Nastavení konfigurace aplikace

Nastavení konfigurace aplikace EA Infoport Team Po, 04/20/2020 - 14:37

Nastavení konfigurace aplikace

V této kapitole jsou popsány pouze parametry, které jsou typicky editované při instalaci.

Před spuštěním aplikace se ujistěte, že na portu 80 nekomunikuje žádná aplikace.

Po spuštění aplikace se zobrazí Configuration Manager, který je potřeba vyplnit.

12

3

Nastavení připojení k Infoportu

Nastavení připojení k Infoportu EA Infoport Team Po, 04/20/2020 - 14:40

Nastavení připojení k Infoportu

V této sekci konfigurujeme přístup portálu do databáze s jeho metadaty (vytvořili jsme ji v kroku 3.4.8). Je potřeba mít připraveného databázového uživatele s oprávněními pro čtení / zápis / vytváření DB objektů.

Pokud je použita databáze MSSQL se zapnutou integrated security, není potřeba vyplňovat UserId ani Password. Je však potřeba mít v databázi zavedeného uživatele, pod kterým je portál (a tedy i EA) spouštěn.

InfoportConnection_MySql": "Server=127.0.0.1;port=3306;Database=ipInitData;Uid=Admin;Pwd=xxxxx;"

 • DBMS: Název parametru musí být stejný (InfoportConnection) sufix tohoto parametru se liší dle použité db: _MySQL / _SQLServer/ _Oracle / apod.
 • Server: Název nebo IP adresa serveru.
 • Port: Port, na kterém DB naslouchá (nepovinný parametr).
 • Databáze: Název databáze, ve kterém jsou uložena metadata portálu.
 • Jméno: Jméno databázového uživatele.
 • Heslo: Heslo databázového uživatele.
 • Timeout: Doba, po kterou probíhá dotaz. Na velké databázi to může trvat i déle jak minutu, takže pro velké databáze nastavit minimálně na 90. ("Timeout":  90)
 • Maximum Dcom Instances: 2 – MaximumDcomInstances udává maximální počet DCOMů na každý jeden běžící EaInfoport server. Defaultní hodnota (pokud se nic neuvede je 2. Pokud si uživatel nepřeje ukončovat DCOMy, tak nechť nastaví hodně vysoké číslo (třeba 99). Pokud je překročeno maximum DCOMů, tak je server všechny ukončí (kill) a spustí si jeden čerstvý. Kontrola se dělá jak při startu, tak v pravidelných intervalech nastavených v Background / Seconds.
 • Pokud se ve správci úloh vypne DCOM, tak si ho EAInfoportT3 znova zapne během chvilky.

1

Vyplňte databázové schéma (nejedná se o schéma repository Enterprise Architect, ale schéma pro metadata EAInfoportu). Databázové schéma musí být prázdné a jen pro účely EAInfoportuT3. Po vyplnění příslušné záložky uživatel klikne na tlačítko „Check“, pokud se záložka rozsvítí červeně, je potřeba opravit případné chyby. Pokud se rozsvítí zeleně, byla záložka vyplněna správně

Spuštění EaInfoportT3

Spuštění EaInfoportT3 EA Infoport Team Po, 04/20/2020 - 15:29

Spuštění EaInfoportT3

V adresáři EAInfoportT3 spustíme soubor EaInfoportT3.exe.
Po naběhnutí aplikace (Může trvat několik minut) ověříme správný chod aplikace zadáním výše nastavené url do browseru.
Běh více instancí portálu: běh více instancí portálu na jednom serveru nastavíme prostým zkopírováním složky EAInfoportT3, konfigurací každé složky dle tohoto postupu a spuštěním EaInfoportT3.exe.

Prvotní přihlášení administrátorem - administrátor se poprvé přihlásí pomocí přihlašovacích údajů:

 • Uživatelské jméno: admin
 • Heslo: P@ssw0rd

Po prvním přihlášení doporučujeme změnit heslo!

Vytvoření a editace repozitáře

Vytvoření a editace repozitáře EA Infoport Team St, 09/01/2021 - 09:17

Vytvoření a editace repozitáře

Editace repozitáře

Vzhled

Vzhled EA Infoport Team St, 09/01/2021 - 09:19

Vzhled

Stačí vyplnit název, popis a zvolit barvu. (Název je povinné pole).

vzhled

Tato konfigurace se projeví během přepínání mezi repozitáři nebo v seznamech repozitáří.

2

 

EA Shortcut

EA Shortcut EA Infoport Team St, 09/01/2021 - 09:22

EA Shortcut

Pro vytvoření Shortcut je potřeba mít nainstalováný Enterprise Architect a být připojený do EA Repository.

Pokud se nám povedlo se připojit do repozitáře a máme otevřený projekt, rozklikneme v levém horním rohu ikonku EA ea

ea1

 

Po kliknutí na Save as Shortcut… vybereme cestu a klikneme na OK.
(doporučujeme si uložit cestu do clipboard historie pomocí ctrl+c a soubor si předem otevřít, jestli Vás přesměruje do repozitáře)

project

 

Nyní v konfiguraci EA Shortcut vložíme cestu k EAP souboru a uživatele s heslem k repozitáři, jestli je zapnutá security. Tlačítko pro generování je nepovinné.

EA Shortcut

(Pokud Vaše EA databáze je MySQL nebo PostgreSQL, tak využíváte ODBC pro připojení do EA. Můžete využít modře ohraničené tlačítko pro vygenerování connection stringu do Vaší databáze).

EA Databáze

EA Databáze EA Infoport Team St, 09/01/2021 - 09:24

EA Databáze

Zvolíme si typ databáze, v které máme připojený EAP pomocí EA a napíšeme její connection string.

databaze

Pokud máte vyplněné všechny údaje, můžete zvolit tlačítko otestovat připojení a uložit.

test

uložit

 

Příklady Connection Stringů

Příklady Connection Stringů EA Infoport Team Po, 04/20/2020 - 15:01

Příklady Connection Stringů

Oracle:

 • DATA SOURCE=(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=localhost)(PORT=1536)))(CONNECT_DATA=(SERVER=DEDICATED)(SERVICE_NAME=dedicated)));User Id=myuser;Password=mypassword;

MS SQL:

 • Server=127.0.0.1;Database=eainfoport;User id=myuser;Password=mypassword

MS SQL trusted connection:

V případě, že databáze má vůči doméně integrovanou security, tak použijte connection string níže:

 • Server=XXXXX;Database=YYYYY;Trusted_Connection=True

MySQL:

 • Server=127.0.0.1;port=3306;Database=eainfoport;Uid=myuser;Pwd=mypassword;

 MariaDB:

 • Server=127.0.0.1;port=3306;Database=eainfoport;Uid=myuser;Pwd=mypassword;

Další příklady

Známé chyby při spuštění

Známé chyby při spuštění EA Infoport Team Po, 04/20/2020 - 15:31

Známé chyby při spuštění

Při spuštění EaInfoportT3 mohou nastat následující chyby:

 • Chyba s nedůvěryhodným zipem.

známé chyby

Pokud uživatel po spuštění EaInfoportT3.exe uvidí tuto chybu, ať už v logu nebo v konzoli, tak to znamená, že server považuje stažený EaInfoportT3_Delivery.zip za nedůvěryhodný. Oprava se provede dle obrázku níže.

1

Uživatel klikne pravým tlačítkem myši na EaInfoportT3_Delivery.zip a vyvolá vlastnosti. V záložce „General“ > Security poté klikne na tlačítko „Unblock“ a znova rozbalí příslušný  .zip - chyba by měla být vyřešena.

 

 • Druhá chyba souvisí s jazykem EaInfoportT3 databáze – Musí být založena v jazyce utf8_general_ci.

Pokud je založena ve špatném jazyce zobrazí se chyba obsahující takovéto znaky v konzoli: Incorrect string value: '\xC5\x98\xC3\xA1de...'

 • FIPSPolicy chyba.

Podoba chyby: [ERR] An unhandled exception has occurred while executing the request.

System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation. ---> System.InvalidOperationException: This implementation is not part of the Windows Platform FIPS validated cryptographic algorithms.

at System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider..ctor()

Oprava:  Do EaInfoportT3.exe.config je třeba přidat následující řádky.

<configuration>                                                           
    <runtime>
        <!-- below tag will disable security policy checking for FIPS -->
        <enforceFIPSPolicy enabled="false"/>
    </runtime>
</configuration>